Towarzystwa i Komitety Naukowe

Home / Towarzystwa i Komitety Naukowe

Kwi 30, 2013

0

Towarzystwa i Komitety Naukowe

od 2015 r. Członek American Neurotology Society (ANS)
od 2013 r. Członek Mediterranean Society of Otology And Audiology
od 2013 r. Członek American Cochlear Implant Alliance
od 2012 r. Członek Korespondent American Otological Society (AOS)
od 2012 r. Członek i doradca Society for Middle-Ear Disease (AMED)
od 2012 r. Członek Neurootological and Equilibriometric Society Reg.
od 2011 r. Przewodniczący Komitetu Nauk Klinicznych PAN
od 2010 r. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
od 2010 r. Członek Politzer Society
od 2010 r. Członek Naczelnej Rady Lekarskiej (7 kadencja 2010–2014)
od 2009 r. Członek honorowy Kubańskiego Towarzystwa Otolaryngologii i Chirurgii Głowy i Szyi
od 2009 r. Członek International Academy of Otolaryngology
od 2007 r. Członek Fundacji LION
2007 – 2011 r. Przewodniczący Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk
od 2007 r. Przewodniczący Komisji Patofizjologii Słuchu, Mowy i Zaburzeń Komunikacyjnych Polskiej Akademii Nauk
od 2007 r. Członek International Society of Audiology
od 2006 r. Członek Rady Naukowej Fundacji Orange
od 2006 r. Członek European Society of Magnetic Resonance in Medicine
od 2006 r. Członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia,
od 2005 r. Członek European Society for Artificial Organs
od 1999 r. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki
od 1998 r. Członek założyciel European Academy of Otology and Neuro-Otology (EAONO)
od 1998 r. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej
od 1998 r. Członek honorowy Słowackiego Towarzystwa Otolaryngologii i Chirurgii Głowy i Szyi
od 1997 r. Członek International Evoked Response Audiometry Study Group
od 1996 r. Członek-założyciel i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Naukowego Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej
od 1996 r. Członek Association for Research in Otolaryngology
od 1996 r. Członek Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk
od 1995 r. Członek American Tinnitus Association
od 1995 r. Członek New York Academy of Sciences
od 1994 r. Członek Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum (CORLAS)
od 1994 r. Członek American Academy of Audiology
od 1990 r. Członek European Association of the Tissue Banks – EATB
1983 -2013 r. Członek władz Oddziału Warszawskiego, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Zarządu Sekcji Audiologicznej w Polskim Towarzystwie Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi