VII Międzynarodowa Konferencja Implantów Ślimakowych i Medycyny Audiologicznej

Home / Strona / VII Międzynarodowa Konferencja Implantów Ślimakowych i Medycyny Audiologicznej

VII Międzynarodowa Konferencja Implantów Ślimakowych i Medycyny Audiologicznej

VII Międzynarodowa Konferencja Implantów Ślimakowych i Medycyny Audiologicznej

VII Międzynarodowa Konferencja Implantów Ślimakowych i Medycyny Audiologicznej zapoczątkowała działalność naukową i szkoleniową Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy. Stoją m.in.: prof. E. Hochmair, prof. R. Behr, dr I. Hochmair, prof. Ch. von Ilberg, prof. B. Wilson, prof. D. Gryczyńska, E. Raroń, dr M. Lehnhardt, prof. E. Hojan.

Prof. Ryszard Zimak, Rektor Akademii Muzycznej F. Chopina i „Przyjaciel po Wsze Czasy”, powiedział podczas wizyty w Kajetanach do prof. Henryka Skarżyńskiego: Jako rektor najstarszej i największej uczelni muzycznej w Polsce, gdzie słuch jest najcenniejszą wartością, w imieniu naszej społeczności powiem tylko jedno słowo: dziękuję.
Prof. Leszek Pączek, Prorektor Akademii Medycznej w Warszawie, został przywitany przez prof. Henryka Skarżyńskiego.