Tytuł doktora honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Home / Strona / Tytuł doktora honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Tytuł doktora honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Tytuł doktora honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
Prof. Jan Łaszczyk, Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) wręcza prof. Henrykowi Skarżyńskiemu dyplom doktora honoris causa.
Kawalerowie Zakonu Maltańskiego w Polsce: prof. Wojciech Noszczyk i Adam Leszczyński, śledzą uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Henrykowi Skarżyńskiemu.