Rozpoczęcie budowy Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy

Home / Strona / Rozpoczęcie budowy Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy

Rozpoczęcie budowy Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy

Marzenie prof. Henryka Skarżyńskiego o stworzeniu supernowoczesnego ośrodka leczenia zaburzeń słuchu nabiera realnych kształtów. Fundacja Rozwoju Medycyny „Człowiek–Człowiekowi” rozpoczyna budowę Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach. Podpisany przed dwoma laty Akt Erekcyjny zostaje uroczyście wmurowany w obecności przedstawicieli rządu, Fundacji Rozwoju Medycyny i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prof. Henryk Skarżyński prezentuje gościom makietę Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy. Na zdjęciu z Leszkiem Juchniewiczem, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Marią Oleksy, żoną Premiera Józefa Oleksego, Romanem Sroczyńskim , Prezesem Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, i Lechem Nikolskim, Podsekretarzem Stanu w Kancelarii Premiera RP.

List od Premiera Włodzimierza Cimoszewicza, który objął honorowy patronat nad budową Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy, przekazał na ręce prof. Henryka Skarżyńskiego Podsekretarz Stanu w Kancelarii Premiera RP, Lech Nikolski.

Wmurowanie Aktu Erekcyjnego budowy Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy. Kielnię trzyma Lech Nikolski, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Premiera RP, cegłę – Roman Sroczyński, Prezes Zarządu PFRON. Ten symboliczny moment rozpoczęcia budowy z satysfakcją obserwuje prof. Henryk Skarżyński.