Profesor Henryk Skarżyński odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Home / Strona / Profesor Henryk Skarżyński odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Profesor Henryk Skarżyński odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Profesor Henryk Skarżyński odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Profesor Henryk Skarżyński odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za zasługi na rzecz rozwoju nauk medycznych w Polsce i na świecie oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej – rok 2006.