Prof. Jerzy Buzek, Premier RP

Home / Strona / Prof. Jerzy Buzek, Premier RP

Prof. Jerzy Buzek, Premier RP

Prof. Jerzy Buzek, Premier RP

Premier Jerzy Buzek, który wcześniej przejął patronat nad budową Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy, nagrodził prof. Henryka Skarżyńskiego oraz prof. Andrzeja Czyżewskiego (w środku) za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne oraz opracowanie programu „Kajetany 2000”.