Prof. Henryk Skarżyński Członkiem Rady Naukowej Głównej Biblioteki Lekarskiej

Home / Aktualności / Prof. Henryk Skarżyński Członkiem Rady Naukowej Głównej Biblioteki Lekarskiej

Prof. Henryk Skarżyński Członkiem Rady Naukowej Głównej Biblioteki Lekarskiej

, , ,

W dniu 23 lutego 2016 roku w siedzibie Biblioteki odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Głównej Biblioteki Lekarskiej w rozszerzonym składzie. Podczas posiedzenia odczytano mi.in. Decyzję Ministra Zdrowia ws. powołania nowych Członków do Rady Naukowej Głównej Biblioteki Lekarskiej (GBL).

Decyzją Ministra Zdrowia do Rady Naukowej GBL kadencji 2014-2019 został powołany m.in. prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński. Minister Zdrowia powołał również do Rady następujące osoby: prof. dra hab. n. med. Krzysztofa Bieleckiego, prof. dra hab. Pawła Czechowskiego, prof. dra hab. med. Zdzisława Gajdę, dr Annę Gręziak, prof. dr hab. med. Waldemara Kostewicza, prof. dr hab. Jerzego Kotowicza, prof. nadzw. dr hab. Piotra Tomaszewskiego.

Warto dodać, że Biblioteka została założona 8 czerwca 1945 roku przez prof. dra med. Stanisława Konopkę – historyka medycyny, wybitnego bibliotekarza i bibliografa. Główną siedzibą biblioteki jest gmach przedwojennej kamienicy przy ul. Chocimskiej 22, natomiast zbiory specjalne mieszczą się w Dziale Starej Książki Medycznej, w budynku dawnego oddziału chirurgicznego Szpitala Ujazdowskiego przy ul. Jazdów 1A, w pobliżu Zamku Ujazdowskiego.

W działalności biblioteczno-informacyjnej ważną rolę odgrywają także oddziały terenowe Biblioteki, które powstawały w ciągu wielu lat, poszerzając zasięg jej działalności na cały kraj. Obecnie działa 14 oddziałów terenowych GBL. Ze zbiorów Biblioteki korzystają lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, rehabilitanci i studenci nauk medycznych.