Prof. Barbara Błońska-Fajfrowska, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia

Home / Strona / Prof. Barbara Błońska-Fajfrowska, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia

Prof. Barbara Błońska-Fajfrowska, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia

Prof. Barbara Błońska-Fajfrowska, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia

Prof. Barbara Błońska-Fajfrowska, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia, wraz z grupą parlamentarzystów odwiedziła Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w 2004 r. Pracę prof. Henryka Skarżyńskiego i jego zespołu podsumowała krótkimi słowami: Należy marzyć, należy czynić, należy wierzyć, ale najlepiej z wiarą wprowadzać marzenia w czyn, tak właśnie jak tutaj.