Podpisanie Aktu Erekcyjnego budowy Światowego Centrum Słuchu

Home / Strona / Podpisanie Aktu Erekcyjnego budowy Światowego Centrum Słuchu

Podpisanie Aktu Erekcyjnego budowy Światowego Centrum Słuchu

Przy Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach powstało Światowe Centrum Słuchu, placówka, jakiej nie ma jeszcze w żadnym innym kraju. To wielkie przedsięwzięcie zaczęło się od uroczystego podpisania Aktu Erekcyjnego.

Akt Erekcyjny pod budowę Światowego Centrum Słuchu podpisany. Na zdjęciu: prof. Henryk Skarżyński, prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (w środku), oraz prof. Marek Rogowski, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu (z prawej).

 

 

 

 

 

Prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, przy okazji podpisania Aktu powiedział: Profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu – Wielkiemu, Wspaniałemu Lekarzowi, oraz Jego Zespołowi składam w imieniu Polskiego Towarzystwa Lekarskiego gorące gratulacje z wiarą, że jeśli za coś się bierze Profesor Skarżyński – to na pewno się uda.

 

 

Elżbieta Smolińska, Starosta Powiatu Pruszkowskiego, podpisuje Akt Erekcyjny budowy Światowego Centrum Słuchu.

 

 

 

 

Dr Adam Fronczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, gratuluje prof. Henrykowi Skarżyńskiemu pomysłu budowy Światowego Centrum Słuchu.

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk, pisze w Księdze Pamiątkowej: Po latach szacunku i podziwu dla działalności Henryka Skarżyńskiego i Jego Instytutu najserdeczniejsze życzenia sukcesu w realizacji kolejnego wielkiego dzieła.

 

 

 

 

 

 

Jacek Paszkiewicz, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, na pamiątkę wmurowania Kamienia Węgielnego dostaje od prof. Henryka Skarżyńskiego symboliczną cegiełkę.

 

 

Uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego swoją obecnością zaszczycili także m.in.: prof. Wojciech Noszczyk, Wiceprzewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, prof. Krzysztof Opolski z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Jan Schmidt, Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechniki Warszawskiej (poniżej)

 

 

oraz Andrzej Włodarczyk, były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. Tadeusz Tołłoczko z Polskiej Akademii Umiejętności, Janusz Grzyb, Wójt Gminy Nadarzyn, dr Mieczysław Szatanek, przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej (poniżej).