Priorytet polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Home / Strona / Priorytet polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Priorytet polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Priorytet polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Wyrównanie szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi było priorytetem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Priorytet ten został zgłoszony przez prof. Henryka Skarżyńskiego, a koordynowany przez zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. W ramach działań związanych z priorytetem podczas 10. Kongresu Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych (EFAS) podpisano Europejski Konsensus Naukowy nt. badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”.

Minister Zdrowia Ewa Kopacz, Prezydent EFAS prof. Linda Luxon i prof. Henryk Skarżyński z dumą prezentują dokument „Badania przesiewowe słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”. Minister Zdrowia Ewa Kopacz: Przyjęcie przez środowiska europejskie Konsensusu Naukowego na temat badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym to bardzo ważne wydarzenie. Ten dokument jest wyjątkowo ważny w kontekście naszej prezydencji, którą rozpoczynamy 1 lipca. Podczas tego półrocznego okresu będziemy ambasadorem wszystkiego, co dobre wydarzyło się pod kierunkiem Pana Profesora Skarżyńskiego, ale też będziemy chcieli zarazić wszystkich tym, że warto dzieci, szczególnie w wieku przedszkolnym i szkolnym, sprawdzić, a potem skutecznie leczyć.