Koncert pt. „Na rzecz niesłyszących dzieci w Polsce” Reni Jusis

Home / Strona / Koncert pt. „Na rzecz niesłyszących dzieci w Polsce” Reni Jusis

Koncert pt. „Na rzecz niesłyszących dzieci w Polsce” Reni Jusis

Ogromnym przeżyciem dla niedosłyszących dzieci z całej Polski, które przyjechały w dniu 24 września 1998 r. do Teatru Muzycznego Roma był koncert pt. „Na rzecz niesłyszących dzieci w Polsce”. Stanowił on kontynuację rozpoczętego w 1997 roku przez Jean Michela Jarre`a cyklu koncertów "Na rzecz niesłyszących dzieci w Polsce i w Europie". Obok Andrzeja „Piaska” Piasecznego wystąpiły również Reni Jusis, Julita i Paula Sokołowskie, a wszystkich zaproszonych gości witali i zabawiali kolorowi kuglarze z Teatru „AKT”. Wszyscy artyści wystąpili charytatywnie i zapowiedzieli już swój udział w kolejnych tego typu imprezach. Koncert ten dedykowany był wszystkim dzieciom z uszkodzeniami słuchu w Polsce. Część z nich była tego dnia honorowymi gośćmi na koncercie i tym samym pokazała i udowodniła nam wszystkim swoją ogromną wrażliwość na muzykę.

Prof. Henryk Skarżyński dziękuje za występ Reni Jusis