1 Kongres „Zdrowie Polaków 2019” – zaproszenie

Home / Strona / 1 Kongres „Zdrowie Polaków 2019” – zaproszenie

1 Kongres „Zdrowie Polaków 2019” – zaproszenie

1 Kongres „Zdrowie Polaków 2019” – zaproszenie

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu zaprasza na 1 Kongres „Zdrowie Polaków 2019”, który odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2019 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Uroczyste otwarcie Kongresu – 18.11.2019,  godz. 10.30.

Kongres to wydarzenie zorganizowane ponad podziałami politycznymi, bo zdrowie każdego z nas to największy kapitał teraz i największa inwestycja na przyszłość. W dyskusji o nim nie może zabraknąć mediów, co pozwoli dotrzeć do różnych pokoleń, środowisk i wielu grup społecznych.

Głęboko wierzymy, że różnorodność tematów, które poruszane będą podczas wydarzenia – od strategii wspierania zdrowia Polaków, poprzez postępy i osiągnięcia w leczeniu chorób cywilizacyjnych, do bania dobrostanu naszego społeczeństwa – zainteresuje wielu widzów, czytelników i słuchaczy. Swoją obecność na Kongresie potwierdzili m.in. ministrowie zdrowia tego resortu pełniący swoje funkcje po roku 1989, liczni prezydenci miast, grono czołowych ekspertów Polskiej Akademii Nauk, pionierzy w tworzeniu rozwiązań naukowych i klinicznych na skalę międzynarodową, a także specjaliści do spraw gospodarki
i ekonomiki zdrowia.

W ramach Kongresu odbędą się także debaty eksperckie m.in. rektorów i dziekanów uczelni medycznych, dyrektorów instytutów medycznych. Ponadto odbędą się panele dyskusje poświęcone wybranym obszarom zdrowia z udziałem przedstawicieli instytucji centralnych, konsultantów krajowych i wojewódzkich w poszczególnych obszarach medycyny, przewodniczących medycznych towarzystw naukowych, organizacji pozarządowych i organizacji pacjentów.

Szczegółowy program: http://kongres-zdrowiepolakow2019.pl/