20. Światowy Kongres Towarzystw Oto-Ryno-Laryngologicznych (IFOS)

Home / Strona / 20. Światowy Kongres Towarzystw Oto-Ryno-Laryngologicznych (IFOS)

20. Światowy Kongres Towarzystw Oto-Ryno-Laryngologicznych (IFOS)

W dniach 1-5 czerwca 2013 r. odbył się w Seulu 20. Światowy Kongres Towarzystw Oto-Ryno-Laryngologicznych (IFOS – International Federation of Otorhinolaryngological Societies). W tegorocznym Kongresie uczestniczyło blisko 6 tysięcy specjalistów ze wszystkich kontynentów. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu reprezentowali: prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński, dr hab. Artur Lorens, dr hab. Wiesław Wiktor Jędrzejczak, dr med. Piotr H. Skarżyński oraz mgr Paweł Doliński.

Wynikiem uznania i akceptacji poziomu naukowego zgłoszonych prac oraz pozycji naukowej konkretnych osób są tzw. aktywności naukowe, za które przyjmuje się konkretne funkcje pełnione podczas kongresu. Należy do nich: członkostwo w Komitecie Doradczym (Advisory Board) i w Komitecie Naukowym. Są one wynikiem wysokiej pozycji naukowej i akceptacji ze strony określonych międzynarodowych gremiów naukowych. Drugą najważniejszą grupą aktywności jest: zaproszenie do wygłoszenia wykładu plenarnego (key note lecture), zaproszenie do wystąpienia w okrągłym stole lub panelu tematycznym, zaproszenie do wystąpienia w oficjalnym sympozjum satelitarnym, zakwalifikowanie zgłoszonej pracy do prezentacji ustnej. Trzecią formą aktywności naukowej jest przedstawienie pracy w formie plakatowej.

Aktywność naukowa przedstawicieli Instytutu na Kongresie w Seulu obejmowała: 1 wykład plenarny, przewodniczenie 6 sesjom i sympozjum satelitarnemu, udział  w 7 posiedzeniach okrągłych stołów oraz zaprezentowanie 15 prac. Ponadto prof. Henryk Skarżyński, jako jedyny Polak,  zasiadał w Komitecie Naukowym Kongresu.

Szczególnym wyróżnieniem zespołu Instytutu było zaproszenie skierowane przez Komitet Naukowy Kongresu do Zespołu Instytutu prośby o zorganizowanie międzynarodowego panelu tematycznego. Omówienie na najważniejszym forum naukowym programu leczenia częściowej głuchoty, który został zapoczątkowany pierwszą w świecie operacją przeprowadzoną przez prof. H. Skarżyńskiego w 2002 r., stanowi wyraz niezwykłego uznania środowiska naukowego. W panelu tym wzięli udział  wybitni naukowcy m.in. z Australii, Stanów Zjednoczonych, Austrii i Słowacji. Do zaszczytu organizacji panelu tematycznego zostało zaproszonych tylko 6 ośrodków z całego świata (ze Stanów Zjednoczonych: Harvard Medical School, University of Minnesota, John Hopkins Medical Institutions i University of Utah, z Japonii: Nara Medical University, z Francji: Institute Georges Portmann).

Drugim niezwykle ważnym wyróżnieniem,  dla Zespołu Instytutu, było zorganizowanie panelu tematycznego, po raz pierwszy w historii zjazdów światowych IFOS, przez Polskie Towarzystwo Naukowe Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej, na wniosek jego przewodniczącego – prof. H. Skarżyńskiego, Panel był poświęcony ocenie stanu i perspektywom rozwoju badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym. Powierzenie organizacji tego panelu Towarzystwu było wyrazem wielkiego uznania społeczności międzynarodowej dla naszych dokonań Instytutu podczas pierwszej polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, w ramach której Rada UE przyjęłam Konkluzję nt. Wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań. W panelu, którego przewodniczącym był prof. H. Skarżyński, wzięli udział przedstawiciele m.in. z Japonii, Filipin, Chin i Rosji.

Zaangażowanie przedstawicieli z Instytutu przedstawia poniższy ranking najbardziej aktywnych naukowców podczas Kongresu IFOS 2013:

 1.     H. Skarżyński, IFPS, Polska (20 aktywności)
 2.     M. Naraghi, Iran (19 aktywności)
 3.     R. Ferreira Bento, Brazylia (17 aktywności)
 4.     P.H. Skarżyński, IFPS. Polska (15 aktywności)
 5.     A. Lorens, IFPS, Polska (13 aktywności)
 6.     S.W. Yeo, Korea (11 aktywności)
 7.     S.O. Chang, Korea (9 aktywności)
 8.     E.C. Choi, Korea (9 aktywności)
 9.     D. Desiderio, Włochy (9 aktywności)
 10.     S.G. Yeo, Korea (9 aktywności)
 11.     M. Manrique, Hiszpania (8 aktywności)
 12.     W.W. Jędrzejczak, IFPS, Polska (8 aktywności)
 13.     J.D. Richmon, Stany Zjednoczone (8 aktywności)
 14.     E. Truy, Francja (8 aktywności)
 15.     M. Remacle, Belgia (8 aktywności)
 16.     C. Piazza, Włochy (8 aktywności)
 17.     W-H. Chung, Korea (7 aktywności)
 18.     M. Aristegui, Hiszpania (7 aktywności)
 19.     A. Ramos, Hiszpania (7 aktywności)
 20.     O. Majdani, Niemcy (7 aktywności)

Przedstawiciele Instytutu przedstawili następujące prace:

 • Wykrywanie częściowej głuchoty u dzieci w wieku szkolnym z wykorzystaniem otoemisji akustycznych/Detection of Partial Deafness in school age children by means of otoacoustic emissions, Piotrowska A., Pilka A., Tarczynski K., Zapert A., Danielewicz A., Ludwikowski M., Skarżyński H., Jędrzejczak W.W.
 • Klasyfikacja zachowania słuchu/Hearing Preservation Classification, Skarżyński H.,  van de Heyning P., DeMin H., Li Y., Bo L. , Caversaccio M., Rivas J.A., Rivas A., Raine C.H., Arauz S.L., Zernotti M.E., Manoj M., Kameswaran M., Sprinzl G., Zorowka P., Staecker H., Parnes, Gavilán J., Lassaletta L.,  Green K., Usami S., Müller J., Atlas M., Rajan G., Godey B., Karltorp E., Yanov Y., Kuzovkov V., Adunka O.,  Buchman C., Baumgartner W., Gstöttner W., Hagen R., Skarżyński P.H., Lorens A.
 • Badanie podłużne progów słyszenia w audiometrii tonalnej po leczeniu częściowej głuchoty/Longitudinal study of pure-tone thresholds after partial deafness treatment, Skarżyński H.,  Lorens A., Piotrowska A., Polak M.
 • Leczenie niedosłuchów w różnych nabytych i wrodzonych wadach uszu z wykorzystaniem aparatów BAHA/Hearing loss treatment in various acquired and congenital ear malformations with the use of Bone Anchored Hearing Aids (BAHA), Mrówka M., Skarżyński H.,  Skarżyński P.H.
 • Nakładanie się versus nienakładanie się zakresów stymulacji w częściowej głuchocie przy głębokim włożeniu elektrody/Overlap versus non overlap in PD with deep insertion, Lorens A., Zgoda M., Polak M., Skarżyński H., Piotrowska A., Skarżyński P.H
 • Europejski consensus na temat badań przesiewowych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym/European consensus statement on hearing screening of pre-school and school-age children, Skarżyński H.,  Piotrowska A., Kamyk P., Kochanek K., Skarżyński P.H., Jędrzejczak W.W.
 • Warszawskie badanie FS4/FS4 Warsaw Study, Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H., Polak M.
 • Wyniki leczenia częściowej głuchoty z wykorzystaniem elektrody Flex 28 Med-El/Partial deafness treatment using Flex 28 med-el electrode – results, Skarżyński H., Lorens A., Skarżyński P.H., Olszewski Ł., Piotrowska A., Matusiak M., Porowski M., Mrowka M.
 • Specyficzne zaburzenia językowe (SLI) a ośrodkowe zaburzenia przetwarzania słuchowego/ Specific language impairment (SLI) and central auditory processing disorders, Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Skarżynski P.H.
 • Wideostrobokimografia fałdów głosowych w przypadkach odmy Reinke’go/  Videostrobokymography of the vocal fold in cases of Reinke edema, Szkiełkowska A.  Krasnodębska P.,  Miaśkiewicz B.,  Skarżyński H.
 • Częstość występowania szumów usznych u dzieci/The prevalence of tinnitus in children, Koziak-Raj D., Skarżyński H., Kochanek K., Fabijańska A.
 • Jakość głosu po nastrzyknięciu fałdu głosowego kwasem hialuronowym/Quality of voice after augmentation of  hyaluronic acid to the vocal fold, Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B. Krasnodębska P., Skarżyński P.H.
 • Szumy uszne a słyszenei w zakresie wysokich częstosliwości – badanie 175 przypadków/ Tinnitus and high frequency hearing – a study of 175 cases, Fabijańska A., Smurzyński J., Kochanek K., Raj-Koziak D., Skarżyński H.
 • Walidacja kwestionariusza słuchowego LittlEars na polskich użytkownikach implantów ślimakowych/Validation of the LittlEars auditory questionnaire in Polish cochlear implanted patients, Obrycka A., Padilla J.L., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H.
 • Wyniki rozumienia mowy z nową elektrodą Nucleus CI422 25mm straight array. Speech perception outcomes with the new Nucleus CI422 25mm straight array, Skarżyński H., Lorens A., Matusiak M., Porowski M., Skarżyński P.H., James Ch.

Od pierwszego spotkania Towarzystw Oto-Ryno-Laryngologicznych , które odbyło się w 1928 roku, renoma i wielkość Kongresów IFOS ciągle rośnie. Obecnie są to największe i najbardziej oczekiwane spotkania w dziedzinie otorynolaryngologii.  Stowarzyszenie Towarzystw Oto-Ryno-Laryngologicznych zrzesza 50 tysięcy otorynolaryngologów ze 120 krajów wszystkich kontynentów.