Rady naukowe i redakcje czasopism

Home / Rady naukowe i redakcje czasopism

Lis 26, 2013

0

Rady naukowe i redakcje czasopism

Członkostwo w radach redakcyjnych czasopism polskich

 • Redaktor Naczelny czasopisma „Nowa Audiofonologia”
 • Redaktor tematyczny czasopisma naukowego „Człowiek- Niepełnosprawność – Społeczeństwo”
 • Członek Komitetu Naukowego „Przeglądu Pediatrycznego”
 • Członek Rady Naukowej kwartalnika „Wideochirurgia i Inne Techniki Małoinwazyjne”
 • Członek Rady Programowej „Medi Science Polski Biuletyn Medyczny”
 • Członek Komitetu Naukowego czasopisma „Audiofonologia” – wydawanego przez Polski Komitet Audiofonologii i Polskie Towarzystwo Naukowe Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej
 • Członek Rady Programowej czasopisma „Służba Zdrowia”
 • Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika „Medyk”
 • Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika „Gabinet Prywatny”
 • Redaktor naczelny miesięcznika „Słyszę…” – czasopisma Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi” i Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
 • Członek Rady Naukowej czasopisma „Zdrowie Mężczyzny”

Członkostwo w radach redakcyjnych czasopism zagranicznych

 • Redaktor naczelny “Journal of Hearing Science”
 • Członek Rady Redakcyjnej Czasopisma Grodzieńskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Członek Komitetu Redakcyjnego “American Journal of Otology & Neurootology”
 • Członek Rady Redakcyjnej „The Journal of International Advanced Otology”
 • Redaktor Naczelny międzynarodowego kwartalnika “Central and East European Journalof Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck Surgery – CEEJOHNS”
 • Członek Międzynarodowego Komitetu “ENT-News” (W. Brytania)

Działalność recenzencka

 • Journal of International Advanced Otology, ISSN: 1308-7649
 • Int Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, ISSN: 0165-5876
 • Archives of Medical Science, ISSN: 1734-1922
 • Eastern Journal Of Medicine, ISSN: 1301-0883
 • European Archives of Oto-Rhino-Laryngology and Head & Neck, ISSN: 0937-4477
 • Acta Otolaryngologica, ISSN: 0001-6489
 • Journal of Hearing Science, ISSN: 2083-389X
 • Audiofonologia, ISSN: 1425-3089
 • Otology and Neurology, ISSN: 1531-7129
 • Przegląd Pediatryczny, ISSN: 0137-723X, e-ISSN: 2083-5752