Przebieg pracy zawodowej

Home / Przebieg pracy zawodowej

Kwi 30, 2013

0

Przebieg pracy zawodowej

od 1996 r. Resortowy Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
pełnione funkcje:

  • dyrektor Instytutu (od 1996 r.)
  • kierownik Kliniki Chorób Uszu (1999-2003)
  • kierownik Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy (2003-2012)
  • kierownik Kliniki Oto-Ryno-Laryngochirurgii (2003-2012)
  • kierownik Światowego Centrum Słuchu (od 2012 r.)
  • kierownik Kliniki Oto-Ryno-Laryngochirurgii (od 2012 r.)
od 2002 r. Katedra Audiologii i Foniatrii, Akademia Muzyczna a od 2009 r. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
pełnione funkcje:

  • kierownik Katedry
1993 – 1996 r. Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear-Center”
pełnione funkcje:

  • dyrektor Ośrodka
1980 – 2000 r. Katedra i Klinika Otolaryngologii AM w Warszawie

  • kolejne stanowiska: asystenta (1980), starszego asystenta (1982), adiunkta (1985), docenta (1990), profesora nadzw. Akademii Medycznej (1993), tytuł naukowy profesora medycyny (1995)
  • pełnione funkcje: zastępca ordynatora oddziału (1985), ordynator oddziału (1986), zastępca kierownika Kliniki (1989)