Rozwój naukowy

Wrz 7, 2015

0

Rozwój naukowy

Wykształcenie
1973 – 1979 r. studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie
1979 – 1980 r. staż na Akademii Medycznej w Warszawie
1982 r. specjalizacja I stopnia w otolaryngologii
1983 r. doktor nauk medycznych, Akademia Medyczna w Warszawie
1986 r. specjalizacja II stopnia w otolaryngologii
1989 r. stypendysta w Departament ORL, Uniwersytecki Szpital w Zurichu (Szwajcaria), pod opieką prof. Ugo Fisha
1989 r. stypendysta w Univ. of Paris, Hospital Cochin Paryż (Francja), pod opieką prof. Jean Marie Sterkersa
1989 r. doktor habilitowany nauk medycznych, Akademia Medyczna w Warszawie
1990 r. stypendysta w Klinice Otolaryngologii Univ. Paris Hospital St-Antoine Paryż (Francja), pod opieką prof. Claude-Henri Chouarda
1991 r. stypendysta w 2-gim Departamencie Otolaryngologii, Uniwersytet w Wiedniu (Austria), pod opieką prof. Kurta Buriana
1991 r. docent Akademii Medycznej w Warszawie
1993 r. tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego Akademii Medycznej w Warszawie
1994 r. staż otologiczny w Mayo Clinic, Rochester (USA), po opieką prof. Thomasa J. McDonalda
1995 r. tytuł naukowy profesora medycyny
1996 r. stypendysta w Departamencie Audiologii i Terapii Mowy, BYU, Provo UT (USA)
2009 r. specjalizacja II stopnia z audiologii i foniatrii
2016 r. specjalizacja z otorynolaryngologii dziecięcej
Działalność w charakterze eksperta
od 2014 r. Przewodniczący Komisji przygotowującej program specjalizacji z dziedziny otorynolaryngologii
od 2011 r. Konsultant Krajowy w dziedzinie Otorynolaryngologii
od 2010 r. Przewodniczący Komisji przygotowującej program specjalizacji z dziedziny neurologopedii
od 2010 r. Przewodniczący Komisji przygotowującej program specjalizacji z dziedziny surdologopedii
2008 – 2011 r. Konsultant Krajowy w Dziedzinie Audiologii i Foniatrii
2001 – 2008 r. członek Zespołu Ekspertów Ministra Zdrowia ds. akredytacji jednostek ubiegają­cych się o możliwość prowadzenia specjalizacji z audiologii i foniatrii
2002 – 2008 r. Konsultant Wojewódzki ds. Audiologii i Foniatrii
od 2002 r. Członek Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Audioprotetyków
od 2000 r. Członek Komisji przygotowującej program specjalizacji z dziedziny oto-ryno-laryngologii
1998 – 2001 r. Konsultant Krajowy w Dziedzinie Audiologii i Foniatrii
1994 – 1998 r. Specjalista Krajowy w Dziedzinie Audiologii
od 1994 r. Doradca Naukowy Fundacji Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniami Słuchu F.A.N.D.A. w Buenos Aires, w Argentynie
1993 – 2004 r. recenzent 112 programów naukowo-badawczych KBN, Ministra Nauki oraz kilkudziesięciu innych opracowań dla Ministerstwa Zdrowia, PFRON, KBN, ZUS, MSZ