Nagrody i wyróżnienia

Home / Nagrody i wyróżnienia

Lut 13, 2014

0

Nagrody i wyróżnienia

Odznaczenia państwowe krajowe
2018
2012
2006
2000
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
1977
 • Brązowy Krzyż Zasługi
Inne odznaczenia, nagrody i wyróżnienia krajowe
2021
2020
 • Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej w kategorii „inne, wspaniałe projekty” dla prof. Henryka Skarżyńskiego za musical „Przerwana Cisza”
 • Prof. Henryk Skarżyński laureatem Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego przyznanej za bezcenny wkład w rozwój oraz pielęgnowanie mazowieckiej tradycji i kultury, a także za skuteczną promocję naszego regionu w kraju i na świecie
 • Medal Polskiej Akademii Nauk dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu szczególne zasługi dla rozwoju nauki polskiej i światowej, związane ze społeczną rolą nauki
 • Nagroda „Liderzy zmian w ochronie zdrowia” dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w kategorii skuteczna profilaktyka i edukacja
 • Medal 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego jako wyraz uznania i wdzięczności za pomoc medyczną dla polskich sportowców oraz szacunku dla osiągnięć naukowych profesora Henryka Skarżyńskiego
 • Nagroda Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Prof. Henryk Skarżyński 2. na „Liście Stu 2019” najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie w plebiscycie organizowanym przez redakcję czasopisma „Puls Medycyny”.
2019
 • Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Wynalazczości” przyznana za wniosek Urzędu Patentowego RP przez Prezesa Rady Ministrów
 • Godło Promocyjne Orła Białego przyznany przez Fundację Orła Białego
 • Dyplom przyznany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju za zaangażowanie i udział w Miasteczku Funduszy Europejskich zorganizowanego w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich
 • Wyróżnienie autorskiej metody Skarżyńskiego – leczenie częściowej głuchoty (PDT) zostało wpisane do specjalnego opracowania jako jedno z największych osiągnięć nauki i wynalazczości w Polsce: „Science in Poland in 34 Snapshots”, Warszawa: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
 • Specjalny Wektor 30-lecia od Pracodawców RP
 • Honorowy Ambasador Województwa Podlaskiego
 • Nagroda „Ambasador Welconomy” za współpracę podczas realizacji „Wielospecjalistycznego programu przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym i wsparcia zdrowia Polaków – Po Pierwsze Zdrowie”
 • Wyróżnienie „Lider Zmian 2019” w kategorii „nagroda internautów” za projekt „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019
 • Złote serce od Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy” – za wieloletnią pracę na rzecz niesłyszących i niedosłyszących pacjentów
 • Prof. Henryk Skarżyński 2. na „Liście Stu 2018” najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie w plebiscycie organizowanym przez redakcję czasopisma „Puls Medycyny”
2018
2017
2016
2015
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej dla prof. Henryka Skarżyńskiego
 • Złoty Otis z Diamentem dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za powołanie Międzynarodowego Konsorcjum Badań Przesiewowych Słuchu
 • Złoty Laur „Super Biznesu” w kategorii „Nauka i biznes” dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za stworzenie unikalnej w skali świata placówki, w której działa interdyscyplinarny zespół lekarzy, inżynierów, fizyków
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu laureatem 27 edycji Raportu CSR, wyróżniony za działania na rzecz rozwoju telemedycyny
 • statuetka Telewizyjnej Akademii Wiktorów w kategorii Osobowość  Nauki i Kultury dla  prof. Henryka Skarżyńskiego
 • Srebrny Laur Innowacyjności za 2015 rok przyznany przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelną Organizację Techniczną dla Światowego Centrum Słuchu za „Przesiewowe badania słuchu na trzech kontynentach”
 • Dyplom uznania Ministra Gospodarki dla prof. Henryka Skarżyńskiego z okazji 25-lecia polskiej transformacji w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki
 • Prof. Henryk Skarżyński 2. na „Liście Stu 2014” najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie oraz 4. na „Liście Stu 2014” najbardziej wpływowych osób w polskiej ochronie zdrowia w plebiscycie organizowanym przez redakcję czasopisma „Puls Medycyny”
2014
2013
 • Medal im. prof. Jana Nielubowicza Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie za wybitną wieloletnią działalność zawodową, naukową i wielkie zaangażowanie we współpracę z Samorządem Lekarskim
 • Laur Samorządowy Gminy Nadarzyn przyznany w uznaniu  za osiągnięcia na skalę światową w dziedzinie nauk medycznych i z podziękowaniem za codzienną pracę lekarza, w tym również, na rzecz społeczeństwa Gminy Nadarzyn
 •  Order Uśmiechu przyznany przez dzieci
 • Tytuł „Profesjonalisty Forbesa 2013 z Mazowsza” przyznany na wniosek pacjentów przez redakcję miesięcznika Forbes
 • Nagroda Specjalna oraz Medal im. Prof. Zbigniewa Religi przyznany – na wniosek pacjentów – przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” za empatyczną postawę wobec pacjentów, szacunek i oddanie okazywane chorym, za wielkie dokonania jako menadżera.  Wyróżnienie przyznane na wniosek Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
 • Nagroda Jubileuszowa – Złoty OTIS 2013 – medal Viribus Unitis przyznany za 10-letnią pracę łączenia środowisk: lekarzy, farmaceutów, pacjentów, firm farmaceutycznych i mediów oraz aktywną politykę zagraniczną
 • Nagroda Specjalna w I edycji Konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia za całokształt działalności oraz przełomowe osiągnięcia w zakresie medycyny i zarządzania dla prof. Henryka Skarżyńskiego
 • Nagroda specjalna Osobowość Roku 2012 w XIII edycji konkursu Liderzy Roku w Ochronie Zdrowia – organizator konkursu Wydawnictwo Termedia
 •  Złoty Laur Innowacyjności dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przyznany w Ogólnopolskim Konkursie im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne za projekt pt. Krajowa Sieć Teleaudiologii
 •  Nagroda Super Wiktoria przyznana przez Warszawską Izbę Przedsiębiorców prof. Henrykowi Skarżyńskiemu w kategorii „Osobowość Roku”
 • Medal i wyróżnienie za zaangażowanie w rozwój Polskiego Programu Promocyjnego „Teraz Polska” w dziedzinie innowacji przyznane przez Kapitułę Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
 • Prof. Henryk Skarżyński wyróżniony w konkursie „Pulsu Medycyny” na wybitnego innowatora w polskiej ochronie zdrowia za projekt System Zintegrowanej Operacji Komunikacyjnej „SZOK”®
 •  Prof. Henryk Skarżyński 2. na „Liście Stu 2012” najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie w plebiscycie organizowanym przez redakcję czasopisma „Puls Medycyny”
2012
 • Złoty Lider w kategorii Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia za Platformę Badań Zmysłów przyznany dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w 6 Edycji Konkursu Liderów Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia
 • Wyróżnienie Top Medical Trends 2012 przyznane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej oraz wydawnictwo Termedia
 • Medal im. Mikołaja Kopernika za wybitne osiągnięcia naukowe dla profesora Henryka Skarżyńskiego przyznany przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk
 • Złoty Laur Innowacyjności dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za projekt „Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu” przyznany podczas II Ogólnopolskiego Konkursu Naczelnej Organizacji Technicznej „Laur Innowacyjności o nagrodę imienia Stanisława Staszica – Staszice”
 • Tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich dla prof. Henryka Skarżyńskiego w uznaniu zasług w promowaniu Polski jako miejsca międzynarodowych kongresów przyznany przez Polska Organizację Turystyczna i Stowarzyszenie Konferencji i kongresów w Polsce
 • Specjalna Perła Honorowa Polskiej Gospodarki dla prof. Henryka Skarżyńskiego za całokształt osiągnięć i dokonań w dziedzinie nauki i medycyny przyznana przez Kapitułę Konkursu i redakcję miesięcznika Polish Market
 • Nagroda „Wybitny Polak” przyznana przez kapitułę konkursu „Teraz Polska”
 • Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu reprezentowanego przez Prof. Henryka Skarżyńskiego – w kategorii „Innowacyjność”  za opracowanie oryginalnej koncepcji rozbudowy infrastruktury Instytutu i opracowanie nowej – oryginalnej metody chirurgicznej oraz nowych narzędzi (elektrody) do leczenia częściowej głuchoty i przeprowadzenia pierwszych w świecie operacji u dzieci i dorosłych
 • Statuetka Hipokratesa – najwyższe wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Medycyny, za szczególny wkład w rozwój medycyny rodzinnej
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za urządzenie Platforma Badań Zmysłów
 • Prof. Henryk Skarżyński 12. na „Liście Stu 2011” najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie w plebiscycie organizowanym przez redakcję czasopisma „Puls Medycyny”.
2011
 • Tytuł „Benevolenti” za wspieranie inicjatyw pro społecznych Fundacji Pro Seniore i działalność charytatywną na rzecz lekarzy seniorów
 • Medal im. Tytusa Chałubińskiego za długoletnią i efektywną pracę W Klinice Otolaryngologii I Wydziału Lekarskiego i szczególne zaangażowanie oraz wkład wniesiony na rzecz rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Medal im. Jana Heweliusza przyznany przez Politechnikę Gdańską
 • Medal Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego nadany przez Radę Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • Order ECCE HOMO  dla prof. Henryka Skarżyńskiego za wyjątkowe poświęcenie swego życia, swych talentów w służbie bliźniemu dogłębną wiedzą medyczną w zakresie mowy i słuchu
 • Dyplom przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą Domowa Klinika Rehabilitacji – system telerehabilitacji
 • Dyplom przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą Cement i implanty szkło-jonomerowe do stosowania w otochirurgii
 • Dyplom przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za szczególną aktywność w promocji wynalazków za granicą w 2010 roku
 • Nagroda specjalna dla profesora Henryka Skarżyńskiego w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego „EUROLIDER 2011
 • Dyplom honorowy za znaczący i nieoceniony wkład w rozwój implantów słuchowych przyznany przez firmę MED-EL
 • Wyróżnienie przyznane przez firmę Cochlear za wkład w rozwój implantów ślimakowych
 • Medal za zasługi dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przyznany przez Rektora UMFC
 • Tytuł „Lider Regionu 2011” przyznany przez kapitułę konkursu „Najlepsze firmy i samorządy regionu radomskiego”
 • Prof. Henryk Skarżyński 5. na „Liście Stu 2010” najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie w plebiscycie organizowanym przez redakcję czasopisma „Puls Medycyny”
2010
 • I Nagroda „Złoty Skalpel 2010” – przyznany za osiągnięcia w zakresie leczenia częściowej głuchoty
 • Honorowy Oskar Polskiego Biznesu – za osiągnięcia naukowe, kliniczne, ekonomiczne i organizacyjne w szczególności za pracę na rzecz ludzi z zaburzeniami słuchu, głosu mowy i komunikacji językowej
 • Wyróżnienie Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Międzynarodowe Osiągnięcia Wynalazcze oraz dyplom za projekt „System telerehabilitacji słuchowej pacjentów korzystających z implantu ślimakowego”
 • Tytuł „Lider Innowacji” i medal z wyróżnieniem INTARG – Katowice 2010, przyznane podczas V Ogólnopolskich Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG – Katowice 2010, za rozwiązania (lider zespołów):
 • „System telerehabilitacji słuchowej pacjentów korzystających z implantu ślimakowego”,
 • „Platforma Badań Zmysłów”
 • Tytuł „Firma Dwudziestolecia” dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – wyróżnienie przyznane przez Polski Klub Biznesu
 • Wyróżnienie „Top Medical Trends 2010” dla prof. Henryka Skarżyńskiego przyznane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
 • Honorowa odznaka Zrzeszenia Studentów Polskich
 • Wyróżnienie Fundacji Orange „Przyjaciel dźwięków”
 • Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy
 • Złoty certyfikat „Solidna Firma Biała Lista” dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za pięciokrotne zdobycie (w latach 2005–2009) tytułu „Solidna Firma” w programie gospodarczo-konsumenckim pod patronatem Komisji Europejskiej
 • Złoty medal dla współautora Platformy Badań Zmysłów podczas IV Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS Warszawa
 • Prof. Henryk Skarżyński 11. na „Liście Stu 2009” najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie w plebiscycie organizowanym przez redakcję czasopisma „Puls Medycyny”
2009
2008
2007
 • Główna nagroda (GRAND PRIX) dla współautora podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2007 za audiometr przesiewowy „Kuba Mikro AS”
 • Nagroda „Człowiek Roku 2007” w VIII edycji konkursu „Sukces Roku 2007 w ochronie zdrowia przyznana przez wydawnictwo medyczne Termedia
 • Nagroda w konkursie „Perły Medycyny” dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w kategorii „Szpitale monospecjalistyczne” przyznana przez Kapitułę Ogólnopolskiego Konkursu Medycznego „Perły Medycyny”
 • Tytuł „Człowiek Sukcesu 2006” w kategorii „nauka” przyznany przez tygodnik „Kontakty” oraz Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży
 • Srebrny medal za cement szklano-jonomerowy do stosowania w otochirurgii, przyznany podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS w Warszawie
 • Brązowy medal za system zdalnego dopasowania systemu implantu ślimakowego, przyznany podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS w Warszawie
 • Tytuł „Solidna Firma 2006” dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, przyznany przez kapitułę Programu Gospodarczo-Konsumenckiego pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej
 • Prof. Henryk Skarżyński 8. na „Liście Stu 2006” najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie w plebiscycie organizowanym przez redakcję czasopisma „Puls Medycyny”
2006
 • Dyplom Ministerstwa Edukacji i Nauki za Audiometr skriningowy – Audiometr S
 • Nominacja i udział w finale konkursu nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii „Badania na rzecz rozwoju społeczeństwa”
 • „LAUDABILIS” odznaczenie przyznane przez Okręgową Radę Lekarską i tytuł „Godny zaufania” za szczególne zasługi na rzecz Samorządu Lekarskiego
 • Dyplom Uznania przyznany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego z okazji 10-lecia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za światowe sukcesy w audiologii, za pionierskie osiągnięcia w przywracaniu słuchu
 •  „Perła Honorowa” przyznana za osiągnięcia naukowe, przez redakcję magazynu „Polish Market” oraz Polską Akademię Nauk
 • Nagroda i tytuł „Polski Produkt Przyszłości” dla współautora, przyznana przez Polską Agencję Przedsiębiorczości za opracowanie i wdrożenie Audiometru Skriningowego Kuba Mikro AS
 • Nominacja do nagrody w konkursie im. Aliny Pieńkowskiej za stworzenie i konsekwentne rozwijanie wzorcowej placówki medycznej
 • Złoty medal Akademii Polskiego Sukcesu za pionierskie metody i działania w przywracaniu słuchu niepełnosprawnym
 • Tytuł Lekarza Rynku Zdrowia przyznany w plebiscycie miesięcznika „Rynek Zdrowia”
 • „Konsyliarz Roku 2005” przyznany przez Magazyn Lekarzy Konsyliarz za udowodnienie, że w polskich warunkach możliwe jest stworzenie ośrodka klinicznego wyznaczającego najwyższe światowe standardy w dziedzinie technik implantacyjnych
 • Tytuł „Solidna Firma 2005” dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, przyznany przez kapitułę Programu Gospodarczo-Konsumenckiego pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej
 • Wyróżnienie „Mazowiecka Firma Roku 2005” w kategorii „medycyna – zakłady lecznictwa zamkniętego” dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, przyznane przez kapitułę konkursu
 • Prof. Henryk Skarżyński 42. na „Liście Stu 2005” najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie w plebiscycie organizowanym przez redakcję czasopisma „Puls Medycyny”
2005
 • Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska” za „Program leczenia zaburzeń słuchu za pomocą implantów słuchowych”
 • Honorowa Nagroda Zaufania „Złoty OTIS 2004” za pracę na rzecz pacjentów
 • Nagroda i dyplom uznania Ministra Nauki i Informatyzacji za międzynarodowe urządzenia wynalazcze – urządzenie do badań przesiewowych słuchu u noworodków o nazwie „Kuba-Mikro”
 • IV miejsce dla Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w kategorii „szpitale publiczne monospecjalistyczne” w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali „Bezpieczny Szpital 2005”, zorganizowany przez dziennik „Rzeczpospolita”
 • Prof. Henryk Skarżyński 26. na „Liście Stu 2004” najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie w plebiscycie organizowanym przez redakcję czasopisma „Puls Medycyny”
2004
 • Dyplom „Piękniejsza Polska” nadany przez Ruch „Piękniejsza Polska” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego
 • Medal Gloria Medicinae – nadany za wybitne zasługi dla medycyny przez Polskie Towarzystwo Lekarskie
 • Nagroda  „Sukces Roku 2004 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”
 • Złoty medal dla Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za kompleksowe leczenie wad słuchu i mowy na najwyższym światowym poziomie przyznany przez Akademię Polskiego Sukcesu
 • Dyplom dla Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za zajęcie 8. miejsca w kategorii „Najlepszy monospecjalistyczny szpital publiczny w Polsce” przyznany  w ogólnopolskim rankingu szpitali 2004 „Rzeczpospolitej” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
 • Wyróżnienie „Budowa Roku 2003” dla inwestora – Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za bardzo dobrą organizację procesu inwestycyjnego, wysoką jakość robót oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych przy realizacji Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach koło Nadarzyna, przyznane przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
 • Prof. Henryk Skarżyński 40. na „Liście Stu 2003” najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie w plebiscycie organizowanym przez redakcję „Puls Medycyny”
2003
 • „Trwały Ślad” nagroda JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Medal i tytuł „Lider Innowacji” za innowacyjne rozwiązanie „Urządzenie do badań przesiewowych Kuba-Mikro” przyznane podczas Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2003
 • Dyplom uznania Komitetu Badań Naukowych za opracowanie projektu „Urządzenie do przesiewowych badań słuchu”
 • Dyplom uznania Komitetu Badań Naukowych za opracowanie projektu „Multimedialne systemy do badania słuchu, mowy i wzroku”
 • Nagroda Ministra Nauki i Informatyzacji oraz Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych za nowatorskie wykorzystanie narzędzi informatycznych w ochronie zdrowia
 • Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy i wyróżnienie „Zasłużony dla Warszawy”
 • Wyróżnienie i tytuł promocyjny „Placówka Medyczna Przyjazna Pacjentowi” dla Międzynarodowego Centrum Słuchu, przyznane przez Światową Fundację Zdrowie-Rozum-Serce i Międzynarodową Kapitułę Wyróżnień
 • Prof. Henryk Skarżyński 46. na „Liście Stu 2002” najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie w plebiscycie organizowanym przez redakcję „Puls Medycyny”
2002
 • Medal dla współautora za „Multimedialne systemy do badań przesiewowych słuchu, mowy i wzroku” na Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych „INTARG” – Katowice
 • Tytuł Lidera Promocji Zdrowia w Polsce przyznany przez Światową Fundację „Zdrowie-Rozum-Serce”
 • Eskulap 2001 – nagroda przyznana w kategorii „lekarz specjalista” w województwie mazowieckim
 • Srebrny medal i tytuł Członka Nadzwyczajnego Akademii Polskiego Sukcesu
 • Dyplom uznania Komitetu Badań Naukowych za opracowanie projektów (lider zespołów):
 • „Powszechny system diagnostyki wad widzenia”,
 • „Powszechny system badań i rehabilitacji mowy”
2001
 • Złoty medal w kategorii „Elektronika i Informatyka” na IV Międzynarodowej Wystawie Wynalazków „Innowacje 2001” za Powszechny System Diagnostyki Wad Widzenia, Badań i Rehabilitacji Mowy i Słuchu
 • Złoty medal i nadanie tytułu Honorowego Członka Kapituły dla prof. Henryka Skarżyńskiego za wybitną działalność naukową, kliniczną w dziedzinie medycyny przyznany przez Akademię Polskiego Sukcesu
 • Nagroda I stopnia Ministra Zdrowia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym za opracowanie i wdrożenie w kilku regionach kraju multimedialnych programów do powszechnych badań słuchu i mowy
 • Brązowy medal za osiągnięcia w działalności gospodarczej przyznany przez Akademię Polskiego Sukcesu
 • Tytuł „Lider Informatyki 2001” za nowatorskie na skalę światową wykorzystanie możliwości narzędzi informatycznych do prowadzenia profilaktyki zdrowotnej przyznany przez czasopismo „ComputerWorld”
 • Tytuł „Produkt Roku 2000” za multimedialne programy w diagnostyce i terapii zaburzeń słuchu, głosu i mowy, uznane za unikatowe w świecie rozwiązanie umożliwiające leczenie wad narządu słuchu i mowy, przyznany przez Kapitułę i Zarząd Polskiego Klubu Biznesu
 • Złoty medal w kategorii „elektronika i informatyka” za projekt „Powszechny system diagnostyki wad widzenia, badań i rehabilitacji mowy i słuchu”, przyznany podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków „Innowacje 2001” w Gdańsku
2000
1998
 • Nagroda Zespołowa I stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia w tym za opracowanie ujednoliconego programu badań przesiewowych mających na celu wczesne wykrywanie wad słuchu u noworodków
 • Tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich dla prof. Henryka Skarżyńskiego w uznaniu zasług w promowaniu Polski jako miejsca międzynarodowych kongresów przyznany przez Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” i Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki
 • Wyróżnienie za szczodrobliwość, życzliwość, zrozumienie, współpracę, realizację szczytnych celów na rzecz środowiska dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przyznane przez Kapitułę Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. św. Stanisława Kostki „Złote Serce”
1997
1994
 • Wyróżnienie przez czytelników w pierwszym plebiscycie Przeglądu Technicznego tytułem „Złoty Inżynier”
 • Nagroda „Honorowy srebrny As” przyznana przez Polish Promotion Corporation
1993
1992
 • Tytuł „Warszawiak roku 1992” za wydarzenie roku, przyznany w plebiscycie czytelników „Ekspresu Wieczornego” i telewidzów Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego (1992)
 • Wyróżnienie Polskiego Klubu Biznesu za wydarzenie roku w medycynie
1985
 • Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Naukowym im. Tytusa Chałubińskiego
1983
 • Czterokrotna nagroda Rektora Akademii Medycznej w Warszawie (1983 – 2000)
 • Nagroda Naukowa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi im. prof. Jana Miodońskiego
1978
 • Srebrny Eskulap w Konkursie Studenckim Primi Inter Pares
 • Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
Odznaczenia państwowe zagraniczne
2013
2011
   • Medal Honoru przyznany przez Prezydenta Gruzji Michaila Saakaszwilego
2010
2009
2008
2005
Inne nagrody, odznaczenia i wyróżnienia zagraniczne
2019
   • Wyróżnienie Komitetu Naukowego Europejskiego Kongresu Implantów Słuchowych (ESPCI) w Bukareszcie
2018
   • Złote medale w kategorii „wynalazki”, przyznane podczas 3. edycji targów Japan Design, Idea and Invention Expo w Tokyo, zorganizowanych przez World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) oraz Chizai Corporation, za innowacyjne produkty:
    • Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej Skarżyńskiego (SPPS-S),
    • Kapsuła Badań Zmysłów.
   • Nagroda specjalna – Best International Design Award – za Kapsułę Badań Zmysłów przyznana podczas 3. edycji targów Japan Design, Idea and Invention Expo w Tokyo, zorganizowanych przez World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) oraz Chizai Corporation
2016
2015
     • Złoty medal za projekt „Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS)” przyznany podczas wystawy: Global Exibition of Inventions for Creative, Happy, Human and Smart Cities „Innovatio Latinoamerica” w Foz do Iguaçu, Brazylia
2014
     • Złoty Medal – Grand Prix Międzynarodowej Edycji Konkursu Prix Galien w kategorii „urządzenia medyczne” za pierwszą w świecie Krajową Sieć Teleaudiologii
2013
     • Złoty Medal za rozwiązanie „Telefitting – system zdalnego dopasowywania parametrów implantu ślimakowego” na 5. Europejskiej Wystawie Wynalazczości i Innowacji EUROINVENT 2013 w Rumunii
     • Srebrny Medal za rozwiązanie System Zintegrowanej Operacji Komunikacyjnej „SZOK”® na 5. Europejskiej Wystawie Wynalazczości i Innowacji EUROINVENT 2013 w Rumunii
     • Dyplom Doskonałości i złoty medal  od Uniwersytetu Technicznego z Cluj-Napoca z Rumunii za System Zintegrowanej Operacji Komunikacyjnej „SZOK”®
     • Nagroda Specjalna EYReC (ENVEX Young Researcher Club (EYReC) od Uniwersytetu Malaysia Perlis z Malezji za rozwiązanie „Telefitting – system zdalnego dopasowywania parametrów implantu ślimakowego”
     • Dyplom Doskonałości od Narodowego Instytutu Badań i Rozwoju w Chemii i Petrochemii z Bukaresztu za rozwiązanie „Telefitting – system zdalnego dopasowywania parametrów implantu ślimakowego”
     • Medal AGEPI przyznany przez Krajową Agencję ds. Własności Intelektualnej Republiki Mołdawii za rozwiązanie „Telefitting – system zdalnego dopasowywania parametrów implantu ślimakowego” oraz System Zintegrowanej Operacji Komunikacyjnej „SZOK”®
     • Złoty medal z wyróżnieniem za projekt „Krajowa Sieć Teleaudiologii” przyznany podczas 2. Międzynarodowych Targów Innowacyjnych Technologii i Wynalazczości „Innovation Turkey” w Istambule, Turcja
2012
     • Złoty medal dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za opracowanie pierwszej w świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii i Telefittingu w kategorii specjalnej Elsevier Prix Galien „Innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla medycyny” przyznany podczas I polskiej edycji prestiżowego konkursu Prix Galien
2011
     • Złoty medal za opracowanie Platformy badań zmysłów, przyznany na Międzynarodowych Targach Innowacji, Badan Naukowych i Nowych Technologii „MEDINNOVA 2011”, Maroko
2010
    • Główna nagroda na „21st Century Achievement Award Winners” w kategorii opieki zdrowotnej za System Zdalnego Fittingu i Telerehabilitacji” Waszyngton
    •  Złoty medal z wyróżnieniem podczas 59. Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii „BRUSSELS INNOVA 2010”przyznany przez Jury dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych za opracowanie unikalnych materiałów stosowanych m.in. w operacjach rekonstrukcyjnych ucha środkowego – cement szkło-jonomerowy do stosowania w otochirurgii
    • Złoty medal dla współautora Platformy Badań Zmysłów podczas Międzynarodowego Salonu „Pomysły – Innowacje – Nowe Produkty – IENA”, Norymberga
    • Srebrny Medal oraz Nagroda specjalna dla współautora Platformy Badań Zmysłów podczas 6. edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Technologii „INST 2010” w Taipei
    • Złoty medal dla współautora Platformy Badań Zmysłów podczas 6. Międzynarodowego Salonu Wynalazczości i Nowych Technologii „Nowe Czasy” w Sewastopolu, Ukraina
    • Nagroda specjalna dla współautora Platformy Badań Zmysłów, przyznana przez Stowarzyszenie „Rosyjski Dom na rzecz międzynarodowej współpracy naukowej i technologicznej” podczas 21. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków ITEX 2010, Kuala Lumpur
    • Nagroda specjalna dla współautora Platformy Badań Zmysłów, przyznana przez Koreańskie Stowarzyszenie Promocji Wynalazków podczas 21. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków ITEX 2010. Kuala Lumpur
    • Srebrny medal i nagroda dla współautora podczas 100. Międzynarodowych Targów Wynalazczości CONCOURS LEPINE odbywających się w Paryskim Centrum Wystawienniczym Porte de Versailles
    • Złoty medal 38. Międzynarodowej  Wystawy Wynalazków „INVENTIONS GENEVA”, Wystawa organizowana była pod patronatem Szwajcarskiego Rządu Federalnego oraz  Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO
    • Nagroda specjalna rosyjskiej organizacji Network Clinics Origitea za opracowanie unikalnych materiałów stosowanych w otochirurgii przyznana podczas 59. Międzynarodowych Targów Wynalazczości „Brussels Innova” w Brukseli, Belgia
    • Srebrny medal za projekt „Domowa Klinika Rehabilitacji” przyznany podczas 59. Międzynarodowych Targów Wynalazczości „Brussels Innova” w Brukseli, Belgia
    • Złoty medal oraz nagroda specjalna Tajwańskiego Stowarzyszenia Wynalazków za urządzenie Platforma Badań Zmysłów, przyznane podczas międzynarodowej wystawy „Seoul International Invention Fair” w Seulu, Korea
    • Złoty medal oraz nagroda specjalna Association Russian House for International Scientific and Technological Cooperation za projekt „Domowa Klinika Rehabilitacji” przyznane podczas międzynarodowej wystawy „Seoul International Invention Fair” w Seulu, Korea
    • Złoty medal Korea Invention Promotion Association za projekt „Domowa Klinika Rehabilitacji” przyznane podczas międzynarodowej wystawy „Seoul International Invention Fair” w Seulu, Korea
2009
   • Dwa złote medale za przyznane podczas 108. Międzynarodowego Salonu Wynalazczości „Concours Lépine” w Paryżu, Francja (lider zespołów):
    •  „System telerehabilitacji słuchowej pacjentów korzystających z implantu ślimakowego”,
    •  „Interfejs multimodalny do sterowania komputerem za pomocą gestów warg i języka”,
   • Nominowanie przez Ministra Zdrowia do międzynarodowej nagrody naukowej Fundacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Światowej Organizacji Zdrowia
   • Złoty medal z wyróżnieniem 58. Międzynarodowych Targów Wynalazczości Brussels EXPO INNOVA 2009 za Platformę Badań Zmysłów
   • Srebrny medal za „Graficzny interfejs multimodalny”, przyznany podczas 108. Międzynarodowego Salonu Wynalazczości „Concours Lépine” w Paryżu, Francja
2008
     • Złoty medal oraz wyróżnienie Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Rumunii za system do zdalnego dopasowania procesora mowy implantu ślimakowego przyznane podczas 57. Międzynarodowych Targów Wynalazczości „Brussels Innova” w Brukseli, Belgia
     • Nominowanie przez Ministra Zdrowia do międzynarodowej nagrody naukowej Fundacji Księcia Mahidola
     • Złoty medal za projekt „Mobilne systemy multimedialne do badań przesiewowych słuchu i mowy”, przyznany podczas 36. Międzynarodowego Salonu Wynalazczości i Postępu Technicznego „Inventions Geneva” w Genewie, Szwajcaria
     • Srebrny medal za „System monitorowania hałasu w środowisku” przyznany podczas 36. Międzynarodowego Salonu Wynalazczości i Postępu Technicznego „Inventions Geneva” w Genewie, Szwajcaria
     • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za opracowanie programu Środowiskowego Centrum Obrazowania Funkcjonalnego
2007
     • Złoty medal dla autora podczas 107. Międzynarodowego Salonu Wynalazczości Concours Lépine w Paryżu za projekt „Materiały szklano-jonomerowe dla otochirurgii”
     • Złoty medal dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za audiometr do badań przesiewowych słuchu Kuba Mikro AS przyznany podczas Międzynarodowego Salonu Wynalazczości i Postępu Technicznego „Inventions Geneva” w Genewie, Szwajcaria
     • Złoty medal za audiometr Kuba Mikro AS do przesiewowych badań słuchu, przyznany podczas Międzynarodowego Salonu „Pomysły – Innowacje – Nowe Produkty” iENA w Norymberdze, Niemcy
2005
     • Złoty medal za urządzenie Kuba-Mikro AS do przesiewowych badań słuchu oraz dyplom Rosyjskiego Stowarzyszenia podczas 54. Światowego Salonu Wynalazczości i Postępu Technicznego „Brussels Eureka” w Brukseli, Belgia
     • Złoty medal za urządzenie „Audiometr S” do przesiewowych badań słuchu przyznany podczas trwania 54 Światowego Salonu Wynalazczości i Postępu Technicznego „Brussels Eureka 2005”
     • Złoty medal za audiometr skriningowy do badań słuchu u noworodków i niemowląt, uznane za unikalne osiągnięcie wśród wynalazków z dziedziny ochrony zdrowia, przyznany podczas 104. Międzynarodowego Salonu Wynalazczości „Concours Lépine” w Paryżu, Francja
2004
     • Złoty medal dla współautora za urządzenie „Kuba-mikro” podczas 103. Międzynarodowego Salonu Wynalazczości „Concours Lepine 2004” w Paryżu
     • Certyfikat International Association of Registered Certified Tomatis Consultants (IARCTC) – Międzynarodowego Stowarzyszenia skupiającego Certyfikowanych Konsultantów Metody Tomatisa uprawniający do prowadzenia terapii metodą Tomatisa
     • Portal Telewelfare.com zawierający multimedialne systemy do badania słuchu, szumów usznych, mowy i wzroku finalistą konkursu „eEurope Awards for eHealth” na najlepsze zastosowanie technologii informatycznej w ochronie zdrowia zorganizowanego w Cork w Irlandii
2003
     • Złoty medal dla współautora podczas 102. Międzynarodowego Salonu Wynalazczości „Concours Lépine” w Paryżu za multimedialne systemy do badań słuchu, mowy i wzroku
2002
2000
   • Nominacja do nagrody „Europejski Oskar Multimediów” za „System Powszechnych Badań Słuchu SŁYSZĘ” jako jednego z 25 najlepszych europejskich produktów multimedialnych w konkursie „EuroPrix MultiMediaArt” pod patronatem Komisji Europejskiej podczas Międzynarodowych Targów Książki i Multimediów, Frankfurt, Niemcy
   • Wyróżnienie autorskie dla programu „Słyszę…” – w finale konkursu „Stockholm Challenge Award’2000”, Sztokholm
1999
     • Dyplom za wyróżniające prezentacje na Kongresie Międzynarodowym „The Second Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences”, Seoul Korea za referat pt.: „The first auditory brainstem implantation In Poland”