Kierownik specjalizacji, promotor

Home / Kierownik specjalizacji, promotor

Sie 26, 2015

0

Kierownik specjalizacji, promotor

Promotor prac doktorskich, habilitacyjnych, przewodów do tytułu profesora, kierownik specjalizacji
Promotor przewodów doktorskich
 • lek. med. Jola Serafin: Model predykcyjny rozwoju słuchowego małego dziecka (2018)
 • mgr Małgorzata Zgoda: Ocena umiejętności edukacyjnych użytkowników systemu implantu ślimakowego (2016)
 • mgr inż. Łukasz Olszewski: Ocena zastosowania aktywnych protez wszczepialnych do ucha środkowego (2016)
 • mgr Marzena Mularzuk: Ocena testu uwagi słuchowej u dzieci siedmioletnich po zastosowaniu stymulacji dźwiękowej (2016)
 • mgr Katarzyna Cieśla: Badania fMRI organizacji tonotopowej pierwotnej kory słuchowej u osób z częściową głuchotą (2016)
 • mgr Urszula Lechowicz: Profil mutacji w genie TMPRSS3 u pacjentów z niedosłuchem (2015)
 • mgr Łukasz Bruski: Ocena klinicznej i ekonomicznej efektywności metody telefitingu stosowanej dla pacjentów z wszczepionym implantem słuchowym (2015)
 • mgr inż. Anita Obrycka: Adaptacja i wykorzystanie kwestionariusza LittlEARS w ocenie postępów rehabilitacji słuchowej (2015)
 • lek. med. Marek Porowski: Zastosowanie implantów słuchowych w wadach wrodzonych i nabytych ucha środkowego (2014)
 • lek. med. Elżbieta Włodarczyk: Ocena centralnych procesów słuchowych u dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju języka (2013)
 • lek med. Danuta Raj-Koziak: Ocena częstości występowania szumów usznych u dzieci w wieku szkolnym (2013)
 • lek med. Maciej Mrówka: Zastosowanie tytanowych zaczepów osteointegracyjnych w otorynolaryngologii (2012)
 • lek. med. Anna Piotrowska: Wieloparametryczna analiza zachowania resztek słuchowych po wszczepieniu implantu ślimakowego (2010)
 • lek med. Anna Dąbrowska: Stan narządu słuchu u dzieci z wybranych szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego (2009)
 • lek med. Beata Borawska: Opracowanie procedury terapii szumów usznych u dzieci (2008)
 • lek med. Joanna Ratyńska: Ocena przydatności klinicznej cyfrowego korektora mowy u pacjentów jąkających się (2008)
 • lek. med. Anna Geremek: Elektrostymulacja Nerwu Słuchowego (2005)
 • lek. med. Andrzej Senderski: Słuchowe potencjały poznawcze w obiektywnej ocenie procesu rozumienia mowy (2004)
 • lek. med. Grażyna Tacikowska: Badanie elektrofizjologiczne adaptacji słuchowej z zastosowaniem techniki bardzo szybkiej stymulacji (2003)
 • mgr Maria Posłuszna-Owcarz: Ocena psychologiczna rehabilitacji pooperacyjnej u dzieci z całkowitą głuchotą leczonych przy pomocy wszczepów ślimakowych (2001)
 • mgr Joanna Szuchnik: Badanie percepcji słuchowej u pacjentów z całkowitą głuchotą leczonych przy pomocy wszczepów ślimakowych (2001)
 • lek. med. Grażyna Bartnik: Analiza wyników habituacji u pacjentów z szumem usznym i nadwrażliwością słuchową (2001)
 • lek. med. Małgorzata Mueller-Malesińska: Program rehabilitacji chorych po wszczepieniu implantu ślimakowego (1997)
 • lek. med. Jarosław Wysocki: Badania anatomiczne kości skroniowej i ucha wewnętrznego dla potrzeb operacyjnego zakładania wszczepów wewnątrzślimakowych (1995)
 • lek. med. Kazimierz Niemczyk: Chirurgia rekonstrukcyjna łańcucha kosteczek słuchowych (1993)
 • lek. med. Jarosław Zawadowski: Guzy przerzutowe szyi pochodzące z nieznanego ogniska pierwotnego (1993)
Opiekun habilitacji
 • dr inż. Tomasz Wolak (habilitacja w toku)
 • dr n. med. Agnieszka Pollak (habilitacja zakończona)
 • dr fiz. Wiesław Wiktor Jędrzejczak (habilitacja zakończona)
 • dr inż. Artur Lorens (habilitacja zakończona)
 • dr n. med. Agata Szkiełkowska (habilitacja zakończona)
 • dr n. med. Kazimierz Niemczyk (habilitacja zakończona)
Opiekun przewodów profesorskich
 • prof. dr hab. Jarosław Wysocki
 • prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kochanek
Kierownik 12 specjalizacji z otolaryngologii pierwszego stopnia
Kierownik 8 specjalizacji z otolaryngologii drugiego stopnia
Kierownik 15 specjalizacji z audiologii drugiego stopnia
Kierownik 16 specjalizacji z audiologii i foniatrii
Recenzent przewodów doktorskich, habilitacyjnych, tytułu profesora
 • Recenzent przewodów doktorskich – 21
 • Recenzent przewodów habilitacyjnych – 23
 • Recenzent przewodów do tyłu naukowego profesora – 11