Prace zaprezentowane na krajowych kongresach

Wrz 7, 2015

0

Prace zaprezentowane na krajowych kongresach

Prace zaprezentowane na krajowych kongresach, konferencjach, sympozjach, warsztatach i spotkaniach naukowych

 1. Skarżyński H., Rola głosu we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, Światowy Dzień Głosu, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, 16 IV 2015, Warszawa
 2. Putkiewicz-Aleksandrowicz J., Lorens A., Kruszyńska M., Piotrowska A., Obrycka A., Wiśniewski T., Skarżyński H., Pomiar pamięci operacyjnej z zastowsowaniem systemy komputerowego u pacjentów implantowanych – ocena trafności testu, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 3. Ołdak M., Pollak A., Lechowicz U., Podgórska A., Stawiński P., Kosińska J., Skarżyński H., Płoski R., Niedosłuch uwarunkowany genetycznie – wyniki sekwencjonowania eksomowego wśród polskich pacjentów z niedosłuchem, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 4. Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Domarecka-Kołodziej A., Skarżyński H., Trudności diagnostyczno–terapeutyczne w rzadkiej chorobie neurodegeneracyjnej – opis przypadku; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 5. Niedziałek I., Raj-Koziak D., Szkiełkowska A., Piłka E, Wrona D., Skarżyński H., Ocena wyników leczenia pacjentów z nagłą głuchotą za pomocą hiperbarii tlenowej i sterydoterapii w KAF w Kajetanach w latach 2013+2014; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 6. Skarżyński P.H., Lorens A., Skarżyński H., Zachowanie słuchu u dzieci po wszczepieniu implantu ślimakowego; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 7. Kobosko J., Skoczylas A., Skarżyński H., Poczucie stresu i objawy depresji u słyszących matek dzieci głuchych korzystających z implantu ślimakowego i matek dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 8. Wiśniewski T., Obszańska A., Lorens A., Lutek A., Pieczykolan A., Skarżyński H., Postrzeganie dźwięków otoczenia w subiektywnej ocenie użytkowników implantów ślimakowych przed i po aktywacji systemu implantu ślimakowego; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 9. Tomaszewska I., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., Ocena możliwości przeprowadzenia zdalnego badania ABR z udziałem osób nie posiadających doświadczenia w zakresie wykonywania badań ABR; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 10. Ołdak M., Lechowicz U., Pollak A., Podgórska A., Stawiński P., Skarżyński H., Płoski R., Profil mutacji genu TMPRSS3 wśród pacjentów z niedosłuchem; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 11. Brzozowska K., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., Ocena przydatności i powtarzalności testu AAST w badaniach przesiewowych dzieci w wieku 5 lat; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 12. Czajka N., Kurkowski M., Grudzień D., Skoczylas A., Rosińska A., Skarżyński H., Ocena skuteczności treningu słuchowego SPS-S prowadzonego u pacjentów z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej współwystępującymi z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 13. Stój J., Dajos-Krawczyńska K., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Ocena przetwarzania słuchowego u dzieci kształconych muzycznie; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 14. Skarżyński P.H., Piłka A., Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H., Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym na 3 kontynentach; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 15. Trzaskowski B., Piłka E., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H., Porównanie kryteriów detekcji emisji oto akustycznych wywołanych trzaskiem w grupie dzieci w wieku 8 – 10 lat; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 16. Czajka N., Kurkowski M., Grudzień D., Skoczylas A., Rosińska A., Skarżyński H., Trening słuchowy SPS-S dla pacjentów z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej współwystępującymi z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 17. Piłka E., Jędrzejczak W.W., Trzaskowski B., Skarżyński H., Powtarzalność emisji oto akustycznych produktów zniekształceń dla 10, 12 i 16 kHz: badania wstępne; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 18. Grudzień D., Skoczylas A., Czajka N., Skarżyński P.H., Kurkowski M., Skarżyński H., Rola diagnozy psychologicznej w terapii SPS-S (Stymulacja percepcji Sensorycznej – metoda Skarżyńskiego); X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 19. Pluta A., Wolak T., Czajka N., Lewandowska M., Cieśla K., Rusiniak M., Grudzień D., Skarżyński H., Atypowa spoczynkowa aktywność mózgu u dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu. Badania z wykorzystaniem techniki resting-statefMRI; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 20. Marut E., Dajos-Krawczyńska K., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Centralne przetwarzanie słuchowe u osób po 50 roku życia; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 21. Rosińska A., Kurkowski M., Cieśla K., Lewandowska M., Ganc M., Skarżyński H., Diagnoza i terapia sensoryczna pacjentów jąkających się; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 22. Skarżyński H., Implanty słuchowe w praktyce klinicznej; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 23. Skarżyński H., Chirurgia rekonstrukcyjna ucha zewnętrznego u dzieci; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 24. Fabijańska A., Lorens A., Kochanek K., Skarżyński H., Aktualne wskazania do wszczepienia implantu ślimakowego u dzieci poniżej 1 roku życia; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 25. Skarżyński P.H., Olszewski Ł., Porowski M., Osińska K., Król B., Skarżyński H., Współczesne wskazania do implantów ucha środkowego u dzieci; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 26. Skarżyński H., Porowski M., Zawadzka-Głos L., Mrówka M., Współpraca międzyośrodkowa i chirurgiczne postępowanie w wadach wrodzonych ucha wewnętrznego, środkowego i innych narządów; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 27. Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Wiśniewski T., Skarżyński H., Zasady opieki inżynieryjnej nad dziećmi z implantami słuchowymi; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 28. Geremek-Samsonowicz A., Pankowska A., Rostkowska J., Barej A., Skarżyński H., Indywidualny program rehabilitacji dziecka z implantem ślimakowym; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 29. Mrówka M., Porowski M., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Rekonstrukcja anatomiczna i funkcjonalna po operacjach radykalnych zmodyfikowanych u dzieci; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 30. Mrówka M., Skarżyński H., Algorytm postępowania w wadach wrodzonych ucha zewnętrznego i środkowego u dzieci; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 31. Grudzień D., Skoczylas A., Czajka N., Skarżyński P.H., Kurkowski M., Skarżyński H., Rola diagnozy psychologicznej w terapii SPS-S (Stymulacja Percepcji Sensorycznej – metoda Skarżyńskiego); XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 32. Mrówka M., Porowski M., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Perlaki wrodzone u dzieci – wczesne rozpoznanie, leczenie chirurgiczne i opieka pooperacyjna; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 33. Rosińska A., Skarżyński H., Kurkowski M., Cieśla K., Polimodalna terapia pacjentów jąkających się; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 34. Czajka N., Kurkowski M., Grudzień D., Skoczylas A., Rosińska A., Skarżyński H., Trening słuchowy SPS-S dla pacjentów z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej współwystępującymi z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 35. Skarżyński H., Piotrowska A., Europejski Konsensus Naukowy nt. Badań Przesiewowych Słuchu u Dzieci w Wieku Przedszkolnym i Szkolnym; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 36. Ludwikowski M., Skarżyński P.H., Piłka A., Michaluk P., Skarżyński H., Krajowa sieć Teleaudiologii w badaniach przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 37. Zapert A., Piotrowska A., Tarczyński K., Danielewicz A., Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H., Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI warszawskich szkół podstawowych; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 38. Skarżyński P.H., Piłka A., Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H., Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym na trzech kontynentach; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 39. Skarżyński H., Porowski M., Olszewski Ł., Skarżyński P.H., Zastosowanie implantu ucha środkowego Vibrant Soundbridge w złożonych wadach wrodzonych narządu słuchu u dzieci; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 40. Skarżyński H., Matusiak M., Porowski M., Skarżyński P.H., Lorens A., Zastosowanie implantu z elektrodą SRA w populacji dziecięcej z resztkami słuchu; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 41. Czajka N., Kurkowski M., Grudzień D., Skoczylas A., Rosińska A., Skarżyński H., Ocena skuteczności treningu słuchowego SPS-S prowadzonego u pacjentów z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej współwystępującymi z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 42. Mrówka M., Skarżyński P.H., Porowski M., Skarżyński H., Długoterminowe obserwacje reakcji skórnych u pacjentów stosujących implanty przezskórnego dla aparatów słuchowych typu BAHA, Otologia 2015, 16-18 IV 2015, Toruń
 43. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Skarżyński P., R.Barylyak, M. Matusiak, Technika chirurgiczna wszczepienia implantu ślimakowego przez okienko okrągłe, Otologia 2015, 16-18 IV 2015, Toruń
 44. Skarżyński H., Olszewski Ł., Mrówka M., Porowski M., Skarżyński P.H., Wyniki badań audiologicznych i leczenia chirurgicznego po wszczepieniu implantu CODACS, Otologia 2015, 16-18 IV 2015, Toruń
 45. Skarżyński P.H., Piłka A., LudwikowskiM., Kochanek K., Skarżyński H., Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym na 3 kontynentach, Otologia 2015, 16-18 IV 2015, Toruń
 46. Skarżyński H., Urządzenia wszczepiane do ucha środkowego; XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, 5-6 III 2015 Łódź
 47. Kobosko J., Piłka E., Barej A., Skarżyński H., Psychologiczne uwarunkowania satysfakcji z implantu ślimakowego u osób z głuchotą postlingwalną korzystających z implantu ślimakowego; XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, 5-6 III 2015 Łódź
 48. Skarżyński H., Rola słuchu w rozwoju współczesnego społeczeństwa, 8 Wykładów na nowe tysiąclecie, Uniwersytet Warszawski, Audytorium Maximum, 18 XI 2014, Warszawa, Polska
 49. Wolak T., Wójcik J., Rusinak M., Pluta A., Lewandowska M., Cieśla K., Skarżyński H., Kontrola jakości badań czynnościowych fMRI na skanerach 3T; 4 Zastosowanie systemów rezonansu magnetycznego 3T „i więcej” w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej, 14-15 XI 2014 Józefów, Polska
 50. M. Rusiniak, T. Wolak, M. Lewandowska, A. Pluta, K. Cieśla, H. Skarżyński, Lokalizacja obszarów generujących i modulujących przebieg fal alfa przy wykorzystaniu jednoczesnych rejestracji EEG / fMRI; 4 Zastosowanie systemów rezonansu magnetycznego 3T „i więcej” w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej, 14-15 XI 2014 Józefów, Polska
 51. Furmanek M., Walecki J., Skarżyński H., Zastosowanie badania MR wysokiej rozdzielczości w kwalifikacji do wszczepienia implantu ślimakowego; 4 Zastosowanie systemów rezonansu magnetycznego 3T „i więcej” w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej, 14-15 XI 2014 Józefów, Polska
 52. Skarżyński H., Implanty słuchowe u dzieci, XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 23-25 X 2014, Lublin, Polska
 53. Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., „Rozwój słuchowy dzieci korzystających z implantu ślimakowego i dzieci korzystających z aparatów słuchowych” XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 23-25 X 2014, Lublin, Polska
 54. Zgoda M., Obrycka A., Putkiewicz-Aleksandrowicz J., Lorens A., Skarżyński H., „Osiągnięcia szkolne dzieci korzystających z implantu ślimakowego wszczepionego im przed ukończeniem 3 roku życia”, XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 23-25 X 2014, Lublin, Polska
 55. Skoczylas A., Kurkowski Z.M., Lewandowska M., Pluta A., Szkiełkowska A., Skarżyński H., „Centralne (ośrodkowe) zaburzenia przetwarzania słuchowego – wieloetapowa diagnoza”, XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 23-25 X 2014, Lublin, Polska
 56. Raj-Koziak D., Niedziałek I., Fabijańska A., Kochanek K., Skarżyński H., „Wpływ wieku na wyniki testu rozdzielnousznego cyfrowego DDT”, XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 23-25 X 2014, Lublin, Polska
 57. Dziedzic P., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., „Ocena powtarzalności badań audiometrycznych wykonywanych w szkołach i przedszkolach”, XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 23-25 X 2014, Lublin, Polska
 58. Kruszyńska M., Piłka A., Kochanek K., Śliwa L., Skarżyński H., Ocena progu słyszenia metodą ABR z wykorzystaniem sygnału typu chirp, XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 23-25 X 2014, Lublin, Polska
 59. Pollak A., Lechowicz U., Podgórska A., Mueller-Malesińska M., Korniszewski L., Stawiński P., Ołdak M., Skarżyński H., Płoski R., „Niedosłuch uwarunkowany genetycznie – możliwości i perspektywy wykorzystania technologii sekwencjonowania nowej generacji”, XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 23-25 X 2014, Lublin, Polska
 60. Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H., Możliwości komunikacyjne dzieci z częściową głuchotą, XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 23-25 X 2014, Lublin, Polska
 61. Skarżński H., Nowoczesna otochirurgia wyzwaniem XXI wieku, XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 3-6 IX 2014 Bydgoszcz, Polska
 62. Skarżyński H., Nowoczesne technologie wspomagające słuch, XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 3-6 IX 2014 Bydgoszcz, Polska
 63. Ludwikowski M., Skarżyński P.H., Piłka A., Barylyak R., Pierzyńska I., Wołujewicz K., Piotrowska A., Skarżyński H., Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym w Europie, Azji Środkowej i w Afryce – Hearing screening in school age children in Europe, Central Asia and Africa XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 3-6 IX 2014 Bydgoszcz, Polska
 64. Rusiniak M., Lewandowska M., Wolak T., Pluta A., Milner R., Ganc M., Śliwa L., Skarżyński H., Korelacje pomiędzy rytmem fal alfa i obrazem stanu czynnościowego struktur mózgowych– kontynuacja badań z zastosowaniem metod EEG i fMRI; Krajowa Konferencja na temat Elektroencefalografii, 18 X 2014 Warszawa, Polska
 65. Pankowska A., Geremek-Samsonowicz A., Ćwiklińska J., Skarżyński H., Częściowa głuchota – grupy pacjentów i aspekty rehabilitacji słuchu; IV Ogólnopolska Konferencja Pedagogiczna z cyklu Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole, 16-17 X 2014 Bielsko-Biała, Polska
 66. Skarżyński H., Lorens A., Behr R., Polak M., Wyniki stymulacji elektrycznej jąder słuchowych w pniu mózgu po wszczepieniu implantu pniowego (ABI); Wrocławska Jesień Laryngologiczna, 26-27 IX 2014 Wrocław, Polska
 67. Biernacka E., Sanecka A., Szperl M., Mueller- Malesińska M., Sosna M., Kozicka U., Baranowski R., Łazarczyk H., Janeczek P., Skarżyński H., Piotrowicz R., Hoffman P., Wydłużenie odstępu QTc u osób z niedosłuchem; XVIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 18-20 IX 2014 Poznań
 68. Szuber D., Ossolińska M., Kwaśny-Czehak K., Skarżyński P.H., Ćwiklińska J., Lorens A., Skarżyński H., Wyniki rehabilitacji pacjentów cierpiących na głuchotę prelingwalną po wszczepieniu implantu ślimakowego w grupie dzieci przedszkolnych, XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 3-6 IX 2014 Bydgoszcz, Polska
 69. Skarżyński H., Bioinżynieria i medycyna w ocenie i rozwoju drogi słuchowej, Konferencja ewaluacyjna projektu Studiów podyplomowych „Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej” Wydział Nauk Ekonomicznych UW, 12 VI 2014, Warszawa, Polska
 70. Skarżyński H., Znaczenie drogi słuchowej w rozwoju współczesnego społeczeństwa, IV Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego –Collegium Medicum, 29-30 V 2014, Kraków, Polska
 71. Skarżyński H., Głos narzędziem komunikacji międzyludzkiej, Światowy Dzień Głosu, 16 IV 2014,
 72. Skarżyński H., Innowacje w medycynie na podstawie rozwoju drogi słuchowej człowieka III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE „Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca”, 10-12 IV 2014, Szczecin
 73. Skarżyński H., Znaczenie problemu zaburzeń komunikacji, Posiedzenie PAN pt: Najczęstsze problemy medyczne wieku starszego w Polsce, 24 III 2014, Warszawa
 74. Kobosko J., Rostkowska J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Objawy stresu potraumatycznego (PTSD) i depresji u osób dorosłych z głuchotą postlingwalną korzystających z implantu ślimakowego, VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, 06-07 I 2014, Łódź, Polska
 75. Lorens A., Skarżyński H., Implanty ślimakowe w częściowej głuchocie – studium przypadku, VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, 06-07 I 2014, Łódź, Polska
 76. Skarżyński H., Nowoczesne technologie wspomagające słuch, XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, 06-07 I 2014, Łódź, Polska
 77. Skarżyński H., Znaczenie problemu zaburzeń komunikacji, I Kongres Zdrowego Starzenia, 30-31 I 2014, Warszawa, Polska
 78. Zapert A., Piotrowska A., Tarczyński K., Piłka E., Danielewicz A., Skarżyński H., Wysokoczęstotliwościowe ubytki słuchu u dzieci szkolnych, XXXVI Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Dziecięcych oraz Sekcji Otorynolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce” 10-12.X 2013 Lublin
 79. Zgoda M., Lorens A., Putkiewicz-Aleksandrowicz J., Obrycka A., Skarżyński H., Miejsce dzieci z częściową głuchotą korzystających z implantu ślimakowego w systemie edukacyjnym, XXXVI Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Dziecięcych oraz Sekcji Otorynolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce” 10-12.X 2013 Lublin
 80. Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H.,Czynniki wpływające na rozwój słuchowy dzieci, którym wszczepiono implant ślimakowy przed ukończeniem drugiego roku życia, XXXVI Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Dziecięcych oraz Sekcji Otorynolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce” 10-12.X 2013 Lublin
 81. Sączek A., Piłka E., Niedzielski A.B., Kochanek K., Skarżyński H., Ocena tympanometrii wieloczęstotliwościowej w diagnostyce ucha środkowego u małych dzieci, XXXVI Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Dziecięcych oraz Sekcji Otorynolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce” 10-12.X 2013 Lublin
 82. Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Skarżyński P.H., Niedzielski A.,Współczesne możliwości w leczeniu wad wrodzonych uszu, XXXVI Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Dziecięcych oraz Sekcji Otorynolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce” 10-12.X 2013 Lublin
 83. Raj-Koziak D., Skarżyński H., Kochanek K., Niedziałek I., Analiza częstości występowania szumów usznych u dzieci w wieku szkolnym, XXXVI Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Dziecięcych oraz Sekcji Otorynolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce” 10-12.X 2013 Lublin
 84. Rusiniak M., Lewandowska M., Wolak T., Cieśla K., Pluta A., Skarżyński H., Jednocznesna rejestracja EEG-fMRI jako metoda do badania mózgu w stanie spoczynkowym, XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 10-12 X 2013 Gdańsk, Polska
 85. Lorens A., Skarżyński H., Wąsowski A., Stymulacja elektro-akustyczna drogi słuchowej, XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 10-12 X 2013 Gdańsk, Polska
 86. Milner R., Ganc M., Rusiniak M., Czajka N., Kurkowski M., Jędrzejczak W., Skarżyński H., Wykorzystanie metody Neurofeedback w terapii dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu – wyniki wstępne, XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 10-12 X 2013 Gdańsk, Polska
 87. Walkowiak A., Lorens A., Polak M., Kostek B., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński H., Pomiary obiektywne w doborze parametrów stymulacji u dzieci – użytkowników systemu implantu ślimakowego, XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 10-12 X 2013 Gdańsk, Polska
 88. Wąsowski A., Skarżyński H., Obrycka A., Walkowiak A., Lorens A., Skarżyński P., Bruski Ł., Krajowa Sieć Teleaudiologii w opiece nad pacjentem z implantem ślimakowym, XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 10-12 X 2013 Gdańsk, Polska
 89. Skarżyński H., Long term results of partial deafness treatment (PDT), IV Międzynarodowa Konferencja Sekcji Otologii i Neurootologii Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi „Otologia 2013”, 21-23 XI 2013, Warsaw, Poland
 90. Skarżyński H., Istota przywództwa, Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia I edycji studiów podyplomowych “Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej”, 29 VI 2013, Warszawa
 91. Skarżyński H., Interdyscyplinarność w medycynie, VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 92. Ludwikowski M., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Piłka A., Barylyak R., Pierzyńska I., Wołujewicz K., Pilotażowe badania przesiewowe słuchu u uczniów szkół podstawowych w Tadżykistanie, Kirgistanie i Mołdawii, VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 93. Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Śliwa L., Piłka E., Piotrowska A., Skarżyński H., Emisje otoakustyczne wywołane przez bodźce typu „chirp”, VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 94. Serafin-Jóźwiak J., Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H., Ocena rozwoju słuchowego małego dziecka z wykorzystaniem badań kwestionariuszowych, VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 95. Piłka E., Jędrzejczak W.W., Kwaśkiewicz K., Skarżyński H., Kochanek K., Ocena słuchu studentów szkoły muzycznej za pomocą wysokoczęstotliwościowej audiometrii tonalnej, VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 96. Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Ocena rozwoju słuchowego dzieci korzystających z systemu implantu ślimakowego z wykorzystaniem kwestionariusza LittlEARS VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 97. Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H., Współczesna praktyka audiologiczna wg EBM, VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 98. Cieśla K., Skarżyński H., Wolak T., Lewandowska M., Rusiniak M., Pluta A., Skarżyński P.H., Zastosowanie techniki fMRI w obrazowaniu słuchowych odpowiedzi mózgowych u dzieci z częściową głuchotą, VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 99. Piłka A., Kochanek K., Śliwa L., Gołębiewski M., Hatliński G., Skarżyński H., Wpływ wartości normowych na wynik badania metodą Stacked ABR, VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 100. Śliwa L., Kochanek K., Piłka A., Hatliński G., Skarżyński H., Ocena rozrzutu śród- i międzyosobniczego w pomiarach amplitudy fali V metodą stosu (Stacked-ABR), VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 101. Kobosko J., Pankowska A., Skarżyński H., Psychologiczne determinanty satysfakcji z implantu ślimakowego u osób dorosłych z głuchotą postlingwalną, VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 102. Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Problemy zdrowia psychicznego rodziców dzieci z głuchotą prelingwalną korzystających z implantu ślimakowego, VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 103. Lewandowska M., Milner R., Ganc M., Włodarczyk E., Wolak T., Skarżyński H., Ośrodkowe zaburzenia słuchu w dysleksji rozwojowej – ogólny czy specyficzny modalnie deficyt wagowy?, VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 104. Olszewski Ł., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Piotrowska A., Lorens A., Mrówka M., Porowski M., Piłka A., Protezy wszczepialne do ucha środkowego z przetwornikiem umieszczonym bezpośrednio w niszy okienka okrągłego, VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 105. Ganc M., Lewandowska M., Milner R., Niedziałek I., Karpiesz L., Jędrzejczak W.W., Wolak T.,Kochanek K., Skarżyński H., Ocena spoczynkowej czynności bioelektrycznej mózgu u pacjentów z szumami usznymi za pomocą ilościowej analizy sygnału EEG – wyniki wstępne, VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 106. Jańczuk K., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., Charakterystyka audiometryczna słuchu u dzieci w wieku szkolnym, VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 107. Skarżyński P.H., Wąsowski A., Skarżyński H., Bruski L., Pierzyńska I., Telemedyczne rozwiązania w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowych, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa XVIII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 23–25 V 2013 r., Uniwersytet Medyczny, Łódź
 108. Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H., Piłka A., Barylyak R., Karpiesz L., Pierzyńska I., Wołujewicz K., Pilotażowy program badań przesiewowych słuchu w Tadżykistanie i Kirgistaniewśród dzieci pierwszych i drugich klas szkoły podstawowej (7–8 lat), Konferencja Naukowo-Szkoleniowa XVIII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 23–25 V 2013 r., Uniwersytet Medyczny, Łódź
 109. Skarżyński H., Piotrowska A., Kochanek K.European Consensus on Hearing, Vision and Speech screening in preschool and school age children, IV Ogólnopolski Zjazd Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych, 8-9 III 2013, Łódź
 110. Skarżyński H., Współczesne możliwości leczenia częściowej głuchoty przy pomocy różnych typów implantów słuchowych, II Konferencja – Problemy laryngologiczne w praktyce lekarskiej, 2-3 III 2013, Kraków
 111. Skarżyński P.H., Wolak T., Kochanek K.,. Rusiniak M., Pluta A., Lewandowska M., Skarżyński H., Funkcjonalny rezonans magnetyczny f(MRI) w ocenie funkcji pierwotnej kory słuchowej: leczenie częściowej głuchoty, X Zjazd Otolaryngologów Wojskowych, 14-16 III 2013, Szczyrk
 112. Skarżyński H., Wpływ muzyki na rozwój drogi słuchowej, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA, 7-8 III 2013, Łódź
 113. Raj-Koziak D., Skarżyński H., Kochanek K., Fabijańska A., Czynniki ryzyka szumów usznych u dzieci, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA, 7-8 III 2013, Łódź
 114. Kobosko J., Rostkowska J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Stan zdrowia psychicznego i samoocena a efektywność treningu słuchowego u ogłuchłych osób dorosłychkorzystających z implantu ślimakowego, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA, 7-8 III 2013, Łódź
 115. Lewandowska M., Milner R., Ganc M., Włodarczyk E., Pluta A., Rusiniak M., Wolak T., Skarżyński H., Behawioralne i elektrofizjologiczne korelaty opracowywania informacji słuchowej w dysleksji rozwojowej, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA, 7-8 III 2013, Łódź
 116. Serafin-Jóźwiak J., Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H., Ocena rozwoju słuchowego małego dziecka z wykorzystaniem badań kwestionariuszowych, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013, Łódź
 117. Milner R., Lewandowska M., Ganc M., Czajka N., Kurkowski M., Kochanek K., Skarżyński H., Ośrodkowe zaburzenia słuchu – dysfunkcje słuchowe czy poznawcze? – weryfikacja na podstawie wyników ilościowej, analizy EEG (QEEG), X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013, Łódź
 118. Ganc M., Lewandowska M., Milner R., Niedziałek I., Karpiesz L., Skarżyński H., Wzorce bioelektrycznej spoczynkowej aktywności mózgu osób z szumami usznymi – wyniki wstępne, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013, Łódź
 119. Skarżyński P.H., Wąsowski A., Skarżyński H., Bruski Ł., Pierzyńska I., Telemedyczne rozwiązania w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowych (leczenie częściowej głuchoty), X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013, Łódź
 120. Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H., Piłka A., Barylyak R., Karpiesz L., Pierzyńska I., Wołujewicz K., Pilotażowy program badań przesiewowych słuchu wśród dzieci pierwszej klasy szkoły podstawowej, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013, Łódź
 121. Skarżyński P.H., Wolak T., Kochanek K., Rusiniak M., Pluta A., Lewandowska M., Skarżyński H., Funkcjonalny rezonans magnetyczny (FMRI) w ocenie funkcji pierwotnej kory słuchowej: leczenie częściowej głuchoty, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013, Łódź
 122. Skarżyński H., Rola muzyki w rozwoju drogi słuchowej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Koła Logopedów i Audiologów UMCS – „Zaburzenia słuchu wyzwaniem dla współczesnej nauki”,18-19 I 2013 2013, Lublin
 123. Skarżyński H., Śliwa L., Kochanek K.Innowacyjne działania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne na przykładzie Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Międzynarodowa konferencja naukowo – szkoleniowa „Edukacja nauka i przedsiębiorczość w ochronie zdrowia” 17-01 2013 Suwałki, Polska
 124. Skarżyński H., Regionalne struktury innowacyjne, Innowacje dla ochrony zdrowia 23 X 2012 Warszawa
 125. Rusiniak M., Lewandowska M., Wolak T., Pluta A., Milner R., Ganc M., Śliwa L., Skarżyński H., Możliwości i problemy jednoczesnych rejestracji EEG-fMRI, 7 Konferencja na temat Elektroencefalografii – Sekcja Elektroencefalografii Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, 20 X 2012 Warszawa
 126. Skarżyński H., Piętnaście lat doświadczeń w zachowaniu słuchu i struktur ucha wewnętrznego w implantach ślimakowych, Otologia 2012, 5-6 X 2012, Łódź
 127. Skarżyński H., Wybrane perspektywy dla inżynierii i medycyny, Inauguracja Roku Akademickiego Politechniki Warszawskiej 2012/13, 01 X 2012, Warszawa
 128. Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Ocena wybranych problemów chirurgii strzemiączka w otosklerozie – analiza 12374 uszu, XLV Zjazd polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 5-8 IX 2012, Gdańsk
 129. Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Stapedotomia wykonywana w zaawansowanej patologii ucha środkowego, XLV Zjazd polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 5-8 IX 2012, Gdańsk
 130. Skarżyński H., Stapedotomia wykonana w jedynie słyszącym uchu, XLV Zjazd polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 5-8 IX 2012, Gdańsk
 131. Solnica J., Pankowska A., Skarżyński H., Specyfika trudności słuchowych, językowych i artykulacyjnych u dzieci z częściową głuchotą, XXXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Odpowiedzialność za edukację osób z uszkodzonym słuchem, 25-27 X 2012, Warszawa
 132. Skarżyński H., Nowe wyzwania dla medycyny szkolnej – badania przesiewowe słuchu, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 133. Sułkowski W.J., Skarżyński H., Korpus-Kamińska I., Kochanek K., Szymczak W., Uszkodzenie słuchu spowodowane hałasemu młodzieży szkolnej: badania ankietowe, otologiczne i audiometryczne, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 134. Szkiełkowska A., Krasnodębska P., Miaśkiewicz B., Skarżyński H., Zastosowanie videostrobokimografii w ocenie zaawansowania zmian w obrzękach Reinke, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy i Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 135. Ratyńska J., Szkiełkowska A., Ślusarczyk A., Skarżyński H., Zastosowanie 24-godzinnej pH metrii krtaniowo-gardłowej w diagnostyce zaburzeń głosu, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy i Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 136. Szkiełkowska A., Miaśkiwicz B., Remacle M., Skarżyński H., Odległe wyniki głosowe u pacjentów po implantacji kwasu hialuronowego do fałdów głosowych, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy i Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 137. Kazanecka E., Wrońska A., Kurowska-Janecka A., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Ocena hyperfunkcyjnej czynności głośni, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy i Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 138. Pollak A., Lechowicz U., Mueller-Malesińska M., Sobczyk-Kopcioł A., Waśkiewicz A., Broda G., Iwanicka-Pronicka K., Korniszewski L., Skarżyński H.,MTHFR jako determinant wielkości ubytku słuchu, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy i Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 139. Lechowicz U., Pollak A., Mueller-malesińska M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R., Profil audiologiczny pacjentów z mutacją m.A1555G, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 140. Rostkowska J., Walczak J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Stymulacja logopedyczna niemowlęcia z uszkodzonym zmysłem słuchu, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 141. Skoczylas A., Kurkowski Z.M., Pluta A., Ganc M., Skarżyński H., Zaburzenia przetwarzania słuchowego a dyslalia – badanie relacji między wybranymi testami. Doniesienie wstępne, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 142. Serafin-Jóźwiak J., Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Coninx F., Skarżyński H., Ocena rozwoju słuchowego małych dzieci z niedosłuchem z wykorzystaniem kwestionariusza LittleEARS®, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 143. Rostkowska J., Kłonica L.K., Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Problemy emocjonalno-społeczne i komunikacyjne dzieci z CAPD w ocenie rodziców, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 144. Skarżyński H., Skarżyński P.H., Wolak T., Pluta A., Lewandowska M., Rusiniak M., Lorens A., Obrazowanie kory słuchowej pacjentów z częściwą głuchotą z zastosowaniem techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 145. Milner R., Ganc M., Czajka N., Trzaskowski B., Piotrowska A., Kurkowski Z., Kochanek K., Skarżyński H., Wykorzystanie terapii neurofeedback w poprawie wyższych funkcji słuchowych u dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu – wyniki wstępne, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 146. Rosińska A., Kurkowski Z.M., Skoczylas A., Cieśla K., Lewandowska M., Ganc M., Skarżyński H., Diagnoza i terapia sensoryczna dzieci jąkających się, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 147. Czajka N., Kurkowski Z.M., Skoczylas A., Grudzień D., Skarżyński H., Zaburzenia koncentracji uwagi słuchowej a komunikacja językowa, diagnoza i terapia, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 148. Obrycka A., Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Mrówka M., Porowski M., Wyniki dwuusznego stosowania implantów u dzieci, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 149. Zgoda M., Lorens A., Walkowiak A., Wąsowski A., Obrycka A., Putkiewicz J., Skarżyński H., Metody ograniczenia możliwości wystąpienia nadmiernej stymulacji elektrycznej u pacjentów korzystających z systemu implantu ślimakowego, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 150. Lutek A., Lorens A., Putkiewicz J., Zgoda M., Geremek-Samsonowicz A., Coninx F., Skarżyński H., Obiektywna ocena możliwości słuchowych pacjentów implantowanych, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 151. Wojewódzka B., Rostkowska J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Wykorzystanie materiału szkolnego w kolejnych etapach programu rehabilitacji dzieci implantowanych, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 152. Zgoda M., Lorens A., Skarżyński H., Sytuacja edukacyjna dzieci z częściową głuchotą korzystających z implantu ślimakowego minimum 5 lat, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 153. Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Piotrowska A., Piłka A., Skarżyński H., Charakterystyka wyższych funkcji słuchowych w zależności od wieku dziecka, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 154. Solnica J., Kobosko J., Pankowska A., Zgoda M., Skarżyński H., Efektywność treningu słuchowego osób z częściową głuchotą po wszczepieniu implantu ślimakowego w ocenie pacjentów i logopedów, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 155. Piotrowska A., Piłka A., Tarczyński K., Kochanek K., Skarżyński H., Minimalne ubytki słuchu u dzieci w wieku szkolnym – skala problemu i konsekwencje, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 156. Kochanek K., Skarżyński H., Piotrowska A., Wyniki badań programów przesiewowych  słuchu u dzieci w wieku szkolnym prowadzonych w latach 2007-2011, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 157. Ludwikowski M., Zapert A., Kochanek K., Ganc M., Piotrowska A., Danielewicz A., Piłka A., Skarżyński H., Analiza wyników 3-letniego programu badań przesiewowych słuchu uczniów klas 6 w warszawskich szkołach podstawowych, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 158. Piotrowska A., Piłka A., Kochanek K., Lorens A., Tarczyński K., Skarżyński H., Metody oceny wyników przesiewowego testu audiometrycznego u dzieci, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 159. Kruszyńska M., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., Związek pomiędzy wynikami badań przesiewowych wykonywanych w okresie noworodkowym i szkolnym, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 160. Raj-Koziak D., Skarżyński H., Kochanek K., Bartnik G., Fabijańska A., Ocena częstotliwości występowania szumów usznych w Polsce, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 161. Danielewicz A., Zapert A., Ludwikowski M., Kochanek K., Piotrowska A., Skarżyński H., Analiza wyników badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym z terenów wiejskich w roku 2011, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 162. Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Trzaskowski B., Piłka E., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Emisje otoakustyczne wywołane krótkimi tonami u pacjentów z częściową głuchotą, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 163. Jędrzejczak W.W., Hatzopoulos S., Bell A., Kochanek K., Śliwa L., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Emisje otoakustyczne mierzone za pomocą protokołu liniowego i nieliniowego, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 164. Zapert A., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Wiarygodność audiometrycznych badań przesiewowych słuchu wykonywanych w szkołach, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 165. Pieczykolan A., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., Wyniki badań przesiewowych słuchu u nauczycieli szkół podstawowych, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 166. Trzaskowski B., Jędrzejczak W.W., Piłka E., Kochanek K., Skarżyński H., System automatycznej detekcji i usuwania fali sonomotorycznej z zapisów ABR, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 167. Skarżyński H., Piotrowska A., Kochanek K., Europejski Konsensus naukowy nt Słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, 8-9 III 2013, Łódź
 168. Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Remacle M., Skarżyński H., Wczesne i odległe wyniki głosowe u pacjentów po implantacji kwasu hialuronowego do fałdów głosowych, IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, 8-9 III 2012, Łódź
 169. Piotrowska A., Piłka A., Kochanek K., Lorens A., Tarczyński K., Skarżyński H., Metody oceny wyników przesiewowego testu audiometrycznego u dzieci, IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, 8-9.III 2012, Łódź
 170. Skarżyński H., Współczesne możliwości wykorzystania drogi słuchowej, IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, 8-9.III 2012, Łódź
 171. Łazęcka K., Gwiadalska I., Osmólski R., Sosna M., Skarżyński H., Zastosowanie nawigacji chirurgicznej w operacjach endoskopowych zatok przynosowych – doświadczenia własne, IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, 8-9 III 2012, Łódź
 172. Kobosko J., Rostkowska J., Pankowska A., Geremek A., Skarżyński H., Strategie radzenia sobie ze stresem osób dorosłych postlingwalnie ogłuchłych korzystających z implantu ślimakowego w porównaniu z populacją ogólną słyszących, IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, 8-9 III 2012, Łódź
 173. Piełuć M., Rostkowska J., Geremek A., Skarżyński H., Wideotrening Komunikacji jako metoda wspierająca rozwój emocjonalno-społeczny dziecka głuchego oraz z trudnościami w komunikowaniu się werbalnym, IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, 8-9 III 2012, Łódź
 174. Solnica J., Pankowska A., Zgoda M., Geremek A., Skarżyński H., Trening słuchowy dla pacjentów z częściową głuchotą po operacji wszczepienia implantu ślimakowego – przydatność i poziom trudności w ocenie pacjentów i terapeutów, IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, 8-9 III 2012, Łódź
 175. Rostkowska J., Kobosko J., Skarżyński H., Strategie radzenia sobie ze stresem a efektywność treningu słuchowego i satysfakcja z CI u dorosłych postlingwalnie ogłuchłych pacjentów, IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, 8-9 III 2012, Łódź
 176. Skarżyński H., Wyrównywanie szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach europejskich, Konferencja Ministerialna „Solidarność w zdrowiu – wyrównywanie różnic zdrowotnych między państwami UE”, 7-8 XI 2011, Poznań
 177. Pluta A., Kurkowski M., Rusiniak M., Wolak T., Wasilewska N., Grudzien D., Skarżyński H., Mózgowe mechanizmy zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci z CAPD. Badania z zastosowaniem techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Odkrywając sekrety ludzkiego umysłu – współczesne wyzwania neuropsychologii”, 18-20.11 2011, Lublin
 178. Skarżyński H., Współczesne spojrzenie na możliwości leczenia częściowej głuchoty u dzieci, XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 6-8 XI 2011, Lublin
 179. Porowski M., Mrówka M., Łazęcka K., Skarżyński H., Perlakowe zapalenie ucha środkowego u dzieci – zasady postępowania stosowane w IFPS, XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 6-8 XI 2011, Lublin
 180. Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Łazęcka K., Skarżyński H., Blaski i cienie drenażu jamy bębenkowej u dzieci – 3-letnie obserwacje, XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 6-8 XI 2011, Lublin
 181. Mrówka M., Skarżyński P., Porowski M., Łazęcka K., Skarżyński H., Zasady postępowania w przypadku mikrocji z atrezją przewodów słuchowych zewnętrznych u dzieci, XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 6-8 XI 2011, Lublin
 182. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Śródoperacyjny płynotok uszny u dzieci, XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 6-8 XI 2011, Lublin
 183. Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Skarżyński P.H., Wyniki zastosowania implantów ucha środkowego typu Vibrant Soundbridge u dzieci z wadami wrodzonymi uszu, XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 6-8 XI 2011, Lublin
 184. Sosna M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyński H., Tympanoskleroza u dzieci – obraz kliniczny, postępowanie, XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 6-8 XI 2011, Lublin
 185. Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Zastosowanie treningu słuchowego w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami artykulacji, XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 6-8 XI 2011, Lublin
 186. Rostkowska J., Geremek A., Skarżyński H., Wczesna interwencja logopedyczna wobec niemowlęcia z uszkodzonym zmysłem słuchu, XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 6-8 XI 2011, Lublin
 187. Ratuszniak A., Olszewski Ł., Serafin-Jóźwiak J., Skarżyński H., Aparaty wszczepialne do ucha środowego – aspekty fizyczne, praktyka kliniczna, X Konferencja Akustyka w Audiologii i Foniatrii, 3-4 VI 2011, Poznań
 188. Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Łazęcka K., Młotkowska- Klimek P., Algorytm postepowania w wadach wrodzonych ucha zewnetrznego i środkowego, XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 9-11 VI 2011, Mikołajki
 189. Piotrowska A., Kochanek K., Skarżyński P.H., Piłka A., Skarżyński H., Wpływ kryteriów oceny audiometrycznych badań przesiewowych na częstość wyników dodatnich u dzieci w wieku szkolnym, XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 9-11 VI 2011, Mikołajki
 190. Skarżyński H., Współczesne metody protezowania słuchu, XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 9-11 VI 2011, Mikołajki
 191. Cudejko R., Dziekiewicz M., Banaszkiewicz A., Skarżyński H., Radzikowski A.Częstość występowania choroby refluksowej u dzieci z przerostem migdałków w badaniach pH-impedancji z uwzględnieniem kwaśnych i niekwaśnych refluksów, XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 9-11 VI 2011, Mikołajki
 192. Szkiełkowska A., Michalak T., Ratyńska J., Skarżyński H., Ocena głosu dzieci z częściową głuchotą, XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 9-11 VI 2011, Mikołajki
 193. Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Bruski Ł., Ocena efektywności algorytmów do usuwania artefaktów mięśniowych z zapisów ABR zastosowanych w urządzeniu Vivosonic Integrity, XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 9-11 VI 2011, Mikołajki
 194. Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Aparaty BAHA we wrodzonych i nabytych wadach ucha u dzieci, XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 9-11 VI 2011, Mikołajki
 195. Ratyńska J., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Włodarczyk E.,Trudności terapeutyczne w dysfonii dziecięcej., XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 9-11 VI 2011, Mikołajki
 196. Piłka E., Trzaskowski B., Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Skarżyński H., Emisje otoakustyczne u dzieci z klas 0-6 szkoly podstawowej w odniesieniu do wyników tympanometrii i audiometrii przesiewowej, XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 9-11 VI 2011, Mikołajki
 197. Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego (SLI) a zaburzenia centralnych procesów słuchowych(CAPD), trudności i zaburzenia w uczeniu się – perspektywa interdyscyplinarna, 14-16 II 2011, Lublin
 198. Skarżyński H., Wasilewska N., Marzec D., Kurkowski Z., Polimodalność oddziaływań w aspekcie diagnozy i terapii u dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi, trudności i zaburzenia w uczeniu się – perspektywa interdyscyplinarna, 14-16 II 2011, Lublin
 199. Marzec D., Wasilewska N., Kurkowski Z., Skarżyński H., Sytuacja rodzinna dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi – doniesienia z badań, trudności i zaburzenia w uczeniu się – perspektywa interdyscyplinarna, 14-16 II 2011, Lublin
 200. Skarżyński H., Skoczylas A., Kurkowski M., Wasilewska N., Diagnoza i terapia osób z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego w Polsce, trudności i zaburzenia w uczeniu się – perspektywa interdyscyplinarna, 14-16 II 2011, Lublin
 201. Skarżyński H., Telemedycyna w IFPS, prezentacja praktycznego zastosowania, Prezentacja programu: „Ogólnopolska Sieć Telerehabilitacji Słuchowej”, Debata: Telemedycyna – nowa jakość systemu opieki zdrowotnej społeczeństwa informacyjnego 10 V 2011, Warszawa
 202. Skarżyński H., Tacikowska G., Sosna M., Krasnodębska P., Skarżyński P.H., Diagnosis and Treatment of Meniere’s Disease in International Center of Hearing and Speech, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zaburzenia neurorozwojowe u dzieci – możliwości diagnostyczno-lecznicze i rola zespołu terapeutycznego”, 10 X 2010, Warszawa
 203. Milner R., Rusiniak M., Wolak T., Piątkowska-Janko E., Bogorodzki P., Senderski A., Skarżyński H., Zastosowanie jednoczesnych rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego do badania procesów ośrodkowej części układu słuchowego – wyniki wstępne, IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, 14-16 X 2010, Kraków
 204. Skarżyński H., Idea powstania i realizacji programu leczenia częściowej głuchoty, Wmurowania Kamienia Węgielnego pod budowę Światowego Centrum Leczenia Częściowej Głuchoty – World Partial Deafness Center, 25 X 2010, Kajetany
 205. Skarżyński H., Kochanek K., Senderski A., Piłka A., Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Piotrowska A., Wyniki ogólnopolskiego programu badań przesiewowych słuchu u dzieci, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 206. Skarżyński H., Wybrane problemy otolaryngologii dziecięcej, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa, Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny,
 207. Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Skarżyński P.H., Olszewski Ł., Pierwsze w świecie zastosowanie nowej elektrody SRA u dzieci z częściową głuchotą, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 208. Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Zastosowanie implantu ucha środkowego Vibrant Soundbridge w złożonych wadach wrodzonych narządu słuchu u dzieci, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 209. Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H., Mrówka M., Protezowanie jednostronnych niedosłuchów odbiorczych u dzieci z wykorzystaniem systemu BAHA, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 210. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Diagnostyka i chirurgia w perlakach wrodzonych u dzieci, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 211. Zgoda M., Coninx F., Lorens A., Hubinger P., Stumpf P., Lutek A., Piotrowska A., Skarżyński H., Wyznaczenie normy wiekowej testu identyfikacji fonemów „Teetahtoo”, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 212. Markowska R., Dziedkiewicz M., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Miaśkiewicz B., Skarżyński H., Zapalenie górnych dróg oddechowych a choroba refleksowa (LPR) u dzieci, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 213. Obrycka A., Padilla J.L., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Tempo nabywania umiejętności słuchowych u dzieci implantowanych przed ukończeniem 2 roku życia w ocenie subiektywnej rodziców, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 214. Solnica J., Barej A., Pankowska A., Waśkiewicz B., Zgoda M., Skarżyński H., Użycie i rozumienie przyimków w grupie dzieci 3-6 letnich korzystających z systemu implantu ślimakowego, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 215. Lutek A., Zgoda M., Pankowska A., Skarżyński H., Wyniki rehabilitacji słuchu po wszczepieniu implantu u dzieci z wadami mnogimi, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 216. Putkiewicz J., Obrycka A., Piotrowska A., Jeruzalska M., Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H., Badanie satysfakcji z użytkowania systemu implantu u pacjentów z częściową głuchotą, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 217. Waśkiewicz B., Barej A., Lutek A., Pankowska A., Solnica J., Geremek A., Skarżyński H., Rola zajęć grupowych w terapii pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 218. Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H., Wpływ wybranych czynników na zachowanie czułości słuchu po wszczepieniu implantu ślimakowego, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 219. Raj-Koziak D., Piłka A., Bartnik G., Fabijańska A., Skarżyński H., Ocena częstości występowania szumów usznych u dzieci z prawidłowym wynikiem badania przesiewowego słuchu, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28.09 2010, Kazimierz Dolny
 220. Bartnik G., Niedziałek I., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Karpiesz L., Skarżyński H., Algorytm postępowania u dzieci z szumami usznymi w Klinice Szumów usznych IFPS, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 221. Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Ganc M., Piłka A., Skarżyński H., Analiza potencjałów korowych u dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 222. Mueller-Malesińska M., Pollak A., Lechowicz U., Skórka A., Ołdak M., Skarżyński H., Korniszewski L., Płoski R., Ocena wagi niegenetycznych czynników ryzyka w zaburzeniach słuchu badaniem mutacji genu GJB2, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 223. Skarżyński H. Kochanek K., Jędrzejczak W.W., Śliwa L., Wykorzystanie techniki w audiologii i otorynolaryngologii, Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, 8-10 IX 2010, Warszawa
 224. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyński P., Rekonstrukcja stawu kowałdełkowego – strzemiączkowego, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 225. Markowska R., Dziekiewicz M., Banaszkiewicz A., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Miaśkiewicz B., Skarżyński H., Radzikowski A., Refluks żołądkowy – przełykowo-krtaniowy (LPR) a przerost migdałków podniebiennych i gardłowego u dziecka, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 226. Putkiewicz J., Obrycka A., Piotrowska A., Jeruzalska M., Lorens A., Skarżyński H., Kwestionariusz satysfakcji z użytkowania systemu implantu u pacjentów z częściową głuchotą, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 227. Walkowiak A., Obrycka A., Wąsowski A., Lorens A., Skarżyński H., Spread of excitation – nowa metoda oceny funkcjonowania nerwu ślimakowego, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 228. Skarżyńkski H., Porowski M., Mrówka M., Barylak R., Skarżyński P., Łazęcka K., Pastuszak A., Olszewski Ł., Lorens A., Różne sposoby stymulacji ucha środkowego za pomocą MEI, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 229. Piotrowska A., Mrówka M., Lorens A., Skarżyński H., Spread of excitation – nowa metoda oceny funkcjonowania nerwu ślimakowego, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 230. Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Wyniki odległe stosowania aparatów zakotwiczonych BAHA u pacjentów z niedosłuchami we wrodzonych i nabytych wadach słuchu, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 231. Szkiełkowska A., Markowska R., Skarżyński H., Niewydolność trąbek słuchowych u dzieci z alergią, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 232. Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Markowska R., Ratyńska J., Skarżyński H., Zastosowanie fizykoterapii w leczeniu wysiękowego zapalenia uszu u dzieci, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 233. Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Zespół Treachera-Collinsa – współczesne możliwości terapii, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 234. Zgoda M., Porowski M., Skarżyński H., Wyniki rehabilitacji dziecka z zespołem skrzelowo-oczno-twarzowym po zastosowaniu implantu ślimakowego, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 235. Wąsowski A., Skarżyński H., Zgoda M., Obrycka A., Skarżyński P., Bruski Ł., Kopaczewski M., Telefitting nową szansą na stały nadzór i kontrolę implantu ślimakowego, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 236. Bartnik G., Raj-Koziak D., Niedziałek I., Karpiesz L., Skarżyński H., Optymalne postępowanie w szumach usznych u dzieci, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 237. Bartnik G., NIedziałek I., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz L., Skarżyński H., Procedura postępowania u pacjentów z nadwrażliwością słuchową w klinice szumów usznych IFPS, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 238. Skarżyński H., Behr R., Lorens A., Mrówka M., Wyniki 3-letniej pierwszej w świecie obustronnej stymulacji pnia mózgu (ABI), XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 239. Lorens A., Piotrowska A., Obrycka A., Skarżyński H., Polak M., Wpływ wybranych czynników na zachowanie czułości słuchowych po wszczepieniu implantu ślimakowego, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 240. Milner R., Rusiniak M., Wolak T., Piątkowska-Janko E., Bogorodzki P., Senderski A., Skarżyński H., Jednoczesna rejestracja EEF / ERP i fMRI jako metoda badania ośrodkowej części układu słuchowego – wstępne wyniki, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 241. Pollak A., Lechowicz U., Mueller-Malesińska M., Skórka A., Ołdak M., Skarżyński H., Korniszewski L., Płoski R., Poszukiwania nieznanych mutacji w regionie genu GJB2 wśród pacjentów z niedosłuchem w oparciu o nową metodę mutation matched chromosome pool analysis – MMCPA, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 242. Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Zachowanie słuchu w grupie pacjentów z częściową głuchotą leczonych PDCI – SRA, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010 Warszawa
 243. Walkowiak A., Lorens A., Polak M., Kostek B., Skarżyński H., Korelacja wartości progu rejestrowania złożonego potencjału czynnościowego i progu elektrycznie wywołanego odruchu mięśnia strzemiączkowego u dzieci i dorosłych, użytkowników implantu ślimakowego, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 244. Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Serafin A., Skarżyński H., Postępowanie w kieszonkach retrakcyjnych u dzieci, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 245. Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Serafin A., Rekonstrukcja ucha środkowego po wcześniejszych operacjach radykalnych zmodyfikowanych, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 246. Kochanek K., Skarżyński H., Bartnik G., Senderski A., Sesja sekcji audiologicznej – audiologia praktyczna, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 247. Skarżyński H., Porowski M., Skarżyński P.H., Mickielewicz A., Barylak R., Stapedotomia w wadach wrodzonych oraz otosklerozie wieku dziecięcego, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 248. Fabijańska A., Smurzyński J., Kochanek K., Bartnik G., Raj-Koziak D., Skarżyński H., Audiometria wysokich częstotliwości i DPOAE u pacjentów z obstronnymi szumami usznymi i prawidłowym słuchem, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 249. Piotrowska A., Lorens A., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H., Badania retrospektywne progów słyszenia u pacjentów z częściową głuchotą kwalifikowanych do wszczepienia implentu ślimakowego w latach 1992 – 2009, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 250. Skarżyński H., Łazęcka K., Mrówka M., Porowski M., Skarżyński P.H., Serafin A., Barylak R., Postępowianie chirurgiczne w wadach wrodzonych ucha środkowego i zewnętrznego (mikrocja z atrezją przewodu słuchowego zewnętrznego) – nowe perspektywy, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 251. Skarżyński H., Lorens A., Porowski M., Mrówka M., Olszewski Ł., Skarżyński P.H., Łazęcka K., Ratuszniak A., Bezpośrednia stymulacja błony okienka okrągłego za pomocą VBS, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 252. Iwanicka-Pronicka K., Geremek A., Lus-Sałdyka A., Kłonica K., Piełuć M., Skarżyński H., Screening słuchowy a wczesna implantacja, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 253. Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Leczenie częściowej głuchoty metodą PDCI-SRA – wyniki po 1 roku, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 254. Obrycka A., Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Piotrowska A., Lorens A., Wyniki dwuusznego stosowania implantów ślimakowych, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 255. Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H., Stymulacja elektryczna u pacjentów z częściową głuchotą w przypadkach pogorszenia progu słyszenia w uchu implantowym (PDT-ES), XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 256. Putkiewicz J., Pankowska A., Lutek A., Skarżyński H., Zmiany emocjonalne w rozwoju dziecka po wszczepieniu implantu ślimakowego, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 257. Wąsowski A., Skarżyński H., Zgoda M., Obrycki A., Skarżyński P., Bruski Ł., Kopaczewski M. Telefitting nową szansą na stały nadzór i kontrolę implantu ślimakowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010 Zielona Góra
 258. Olszewski Ł., Ratuszniak A., Obrycka A., Porowski M., Skarżyński H., Implant ucha środkowego szansą na eliminację niektórych ograniczeń w odbiorze dźwięków wprowadzanych przez aparaty słuchowe, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra,
 259. Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H., Badania retrospektywne progów słyszenia u pacjentów z częściową głuchotą kwalifikowanych do wszczepienia implantu ślimakowego w latach 1992-2009, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 260. Lorens A., Zgoda M., Obrycka A., Piotrowska A., Skarżyński H., Wpływ percepcji struktury czasowej dźwięku na rozumienie mowy u pacjentów implantowanych, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 261. Lutek A., Lorens A., Piotrowska A., Putkiewicz J., Geremek A., Skarżyński H., Porównanie wartości progu rozumienia mowy z progiem słyszenia w polu swobodnym u dzieci po wszczepieniu implantu ślimakowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 262. Mueller-Malesińska M., Pollak A., Lechowicz U., Skórka A., Ołdak M., Skarżyński H., Korniszewski L., Płoski R., Częstość występowania mutacji 35delG w grupach pacjentów z niegenetycznymi czynnikami ryzyka niedosłuchu, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 263. Pollak A., Lechowicz U., Mueller-Malesińska M., Skórka A., Ołdak M., Skarżyński H., Korniszewski L., Płoski R., Poszukiwanie nieznanych mutacji w regionie genu GJB2 wśród pacjentów z niedosłuchem w oparciu o nową metodę Mutation Matched Chromosome Pool Analysis – MMCPA, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 264. Zgoda M., Coninx, Lorens A., Hubinger P., Stumpf P., Lutek A., Piotrowska A., Skarżyński H., Adaptacja i walidacja testów dyskryminacji mowy dla dzieci, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 265. Obrycka A., Padilla J.L., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Walidacja kwestionariusza LittlEARS w grupie dzieci implantowanych, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 266. Solnica J., Barej A., Pankowska A., Waśkiewicz B., Lutek A., Skarżyński H., Użycie i rozumienie przyimków w grupie dzieci 3-6 letnich korzystających z systemu implantu ślimakowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 267. Kłonica L., Lus-Sałdyka A., Geremek A., Skarżyński H., Ćwiczenia percepcji słuchowej u dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej PPolskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 268. Rostkowska J., Wojewódzka, Geremek A., Skarżyński H., Wpływ treningu słuchowego u pacjentów postlingwalnych korzystających z implantu ślimakowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 269. Waśkiewicz B., Barej A., Pankowska A., Solnica J., Lutek A., Geremek A., Skarżyński H., Przydatność testu SERT w ocenie rozpoznawania dźwięków otoczenia u pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 270. Barej A., Pankowska A., Lutek A., Solnica J., Waśkiewicz B., Skarżyński H., Terapia metodą audytywno-werbalną w grupie dzieci wieku 1-3 po wszczepieniu implantu ślimakowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 271. Bartnik G., Jędrzejczak W.W., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Niedziałek I., Karpiesz L., Fludra M., Latkowska E., Sarnicka I., Skarżyński H.,Nadwrażliwość słuchowa u dzieci w materiale Kliniki Szumów Usznych IFPS, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra,
 272. Bartnik G., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Niedziałek I., Karpiesz L., Fludra M., Latkowska E., Sarnica I., Skarżyński H., Współczesna strategia postępowania w szumach usznych u dorosłych, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 273. Raj-Koziak D., Piłka A., Bartnik G., Fabijańska A., Skarżyński H., Ocena częstości występowania szumów usznych wśród 7–latków w Polsce wschodniej, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 274. Fabijańska A., Smurzyński J., Kochanek K., Bartnik G., Raj-Koziak D., Skarżyński H., Audiometria wysokich częstotliwości i DPOAE u pacjentów z jednostronnymi szumami usznymi i prawidłowym słuchem, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 275. Milner R., Rusiniak M., Wolak T., Piątkowska-Janko E., Bogorodzki P., Senderski A., Skarżyński H., Jednoczesna rejestracja EEG/ERP i fMRI jako metoda badania ośrodkowego części układu słuchowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 276. Pankowska A., Barej A., Waśkiewicz B., Lutek A., Solnica J., Skarżyński H.,Postępy dzieci po wszczepieniu implantu ślimakowego w wieku 1-3 lat w ocenie rodziców – na podstawie wywiadu, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 277. Waśkiewicz B., Barej A., Pankowska A., Solnica J., Lutek A., Geremek A., Skarżyński H., Rola zajęć grupowych w terapii pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 278. Rostkowska J., Kobosko J., Lutek A., Geremek A., Skarżyński H., Wstępne oceny zmian funkcjonowania pacjentów pooperacji CI z głuchotą prelingwalną operowanych pomiędzy 18-25 r.ż., V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 279. Putkiewicz J., Obrycka A., Piotrowska A., Jeruzalska M., Lorens A., Skarżyński H., Kwestionariusz satysfakcji z użytkowania systemu implantu u pacjentów z częściową głuchotą, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 280. Jeruzalska M., Zgoda M., Lorens A., Skarżyński H., Zmiana jakości życia u osób dorosłych po wszczepieniu implantu ślimakowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 281. Markowska R., Dziekiewicz, Banaszkiewicz, Szkiełkowska A., Ratyńska J., Miaśkiewicz B., Skarżyński H., Radzikowski, Zapalenia górnych dróg oddechowych a choroba refluksowa (LPR) u dzieci, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 282. Skarżyński H., Senderski A., Kochanek K., Ludwikowski M., Piłka A., Skarżyński P.H., 3-letni program badań populacji 12-latków w Warszawie – wyniki, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 283. Śliwa L., Kochanek K., Piłka A., Senderski A., Ganc M., Skarżyński H., Ocena przydatności metod obiektywnych i audiometrycznych w badaniach przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 284. Skarżyński H., Senderski A., Kochanek K., Ludwikowski M., Piłka A., Skarżyński P.H., Nowe technologie informatyczne w organizacji badań przesiewowych – wpływ na redukcję kosztów i poprawę wiarygodności badań, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 285. Trzaskowski B., Jędrzejczak W., Kochanek K., Piłka E., Skarżyński H., Ocena algorytmu automatycznej detekcji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 286. Jędrzejczak W., Piłka E., Trzaskowski B., Piotrowska A., Lorens A., Kochanek K., Skarżyński H., Emisje otoakustyczne u pacjentów z częściową głuchotą, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 287. Skarżyński H., Wykład inauguracyjny obrady, Współczesne możliwości audiologii, otologii i obrazowania biomedycznego w rozwoju słuchu i mowy, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 288. Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Mularzuk M., Markowska R., Skarżyński H., Ganc M., Piłka A., Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego (SLI) a zaburzenia centralnych procesów słuchowych, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 289. Skarżyński H., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyński P., Pastuszak A., Stapedotomia w leczeniu otosklerozy u dzieci, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 290. Piotrowska A., Mrówka M., Lorens A., Skarżyński H., Protezowanie jednostronne niedosłuchów odbiorczych u dzieci z wykorzystaniem systemu BAHA, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 291. Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Skarżyński H., Symulacja percepcji słuchowej u pacjentów implantowanych, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 292. Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H., Pałko T., Procedura doboru wartości poziomu komfortowego słyszenia oparta o pomiary psychofizyczne i obiektywne, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 293. Lutek A., Zgoda M., Pankowska A., Geremek A., Skarżyński H., Wyniki rehabilitacji słuchu u dzieci z mnogimi wadami po wszczepieniu implantu, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 294. Kazanecka, Wrońska, Kurowska, Szkiełkowska A., Skarżyński H., Wpływ funkcji artykulatorów na zaburzenia głosu, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 295. Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Markowska R., Włodarczyk E., Uszyńska – Tuzinek M., Skarżyński H., Przydatność videostrobokimografii w praktyce klinicznej, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 296. Król B., Bruski L., M.Kralczyńska, Skarżyński P.H., Skarżyński H., Telemedycyna jako sojusznik w nowoczesnym szkoleniu studentów, V Międzynarodowa Konferencja Studentów Medycyny i Młodych Lekarzy, 20 V 2010, Białystok
 297. Trzaskowski B., Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Piłka E., Skarżyński H., Algorytm automatycznej detekcji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu wykorzystujący zależność latencji sygnału od intensywności pobudzenia, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 26-29. IV 2010, Warszawa
 298. Jędrzejczak W. W., Blinowska K. J., Konopka W., Hatzopoulos S., Kochanek K., Skarżyński H. Wpływ patologii na czasowo-częstotliwościowe właściwości emisji oto akustycznych, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 26-29 IV 2010, Warszawa
 299. Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H., Pałko T., Procedura doboru wartości poziomu komfortowego słyszenia oparta o pomiary psychofizyczne i obiektywne, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 26-29 IV 2010, Warszawa
 300. Wąsowski A., Skarżyński H., Zgoda M., Obrycka A., Skarżyński P.H., Bruski Ł. Kopaczewski M. Telefitting szansą na stały nadzór i kontrolę implantu ślimakowego, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 26-29 IV 2010, Warszawa
 301. Skarżyńki H., Mrówka M., Porowski M., Lorens A., Nowa generacja implantów slimakowych dla małych dzieci, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 26-29 IV 2010, Warszawa
 302. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska – Klimek P., Osiągnięcia biomechaniczne w implantach ucha środkowego, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 26-29 IV 2010, Warszawa
 303. Skarżyński H., Inzynieria Biomedyczna w audiologii otochiurgii i rynochirurgii, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 26-29 IV 2010, Warszaw
 304. Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Skarżyński H., Symulacja percepcji słuchowej u pacjentów implantowanych, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 26-29 IV 2010, Warszawa
 305. Skarżyński H., Porowski M., Barylyak R., Optymalne rozwiązania w chirurgii rekonstrukcyjnej ucha środkowego z zastosowaniem różnych materiałów, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 26-29 IV 2010, Warszawa
 306. Piłka E., Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Skarżyński H., Emisje otoakustyczne dla bodźców o niskich częstotliwościach, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 26-29 IV 2010, Warszawa
 307. Trzaskowski B., Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Piłka E., Skarżyński H., Algorytm automatycznej detekcji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu wykorzystujący zależność latencji sygnału od intensywności pobudzenia XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 26-29 IV 2010, Warszawa
 308. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Lorens A., Nowa generacja implantów słuchowych dla małych dzieci, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 26-29 IV 2010, Warszawa
 309. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Osiągnięcia biomechaniczne w implantach ucha środkowego, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 26-29 IV 2010, Warszawa
 310. Wąsowski A., Skarżyński H., Walkowiak A., Obrycka A., Bruski L., Skarżyński P., Telefitting nową szansą na stały nadzór i kontrolę implantu ślimakowego, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 26-29 IV 2010, Warszawa
 311. Wąsowski A., Lorens A., Pałko T., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H., Procedura doboru wartości poziomu komfortowego słyszenia oparta o pomiary psychofizyczne i obiektywne, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 26-29 IV 2010, Warszawa
 312. Jędrzejczak W.W., Blinowska K.J., Konopka W., Hatzopoulos S., Kochanek K., Skarżyński H., Wpływ patologii na czasowo-częstotliwościowe właściwości emisji oto akustycznych, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 26-29 IV 2010, Warszawa
 313. Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Skarżyński H., Symulacja percepcji słuchowej u pacjentów implantowanych, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 26-29 IV 2010, Warszawa
 314. Skarżyński H., Porowski M., Optymalne rozwiązania w chirurgii rekonstrukcyjnej ucha środkowego z zastosowaniem różnych materiałów, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 26-29 IV 2010, Warszawa
 315. Skarżyński H., Postępy w otolaryngologii XXI wieku, Top Medical Trends, 12-14 March 2010, Poznań
 316. Król B., Bruski L., Kralczyńska M., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Telemedycyna jako sojusznik w nowoczesnym szkoleniu studentów, 41 Sesja Studenckich Towarzystw Naukowych, 6 III 2010, Szczecin
 317. Sarnicka I., Fludra M., Latkowska E., Borawska B., Karpiesz L., Bartnik G., Skarżyński H., Charakterystyka psychologiczna pacjentów z szumami usznymi na podstawie inwentarza osobowości oraz wybranych narzędzi pomiaru w psychologii zdrowia, I Ogólna Konferencja Naukowa: Psychologia w medycynie. Medycyna w psychologii. Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne, XVI Dni otolaryngologii Dziecięcej, 28-30 V 2009, Bydgoszcz
 318. Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Senderski A., Piłka A., Ganc M., Skarżyński H., Ocena centralnych procesów słuchowych u dzieci z dyslalią w wieku wczesnoszkolnym, XVI Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 28-30 V 2009, Bydgoszcz
 319. Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Aparaty BAHA we wrodzonych i nabytych wadach ucha u dzieci, XVI Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 28-30 V 2009, Bydgoszcz
 320. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M. Perlaki wrodzone u dzieci: rozpoznawanie, leczenie i demonstracja przypadków, XVI Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 28-30 V 2009, Bydgoszcz
 321. Kochanek K., Skarżyński H., Piłka A., Senderski A. Wiarygodność audiometrycznych badań progowych wykonywanych w szkole, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin
 322. Raj-Koziak D., Bartnik G., Skarżyński H., Piłka A., Fabijańska A., Ocena parametrów szumu u młodych pacjentów z szumami usznymi w wieku 18-35 lat, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin
 323. Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Skoczylas A., Skarżyński H., Objawy foniatryczno-laryngologiczne w chorobie neuronu ruchowego – opis dwóch przypadków, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin
 324. Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Ganc M., Kłonica L., Piłka A., Markowska R., Skarżyński H., Ocena skuteczności treningu słuchowego w rehabilitacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym z dyslalia, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin
 325. Borawska B., Skarżyński H., Piłka A., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz L., Szum uszny u dzieci z normą słuchu w materiale IFPS. Tinnitus children with normal hearing level in the material of the Institute Physiology and Pathology of Hearing, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin
 326. Markowska R., Będziński W., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Włodarczyk E., Skarżyński H., Dzienne obciążenie głosu u nauczycieli w badaniach akustycznych w zależności od stażu pracy, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin
 327. Senderski A., Coninx F., Kochanek K., Lorens A., Skarżyński H., Badania przesiewowe słuchu wykonywane u dzieci w wieku 6-7 lat z zastosowaniem adaptacyjnego testu słownego, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin
 328. Senderski A., McPherson D., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Korelacja wyników dwudzielnego testu liczbowego z wynikami badaniami ankietowymi u dzieci w wieku szkolnym, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin,
 329. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Implanty ucha środkowego, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin
 330. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Chirurgia rekonstrukcyjna ucha środkowego, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin
 331. Fabijańska A., Kochanek K., Smurzyński J., Piłka A., Skarżyński H., Słyszenie tonów wysokich, a poziom otoemisji – DPOAE w zakresie niższych częstotliwości, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin
 332. Piotrowska A., Olszewski Ł., Charukiewicz A., Lorens A., Skarżyński H., Wyniki zastosowania systemu BAHA w głuchotach jednostronnych u dzieci, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin
 333. Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Polak M., Zastosowanie systemu DUET w leczeniu głuchoty za pomocą implantów ślimakowych, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin
 334. Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Leczenie częściowej głuchoty – wyniki odległe, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin
 335. Senderski A., McPherson D., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Normy wiekowe dla liczbowego testu dwudzielnego, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin
 336. Sarnicka I., Fludra M., Latkowska E., Borawska B., Karpiesz L., Bartnik G., Skarżyński H., Charakterystyka psychologiczna pacjentów z szumami usznymi na podstawie inwentarza osobowości oraz wybranych narzędzi pomiaru w psychologii zdrowia, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Psychologia w medycynie. Medycyna w psychologii. Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne, KUL, 25–27 IX 2009, Lublin
 337. Markowska R., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Skarżyński H., Porównanie wielkości midgałka gardłowego u dzieci w badaniach endoskopowych i radiologicznych, II Ogólno Konferencja Naukowa – Środowiskowe uwarunkowania i profilaktyka chorób wieku rozwojowego, 9 – 11 IX 2008, Lublin
 338. Mueller-Malesińska M., Pollak A., Lechowicz U., Skóra A., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R., Podłoże genetyczne niedosłuchu u dzieci z czynnikami ryzyka, XXXI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 16-18 X 2008, Słok k/Bełchatowa
 339. Skarżyński H., Senderski A., Kochanek K., Wyniki badań przesiewowych słuchu w siedmiu województwach Polski wschodniej, XXXI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 16-18 X 2008, Słok k/Bełchatowa
 340. Mueller-Malesińska M., Pollak A., Lechowicz U., Skóra A., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R., Podłoże genetyczne niedosłuchu u dzieci z czynnikami ryzyka, XXXI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 16-18 X 2008, Słok k/Bełchatowa
 341. Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Porowski M., Mrówka M., Perlak wrodzony u dzieci: wczesne rozpoznawanie, postępowanie chirurgiczne i opieka pooperacyjna, XXXI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 16-18 X 2008, Słok k/Bełchatowa
 342. Skarżyński H., Telediagnostyka, telerehabilitacja, badania przesiewowe, III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej: Choroby cywilizacyjne – wyzwaniem dla medycyny rodzinnej w XXI wieku, 18-21 IX 2008, Wrocław
 343. Skarżyński H., Nowa era w audiologii i otochirurgii, III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej: Choroby cywilizacyjne – wyzwaniem dla medycyny rodzinnej w XXI wieku, 18-21 IX 2008, Wrocław
 344. Senderski A., Pankowska A., Lus-Sałdyka A., Skarżyński H., Centralne zaburzenia słuchu, zagadnienia diagnozy i organizacji terapii. Zadania dla różnych specjalistów, Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna: Trudności w porozumiewaniu się językowym jako problem interdyscyplinarny, 12-14 IX 2008, Warszawa
 345. Skarżyński H., Doliński D., Remigiusz G., Cieśla W., Możliwości rozwoju bloku operacyjnego w publicznej jednistc służby zdrowia, IX Ogólnopolskie Sympozjum „Blok Operacyjny” – organizacja i funkcjonowanie, 12-13 VI 2008, Warszawa
 346. Skarżyński H., Cieśla W., Porowski M., Kochanowicz P., Telemedycyna w edukacji i rozwoju otorynolaryngochirurga, IX Ogólnopolskie Sympozjum „Blok Operacyjny” – organizacja i funkcjonowanie, 12-13 VI 2008, Warszawa
 347. Wolak T., Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Kochanek K., Skarżyński H., Funkcjonalny Rezonans Magnetyczny w psychologii i neurologii, 23 Ogólnopolska Konferencja Psychiatrów Dzieci i Młodzieży, 28-30 III 2008, Warszawa
 348. Kochanek K., Skarżyński H., Postęp w dziedzinie obiektywnych badań słuchu oraz w badaniach przesiewowych, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Twoarzystwa Otoarynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, 23 II 2008, Wrocław
 349. Czyżewski A., Kotus J., Kostek B., Kochanek K., Skarżyński H., Extending the Universal Screening System “I can hear…” with diagnosing influence of noise to hearing/ Rozbudowa systemu przesiewowych badań słuchu „Słyszę” o funkcje diagnozowania wpływu hałasu na słuch, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 350. Czyżewski A., Kostek B., Geremek A., Kochanek K., Skarżyński H., Contactless hearing aid/ Bezkontaktowy aparat słuchowy, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 351. Borawska B., Skarżyński H., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz L., Szum uszny u dzieci jako nowe wyzwanie w audiologii, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 352. Krasucki K., Skarżyński H., Skarżyńska B., Badania morfologiczne nerwu twarzowego, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 353. Raj-Koziak D., Bartnik G., Skarżyński H., Piłka A., Fabijańska A., Borawska B., Szumy uszne u osób młodych do 35 roku życia, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 354. Skarżyński H., Chirurgia rekonstrukcyjna w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 355. Skarżyński H., Druko T., Podskarbi-Fayette R., Parametryczna ocena wyników w otochirurgii, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 356. Skarżyński H., Lorens A., Obrycka A., Piotrowska A., Mrówka M., Podskarbi-Fayette R., Porowski M., Trzyletnie doświadczenia w obustronnym wszczepianiu implantów ślimakowych, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 357. Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Lorens A., Piotrowska A., Mrówka M., Nowa metoda leczenia częściowej głuchoty przy użyciu implantów ślimakowych (PDCI), XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 358. Lutek A., Lorens A., Piotrowska A., Coninx F., Skarżyński H., Ocena progu zrozumienia mowy u dzieci implantowanych, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 359. Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Wyniki dyskryminacji mowy po wszczepieniu implantu ślimakowego u osób z resztkami słuchu, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 360. Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński H., Pomiary potencjału nerwu słuchowego we współczesnych systemach implantów ślimakowych, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 361. Obrycka A., Pankowska A., Padilla JL., Lorens A., Skarżyński H., Proces adaptacji kwestionariusza słuchowego LittEARS do języka Polskiego, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 362. Woźniak A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Coninx F., Dobór materiału leksykalnego do testu AAST oraz walidacja w różnych przedziałach wiekowych, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 363. Skarżyński H., Kochanek K., Czyżewski A., Niedzielska G., Rogowski M., Kurkowski M., Ogonowska G., Smarzyńska A., Szuber D., Mokrzycka-Świerczyńska E., Program badań przesiewowych słuchu i głosu w województwach Polski wschodniej, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 364. Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Borawksa B., Odległe wyniki leczenia otosklerozy w onad 6000 uszu, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 365. Skarżyński H., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Podskarbi-Fayette R., Wyniki leczenia otosklerozy wieku dziecięcego, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 366. Krasucki KP., Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Skarżyńska B., Morfologiczne badania nerwu twarzowego – implikacje kliniczne, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 367. Piotrowska A., Obrycka A., Lorens A., Skarżyński H., Wyniki stosowania implantu ucha środkowego w niedosłuchach mieszanych, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 368. Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A., Podskarbi-Fayette R., Bezpośrednia stymulacja błony okienka okrągłego przy zastosowaniu implantów ucha środkowego, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 369. Piotrowska A., Olszewski Ł., Charukiewicz A., Lorens A., Skarżyński H., Wyniki zastosowania systemu BAHA w głuchotach jednostronnych u dzieci, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 370. Skarżyński H., Piotrowska A., Podskarbi-Fayette R., Olszewski Ł., Mrówka M., Możliwości i ograniczenia implantów ucha środkowego jako uzupełnienia dotychczasowych metod terapii osób z niedosłuchem, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 371. Mrówka M., Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Porowski M., Łazęcka K., Barylak R., Wyniki odległe stosowania aparatów zakotwiczonych BAHA u pacjentów z niedosłuchem we wrodzonych i nabytych wadach ucha, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 372. Skarżyński H., Skarżyński PH., Kochanek K., Podskarbi-Fayette R., Bruski Ł., Kochanowicz P., Bombol M., Telemedycyna w działalności klinicznej i edukacji, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 373. Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Podskarbi-Fayette R., Porowski M., Łazęcka K., Sitarz L., Buniowska B., Barylak R., Rekonstrukcja anatomiczna i funkcjonalna po operacjach radykalnych zmodyfikowanych, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 374. Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Podskarbi-Fayette R., Łazęcka K., Stapedotomie w zaawansowanych stanach patologicznych ucha środkowego, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 375. Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Podskarbi -Fayette R., Porowski M., Łazęcka K., Barylak R., Skarżyński PH., Chirurgiczne leczenie pourazowe uszkodzeń aparatu przewodzącego ucha środkowego, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 376. Porowski M., Skarżyński H., Mrówka M., Podskarbi -Fayette R., Zespół Goldenhara – możliwości chirurgicznej poprawy słuchu na podstawie własnych doświadczeń, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 377. Skarżyński H., Łazęcka K., Mrówka M., Podskarbi -Fayette R., Współczesne metody leczenia chirurgicznego w przypadkach wad rozwojowych małżowin usznych, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 378. Mrówka M., Skarżyński H., Podskarbi -Fayette R., Porowski M., Zespół Treachera Collinsa – współczesne możliwości terapii, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 379. Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Włodarczyk E., Kazanecka E., Skarżynśki H., Rehabilitacja głosu u chorych po mikrochirurgii krtani, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 380. Łazęcka K., Hryniewicz W., Skarżyński H., Stefaniuk E., Możliwości szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej zapaleń gardła wywołanych przez paciorkowca B-hemolizującego grupy A (Streptococcus pyogenes), XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 381. Skarżyński H., Program działania konsultanta krajowgo ds. audiologii i foniatrii, VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-25 X 2008, Łódź
 382. Pollak A., Mueller-Malesińska M., Skórka A., Kostrzewa G., Ołdak M., Korniszewski L., Wąsowski A., Skarżyński H., Ploski R., Badania molekularne pacjentów implantowanych, XXX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy Otorynolaryngologii Dziecięcej w codziennej praktyce”, 6-8 XII 2007, Słok k/Bełchatowa
 383. Borawska B., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz L., Skarżyński H., Fonofobia u dzieci-analiza 9 przypadków, Konferencja Otolaryngologów Dziecięcych Słok 06-08.12.2007, 6-8 XII 2007, Słok
 384. Skórka A., Pollak A., Kostrzewa G., Kisiel B., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Korniszewski L., Płoski R.,Profil audiologiczny pacjentów z najczęstszymi mutacjami w genie GJB2 (koneksyna 26), II Polski Kongres Genetyki, 18-20 IX 2007, Warszawa
 385. Pollak A., Skórka A., Mueller-Malesińska M., Kostrzewa G., Kisiel B., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R.,M34T i V37I – porównanie z innymi mutacjami genu GJB2 powiązanymi z niedosłuchem, II Polski Kongres Genetyki, 18-20 IX 2007, Warszawa
 386. Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Cieśla W., Blok operacyjny w otolaryngologii, VIII Ogólnopolskie sympozjum ” Blok Operacyjny-organizacja i funkcjonowanie Warszawa 14-15 VI 2007, 14-15 VI 2007, Warszawa
 387. Skarżyński H., Historia i przyszłość programu implantów ślimakowych w Polsce ,Konferencja Polskiego Towarzystwa Naukowego Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej, 2007, Warszawa
 388. Furmanek M., Piotrowska A., Bogusławska-Walecka M., Skarżyński H., Walecki J., Wartość wielorzędowej TK w wykrywaniu wad wrodzonych ucha wewnętrznego i przydatność metody w procedurze kwalifikacji do wszczepienia CI, VII Zjazd Otolaryngologów Wojskowych, 13-15 IX 2007, Dębe
 389. Wąsowski A., Obrycka A., Putkiewicz J., Lorens A., Walkowiak A., Skarżyński H., Zdalne programowanie systemu implantu ślimakowego przez Internet, XV Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej 12-15 IX 2007, Wrocław
 390. Wąsowski A., Obrycka A., Putkiewicz J., Lorens A., Walkowiak A., Skarżyński H., Zdalne programowanie systemu implantu ślimakowego przez Internet, XV Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej 12-15 IX 2007, Wrocław
 391. Piłka A., Kochanek K., Zając J., Śliwa L., Skarżyński H., Możliwość prowadzenia badań na odległość metodami obiektywnymi – ABR i OAE za pomocą urządzenia Kuba Mikro AS, XV Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 12-15 IX.2007 Wrocław
 392. Wąsowski A., Pałko T., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H., Wykorzystanie elektrycznie wywołanego odruchu mięśnia strzemiączkowego (ESR) w procedurze dopasowania systemu implantu ślimakowego, XV Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 12-15 IX 2007, Wrocław
 393. Pollak A., Skórka A., Mueller-Malesińska M., Kostrzewa G., Kisiel B., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Ploski R.,M34T i V37I – porównanie z innymi mutacjami genu GJB2 powiązanymi z niedosłuchem, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 394. Borawska B., Skarżyński H., Karpiesz L., Bartnik G., Raj- Koziak D., Fabijańska A., Szymańska E., Sarnicka I., Latkowska E., Przyczyny i możliwości terapii szumów usznych i nadwrażliwość słuchowej u dzieci w materiale IFPS, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 395. Woźniak A., Pankowska A., Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H., Dobór materiału słownego do testu adaptacyjnego dla dzieci i dorosłych I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 396. Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Włodarczyk E., Wakarowa A., Skarżyński H., Ocena głosu u chorych z obrzękami Reinkego leczonych chirurgicznie z użyciem lasera CO2 , I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok

 

 1. Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Wakarowa A., Będziński W., Skarżyński H., Chrypka a przerost migdałka gardłowego u dzieci, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 2. Borawska B., Bartnik G., Raj- Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz L., Skarżyński H., Nadwrażliwość na dźwięki u dzieci i młodzieży, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 3. Geremek A., Pietrasik K., Ślusarczyk A., Skarżyński H., Problemy audiologiczne u pacjentów z rozszczepem podniebienia, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 4. Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński H., Ocena nieprawidłowości w położeniu elektrody implantu ślimakowego za pomocą obiektywnych badań potencjałów wywołanych z nerwu słuchowego, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 5. Borawska B., Skarżyński H., Piotrowska A., Mueller – Malesińska M., Mrówka M., Olszewski Ł., Karpiesz L., Szymańska E., Sarnicka I., Szum u pacjentów z jednostronnym głębokim niedosłuchem odbiorczym – możliwości leczenia i rehabilitacji w IFPS, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 6. Szkiełkowska A., Dąbrowska A., Skarżyński H., Zaburzenia głosu w chorobach neurologicznych, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 7. Sarnicka I., Latkowska E., Fludra M., Karpiesz L., Borawska B., Bartnik G., Skarżyński H., Charakterystyka psychologiczna pacjentów z szumami usznymi na podstawie testu osobowościowego NEO-FFI oraz wybranych narzędzi pomiaru w psychologii zdrowia, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 8. Czyżewski A., Kostek B., Kochanek K., Skarżyński H., On Influence of Acoustic Climate in Elementary Schools to Hearing Sensitivity of Schoolchildren, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 9. Śliwa L., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Ocena progu słyszenia za pomocą progów odpowiedzi ASSR w różnych konfiguracjach audiogramów, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 10. Putkiewicz J., Piotrowska A., Lorens A., Pankowska A., Zgoda M., Lutek A., Skarżyński H., Oczekiwania związane z zastosowaniem metody leczenia z wykorzystaniem implantu ślimakowego u pacjenta i jego rodziny, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 11. Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Zastosowanie stymulacji elektryczno-akustycznej z wykorzystaniem systemu Nucleus Contour Softip, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 12. Lorens A., Polak M., Piotrowska A., Skarżyński H., Wyniki stosowania systemu DUET u pacjentów ze znacznymi resztkami słuchu, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 13. Zgoda M., Obrycka A., Barej A., Putkiewicz J., Skarżyński H., Ocena skuteczności zastosowania implantu ślimakowego u dzieci z dodatkowymi dysfunkcjami, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 14. Raj-Koziak D., Bartnik G., Fabijańska A., Borawska B., Karpiesz L., Piłka A., Skarżyński H., Profil audiologiczny młodych pacjentów z szumami usznymi w materiale własnym, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 15. Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Wolak T., Skarżyński H., Śliwa L., Kochanek K., Szeszkowski W., Bobek-Bilewicz B., Senczenko W., Analiza porównawcza wpływu hałasu skanera MR na wynik badania czynnościowego słuchu techniką rezonansu magnetycznego (fMRI) dla skanerów 1,5 oraz 3T, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 16. Czyżewski A., Kostek B., Kotus J., Kochanek K., Skarżyński H., Wpływ klimatu akustycznego w szkołach
  i klubach muzycznych na słuch dzieci i młodzieży, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 17. Senderski A., Kochanek K., Skarżyński H., Polskie testy mowy utrudnionej – opracowanie i wartość kliniczna, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 18. Skarżyński H., Piotrowska A., Obrycka A., Lorens A., Wyniki stosowania implantu ucha środkowego
  w niedosłuchach mieszanych, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 19. Lorens A., Polak M., Piotrowska A., Skarżyński H., Wyniki stosowania systemu DUET u pacjentów
  ze znacznymi resztkami słuchu, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 20. Piotrowska A., Lorens A., Coninx F., Woźniak A., Pankowska A., Skarżyński H., Wersja adaptacyjnego testu pomiaru progu rozumienia mowy (AAST), I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 21. Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński H., Ocena nieprawidłowości
  położeniu elektrody implantu ślimakowego za pomocą obiektywnych badań potencjałów wywołanych
  z nerwu słuchowego, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 22. Borawska B., Skarżyński H., Szumy uszne we współczesnej wiedzy medycznej, Konferencja dla pacjentów w Zachodnio-Pomorskim Centrum Słuchu i Mowy w Szczecinie, 29 IX 2007 Szczecin
 23. Skarżyński H., Rola menadżera w prowadzeniu systemu zarządzania jakością, Jakość 2007 – Systemy jakości w ochronie zdrowia, 18 VI 2007, Warszawa
 24. Zgoda M., Piotrowska A., Skarżyński H., Procedura dopasowania systemu implantu ślimakowego, Zjazd Sekcji Rodziców i Opiekunów Dzieci Głuchoniewidomych TPG, 17 III 2007, Bydgoszcz,
 25. Skarżyński H., Standardy postępowania w chorobach nosa, uszu i gardła u dzieci, IV Kongres Akademii po Dyplomie Pediatria „Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w chorobach wieku dziecięcego”, 9 II 2007, Warszawa
 26. Furmanek M., Piotrowska A., Lorens A., Walecki J., Skarżyński H., Zastosowanie wielorzędowej TK
  w diagnostyce dzieci z głębokim niedosłuchem odbiorczym, XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, 23-26 V 2007, Bydgoszcz
 27. Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Putkiewicz J., Skarżyński H., Zdalne Dopasowanie implantu ślimakowego przez Internet, I Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Implantów Ślimakowych, 13-14 VII 2007, Kajetany
 28. Obrycka A., Piotrowska A., Skarżyński H., Stosowanie implantów dwuusznych u dzieci, I Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Implantów Ślimakowych, 13-14 VII 2007, Kajetany
 29. Zgoda M.,Lorens A.,Skarżyński H., Sytuacja edukacyjna dzieci implantowanych, I Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Implantów Ślimakowych, 13-14 VII 2007, Kajetany
 30. Lutek A., Turek A., Napieraj A., Putkiewicz J., Lorens A., Skarżyński H., Implant-Nadzieja-Życie,
  I Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Implantów Ślimakowych, 13-14 VII 2007, Kajetany
 31. Czyżewski A., Kostek B., Skarżyńśki H., Nowoczesne technologie telemedyczne, I Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Implantów Ślimakowych, 13-14 VII 2007, Kajetany
 32. Skarżyński H.,Historia i przyszłość programu Implantów ślimakowych w Polsce, I Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Implantów Ślimakowych, 13-14 VII 2007, Kajetany
 33. Giarbini N., Lorens A., Skarżyński H., Ocena efektywności implantów ucha środkowego typu Vibrant,
  I Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Implantów Ślimakowych, 13-14 VII 2007, Kajetany
 34. Polak M., Lorens A., Skarżyński H., Stymulacja elektryczno-akustyczna (EAS) z zastosowaniem procesora DUET, I Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Implantów Ślimakowych, 13-14 VII 2007, Kajetany
 35. Walkowiak A., Czyżewski A., Skarżyński H., Symulacja słyszenia w implancie, I Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Implantów Ślimakowych, 13-14 VII 2007 Kajetany
 36. Skarżyński H., Wysocki J., Mrówka M., Krasucki K., Teleotochirurgia – nauka w wielu wymiarach, II Kongres Telemedycyna 2007 – „Telemedycyna – Medycyna w zasięgu telefonu i internetu”, 20-21 VI 2007, Warszawa
 37. Wąsowski A., Walkowiak A., Skarżyński H., Telefitting – dopasowanie procesora mowy implantu ślimakowego na odległość, II Kongres Telemedycyna 2007 – „Telemedycyna – Medycyna w zasięgu telefonu i internetu”, 20-21 VI 2007, Warszawa
 38. Zgoda M., Pankowska A., Putkiewicz J., Obrycka A., Skarżyński H.,Telerehabilitacja – w szpitalu, w przychodni i w domu, II Kongres Telemedycyna 2007 – „Telemedycyna – Medycyna w zasięgu telefonu i internetu”, 20-21 VI 2007, Warszawa
 39. Piotrowska A., Lorens A., Coninx F., Pankowska A., Woźniak A., Skarżyński H., wersja adaptacyjnego testu pomiaru progu rozumienia mowy (AAST), II Kongres Telemedycyna 2007 – „Telemedycyna – Medycyna w zasięgu telefonu i internetu”, 20-21 VI 2007, Warszawa
 40. Kopaczewski M., Kochanowicz P., Skarżyński H., Rozwiązania techniczne umożliwiające realizację usług telemedycznych, II Kongres Telemedycyna 2007 – „Telemedycyna – Medycyna w zasięgu telefonu
  i internetu”, 20-21 VI 2007, Warszawa
 41. Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Mrówka M., Cieszek A.,Telekonsultacja – rola lekarza i konsultanta w procesie leczenia, II Kongres Telemedycyna 2007 – „Telemedycyna – Medycyna w zasięgu telefonu
  i internetu”, 20-21 VI 2007, Warszawa
 42. Skarżyński H., Współcześnie stosowane rozwiązania telemedyczne – efekty społeczne i ekonomiczne, II Kongres Telemedycyna 2007 – „Telemedycyna – Medycyna w zasięgu telefonu i internetu”, 20-21 VI 2007, Warszawa
 43. Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Podskarbi-Fayette R., Borawska B., Łazęcka K., Buniowska B.,Zastosowanie stapedotomii w zaawansowanej patologii ucha środkowego, 15th International Student Scientific Conference for Students and Young Doctors, 10-12.05 2007, Gdańsk
 44. Obrycka A., Lorens A., Woźniak A., Skarżyński H.,Wyniki dwuusznego stosowania implantów ślimakowych u dzieci, 15th International Student Scientific Conference for Students and Young Doctors, 10-12.05 2007, Gdańsk
 45. Borawska B., Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Podskarbi-Fayette R., Szumy uszne u dzieci z przewlekłym wysiękowym zapaleniem ucha środkowego, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 46. Kochanek K., Skarżyński H., Aktualna rola obiektywnych badań słuchu w diagnostyce słuchu u dzieci, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 47. Zgoda M., Lorens A., Wąsowski A., Obrycka A., Skarżyński H., Wyniki stymulacji bimodalnej w aspekcie edukacyjnym/Educational consequences of bimodal stimulation , XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 48. Lorens A., Piotrowska A., Obrycka A., Zgoda M., Skarżyński H., Słuch elektryczno-akustyczny u dzieci z częściową głuchotą , XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 49. Wąsowski A., Lorens A., Walkowiak A., Woźniak A., Skarżyński H., Dynamika słyszenia elektrycznego i poziom komfortowego słyszenia u pacjentów implantowanych, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 50. Obrycka A., Lorens A., Woźniak A., Skarżyński H., Wyniki dwuusznego stosowania implantów ślimakowych u dzieci, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 51. Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Podskarbi-Fayette R., Łazęcka K., Sitarz L., Buniowska B., Michalak T., Barylak R., Chirurgiczne leczenie pourazowych uszkodzeń aparatu przewodzącego ucha środkowego u dzieci , XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 52. Mrówka M., Skarżyński H., Włochacz K., Różne możliwości zastosowania implantów tytanowych w chirurgii funkcjonalnej i estetycznej, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 53. Podskarbi-Fayette R., Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyńska B., Wysocki J., Szkiełkowska A., Rzadkie zespoły genetycznie uwarunkowane w otolaryngologii, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 54. Pollak A., Skórka A., Mueller-Malesińska M., Kostrzewa G., Korniszewski L., Płoski R., Skarżyński H., Profil audiologiczny dzieci z różnymi mutacjami genu GJB2, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 55. Borawska B., Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Szumy uszne u dzieci
  w przebiegu przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 56. Skarżyński H., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Jednoetapowa procedura usunięcia perlaka z rekonstrukcja stawu kowadełkowo-strzemiączkowego, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 57. Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Wysocki J., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M.,Perlak wrodzony u dzieci – wczesne wykrywanie, postepowanie chirurgiczne i opieka pooperacyjna , XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 58. Skarżyński H., Obrycka A., Woźniak A., Lorens A., Piotrowska A., Wyniki stosowania implantacji dwuusznej u dzieci , XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 59. Kochanek K., Skarżyński H., Aktualna rola badań obiektywnych w diagnostyce słuchu u dzieci, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007 Wisła
 60. Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Podskarbi-Fayette R., Łazęcka K. Aktualna strategia postępowania w przewlekłym wysiękowym zapaleniu uszu w rozszczepach podniebienia, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 61. Mrówka M., Skarżyński H., Algorytm postępowania w wadach wrodzonych ucha zewnętrznego i środkowego, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 62. Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Leczenie wrodzonych i nabytych zaburzeń słuchu za pomocą aparatów BAHA , XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 63. Lorens A., Piotrowska A., Zgoda M., Obrycka A., Skarżyński H., Słuch elektryczno-akustyczny u dzieci
  z częściową głuchotą – plakat, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 64. Kochanek K., Śliwa L., Piłka A., Piotrowska A., Skarżyński H., Ocena progu słyszenia u dzieci z ubytkami słuchu typu ślimakowego z zastosowaniem słuchowych potencjałów stanu ustalonego – ASSR, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 65. Skarżyński H., Zasady rehabilitacji słuchu i mowy po operacjach ucha środkowego i/lub wewnętrznego, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007 Wisła, , XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 66. Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Fayette R., Łazęcka K., Sitarz L., Buniowska B., Michalak T., Barylak R.,Rekonstrukcja anatomiczna i funkcjonalna po operacjach radykalnych zmodyfikowanych u dzieci, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 67. Skarżyński H., Mrówka M., Łazęcka K., Fayette R., Dwuetapowe rekonstrukcje małżowiny usznej u dzieci i młodzieży w różnym wieku, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 68. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M. ,Leczenie pacjentów z niedosłuchami we wrodzonych i nabytych wadach ucha, przy pomocy aparatów zakotwiczonych baha, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 69. Senderski A., Kurkowski M., Skarżyński H., Słuchowe potencjały poznawcze u dzieci z dysleksją i bez zaburzeń czytania, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 70. Łazęcka K., Hryniewicz W., Skarżyński H., Stefaniuk E., Zastosowanie szybkiego testu diagnostycznego wykrywającego antygen wielocukrowy paciorkowca B-Hemolizującego grupy A (streptococcus pyogenes) w ostrym zapaleniu gardła u dzieci, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 71. Lorens, M. Polak, A. Piotrowska, Skarżyński H., Wyniki stosowania systemu DUET u pacjentów ze znacznymi resztkami słuchu, II konferencja Audiologiczno-Foniatryczna Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 6-8 IX 2007, Białystok
 72. Skarżyński H., Idea powstania Środowiskowego Centrum Obrazowania Czynnościowego, Konferencja Naukowa „Funkcja a Struktura – czynnościowe obrazowanie mózgu”, 4 XII 2006, Kajetany
 73. Skarżyński H., Mrówka M., Piotrowska A., Kierunki rozwoju urządzeń wspomagających słyszenie, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Implanty BAHA – aspekty audiologiczne i chirurgiczne”, 8- X 2006, Kajetany
 74. Skarżyński H., Podskarbi – Fayette R., Łazęcka K., Mrówka M., Młotkowska – Klimek P., Skarżyńska B., Porowski M., Klasyfikacja własna w ocenie leczenia wad wrodzonych ucha zewnętrznego, IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia, 15-18 XI 2006, Łódź
 75. Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Skarżyńska B., Sitarz L., Buniowska B., Podskarbi-Fayette R., Ocena wyników operacji poprawiających słuch na materiale ponad 18 000 uszu, IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia, 15-18 XI 2006, Łódź
 76. Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Podskarbi-Fayette R., Beniowska B., Sitarz L., Borawska B., Odległe wyniki leczenia otosklerozy w ponad 6000 zoperowanych uszach, IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia, 15-18 XI 2006 Łódź
 77. Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Mrówka M., Młotkowska–Klimek P., Implanty ucha środkowego – nowa szansa dla niedosłyszących, IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia, 15-18 XI 2006 Łódź
 78. Mrówka M., Skarżyński H., Włochacz K., Różne możliwości zastosowania implantów tytanowych w chirurgii funkcjonalnej i estetycznej, IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia, 15-18 XI 2006 Łódź
 79. Skarżyński H., Łazęcka K., Mrówka M., Podskarbi-Fayette R., Dwuetapowa rekonstrukcja małżowiny usznej u dzieci i młodzieży w różnym wieku, IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia, 15-18 XI 2006, Łódź
 80. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Klimek P., Podskarbi R., Łazęcka K., Program implantów BAHA realizowany w Instytucie Fizjologii I Patologii Słuchu, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Implanty BAHA – aspekty audiologiczne i chirurgiczne”, 8- X 2006, Kajetany
 81. Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Podskarbi R., Buniowska B. Przewlekłe perlakowe zapalenie ucha środkowego u dziecka – specyfika przebiegu klinicznego, wyniki leczenia operacyjnego, XXIX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 5-7 X 2006, Słok
 82. Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Podskarbi R., Łabęcka K., Borawska B., Galewicz A., Wczesne rozpoznanie i postępowanie w perlakach wrodzonych u dzieci, XXIX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 5-7 X 2006, Słok
 83. Porowski M., Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Podskarbi R., Łazęcka K., Postępowanie
  w wadach wrodzonych ucha zewnętrznego ze współistniejącym perlakiem, XXIX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 5-7 X 2006, Słok
 84. Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Piotrowska A., Lorens A., Trudności diagnostyczne i leczenie głuchoty w zespole skrzelowo-oczno-twarzowym, XXIX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 5-7 X 2006, Słok
 85. Borawska B., Piotrowska A., Mueller-Malesińska M., Olszewski Ł., Mrówka M., Skarżyński H., Zastosowanie aparatów Cross i BAHA w jednostronnym głębokim niedosłuchu lub głuchocie, XXIX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 5-7 X 2006, Słok
 86. Młotkowska-Klimek P., Skarżyński H., Mrówka M., Podskarbi R., Porowski M., Zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zespole Pallister-Klilana z wysiękowym zapaleniem ucha środkowego, XXIX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 5-7 X 2006, Słok
 87. Podskarbi R., Skarżyński H., Łazęcka K., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Galewicz A., Postępowanie chirurgiczne w wielowadziu występującym w zespole Goltza XXIX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 5-7 X 2006, Słok
 88. Galewicz A., Skarżyński H., Podskarbi R., Młotkowska-Klimekk P., Mrówka M., Porowski M., Gilewicz A., Trudności diagnostyczne i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach słuchu w zespole EEC,XXIX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 5-7 X 2006, Słok
 89. Skarżyński H., New Era in Otosurgery. VIII International Conference on Advances in Diagnosis and Treatment of Audiological Disorders, 19-21 V 2005, Warszawa-Kajetany, Polska
 90. Skarżyński H., Skojarzona terapia audiologiczno – otochirurgiczna w wadach słuchu, XVI Krajowe Sympozjum Audiologiczne, 29 IX-1 X 2005, Cetniewo, Poland
 91. Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Wszczepienie implantu ślimakowego u dziecka z częściową głuchotą, XVI Krajowe Sympozjum Audiologiczne, 29 IX-1 X 2005, Cetniewo, Poland
 92. Lorens A., Wilson B., Piotrowska A., Skarżyński H., Badania psychoakustyczne u pacjentów z częściową głuchotą korzystających z łączonej stymulacji elektryczno-akustycznej. XVI Krajowe Sympozjum Audiologiczne, 29 IX-1 X 2005, Cetniewo, Poland
 93. Czyżewski A., Rakowski A., Skarżyński H., Zastosowanie środków teleinformatycznych do masowych badań wpływu hałasu na częstość występowania chorób słuchu. Referat plenarny na posiedzeniu Komitetu Akustyki PAN, 2 VI 2005, Warszawa
 94. Skarżyński H., Stany zapalne w otolaryngologii, Konferencja „Pediatrii po Dyplomie” w ramach Akademii po Dyplomie, IV 2005, Warszawa
 95. Skarżyński H., Doliński D., Cieśla W., Organizacja opieki okołooperacyjnej w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy, I Ogólnopolskie Sympozjum Oddział Intensywnej Terapii, Oddział Pooperacyjny – organizacja i funkcjonowanie, 18-19 XI, 2004, Warszawa
 96. Szuchnik J., Ratyńska J., Szkiełkowska A., Kobosko J., Kosmalowa J., Śliwa L., Skarżyński H., Efekty współpracy zespołu specjalistów w rehabilitacji pacjenta z implantem wszczepionym do pnia mózgu, „Rola foniatrii we współczesnym społeczeństwie komunikacyjnym” – XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej PTOCGiS, 6-8 VI 2003, Kajetany k. Warszawy
 97. Kazanecka E, Szkiełkowska A., Ratyńska J., Skarżyński H., Typy oddychania zarejestrowane metodą pletyzmografii indukcyjnej podczas mówienia u nauczycieli, „Rola foniatrii we współczesnym społeczeństwie komunikacyjnym” – XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej PTOL CGiS, 6-8 VI 2003, Kajetany k. Warszawy
 98. Ciszek A. Senderski A., Skarżyński H., Badania przesiewowe słuchu u dzieci za pomocą systemu „Słyszę…” w regionie radomskim, XXVI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 13-15 XI 2003, Słok
 99. Skarżyński H., Mrówka M., Dobrzyński P., Młotkowska-Klimek P., Stapedotomia u dzieci w różnych jednostkach chorobowych, XXVI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 13-15 XI 2003, Słok
 100. Dobrzyński P., Skarżyński H., Możliwości zastosowania systemu chirurgii nawigowanej obrazowo u dzieci w różnych jednostkach chorobowych, XXVI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 13-15 XI 2003, Słok
 101. Skarżyński H., Ocena wyników operacji wad wrodzonych ucha zewnętrznego, XXVI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 13-15 XI 2003, Słok
 102. Walkowiak A., Lorens A., Śliwa L., Piotrowska A., Skarżyński H., Śródoperacyjne metody obiektywne badania elektrycznych właściwości drogi słuchowej, „Struktury – Fale – Inżynieria Biomedyczna”, Akademia Górniczo-Hutnicza, 23-24 IV 2001, Kraków
 103. Skarżyński H., Współczesne możliwości i kierunki w otochirurgii w leczeniu schorzeń ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego, I Sympozjum Naukowe „Postepy w medycynie”, 26-27 IV 2001, Krosno
 104. Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A., Walkowiak A., Geremek A., Współczesne kryteria kwalifikacji do wszczepów ślimakowych, IX Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTORL, 10-12 VI 2001, Wrocław
 105. Czyżewski A., Kostek B., Skarżyński H., Kochanek K., Śliwa L., Nowe narzędzia diagnostyczne w praktyce lekarza rodzinnego, IX Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTROL, 10-12 VI 2001, Wrocław
 106. Czyżewski A., Skarżyński H., Bartnik G., Borawska B., Śliwa L., Nowe technologie w leczeniu szumów usznych, IX Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTORL, 10-12 VI 2001, Wrocław
 107. Skarżyński H., Czyżewski A., Senderski A., Klimek P., Zasady organizacji badań przesiewowych słuchu u dzieci i młodzieży na podstawie programu „Słyszę”, IX Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTORL, 10-12 VI 2001, Wrocław
 108. Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Grzanka A., Piłka A., Związek pomiędzy progiem słyszenia i progiem odpowiedzi ABR w różnych konfiguracjach audiogramów osób z ubytkami słuchu typu ślimakowego, Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTORL, 8-12 VI 2001, Wrocław
 109. Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Grzanka A., Piłka A., Specyficzność częstotliwościowa słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu dla częstotliwości 500 Hz w uszach normalnie słyszących, Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTORL, 8-12 VI 2001, Wrocław
 110. Kochanek K., Skarżyński H., Janczewski G., Grzanka A., Piłka A., Specyficzność częstotliwościowa słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu dla częstotliwości 500 Hz w ubytkach słuchu typu ślimakowego, Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTORL, 8-12 VI 2001, Wrocław
 111. Kochanek K., Skarżyński H., Janczewski G., Grzanka A., Piłka A., Specyficzność częstotliwościowa progowych odpowiedzi pnia mózgu wywoływanych trzaskiem oraz tonami o częstotliwościach 500 i 1000 Hz, Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTORL, 8-12 VI 2001, Toruń
 112. Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Kochanek K., Algorytm postępowania we wczesnym wykrywaniu uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt – opracowany na podstawie wyników badań wieloośrodkowych, Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTORL, 8-12 VI 2001, Wrocław
 113. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Procedury i metody wczesnego wykrywania uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt, V Konferencja Szkoleniowo-Naukowa – „Praktyczne aspekty pediatrii”, 15 IX 2001, Kraków
 114. Skarżyński H., Szwedowicz P., Miszka K., Zawadzki R, Urazy kości skroniowej w aspekcie morfologicznym i klinicznym, IV Zjazd Otolaryngologów Wojskowych, XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zrdowia, 20-22 IX 2001, Wałcz
 115. Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A., Śliwa L., Walkowiak A., Zachowanie resztek słuchowych po wszczepieniu implantu ślimakowego, XII Sympozjum Audiologiczne, 8-10 XI 2001, Toruń
 116. Waligóra J., L.Korniszewski, M.Mueller-Malesińska, A.Skórka, Skarżyński H., Postępowanie diagnostyczne w podejrzeniu niedosłuchu o podłożu genetycznym, XII Sympozjum Audiologiczne, 8-10 XI 2001, Toruń
 117. Raj-Koziak D., Bartnik G., Fabijańska A., Borawska B., Skarżyński H., Rogowski M., Szum jako objaw nerwiaka nerwu słuchowego, XII Sympozjum Audiologiczne, 8-10 XI 2001, Toruń
 118. Bartnik G., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Borawska B., Rogowski M., Skarżyński H., Korelacja pomiędzy wysokością szumu, audiogramem i DP-gramem, XII Sympozjum Audiologiczne, 8-10 XI 2001, Toruń
 119. Czyżewski A., Kostek B., Kochanek K., Mazur J., Odya P., Skarżyński H., Masowe badania przesiewowe słuchu, wzroku, mowy i szumów usznych przy wykorzystaniu komputerów, V Koszalińska Konferencja Naukowo-Techniczna „Hałas-Profilaktyka-Zdrowie”, 5-7 XII 2001, Kołobrzeg
 120. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Szwedowicz P., Znaczenie wczesnej diagnostyki słuchu i badań przesiewowych, Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych i Sekcji Otolaryngologii Dziecięcej PTOChGiS nt. „Ostre i przewlekłe zapalenie ucha środkowego z wysiękiem”, 23-24 II 2001, Warszawa
 121. Waligóra J., Mueller-Malesińska M., Korniszewski J., Płoski R., Skarżyński H., Genetyka niedosłuchu izolowanego i w zespołach wad, Posiedzenie PTOChGiS Oddział Mazowiecki nt. Genetyka w zaburzeniach słuchu – współczesna wiedza i możliwości praktycznego wykorzystania, 19 IV 2001, Warszawa
 122. Mueller-Malesińska M., Waligóra J., Korniszewski J., Płoski R., Pollak A., Skarżyński H., Nowoczesne możliwości diagnostyczne w genetycznych uszkodzeniach słuchu – wyniki badań przeprowadzonych w IFPS, Posiedzenie PTOChGiS Oddział Mazowiecki nt. Genetyka w zaburzeniach słuchu – współczesna wiedza i możliwości praktycznego wykorzystania, 19 IV 2001, Warszawa
 123. Korniszewski J., Waligóra J., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Znaczenie wywiadu i badania fizykalnego w diagnostyce dziecka z niedosłuchem, Posiedzenie PTOChGiS Oddział Mazowiecki nt. Genetyka w zaburzeniach słuchu – współczesna wiedza i możliwości praktycznego wykorzystania, 19 IV 2001, Warszawa
 124. Mueller-Malesińska M., Nowak M., Skarżyński H., Korniszewski L., Płoski R., Waligóra J., Epidemiologia mutacji 35delG w genie GJB2 w centralnej Polsce, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego, 11-13 VI 2001, Poznań
 125. Mueller-Malesińska M., Korniszewski L., Waligóra J., Pollak A., Skarżyński H., Płoski R. Mutacje w genie GJB2 u pacjentów z izolowanym niedosłuchem XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego, 11-13 VI 2001, Poznań
 126. Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Algorytm postępowania we wczesnym wykrywaniu uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt – opracowany na podstawie wyników badań wieloośrodkowych, XI Sympozjum Audiologiczne, 10-12 VI 2001, Wrocław
 127. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Procedury i metody wczesnego wykrywania uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt, V Konferencja Szkoleniowo-Naukowa, Praktyczne aspekty pediatrii, 15 IX 2001, Kraków
 128. Mueller-Malesińska M., Waligóra J., Korniszewski J., Płoski R., Pollak A., Skarżyński H., Nowoczesne możliwości diagnostyczne w genetycznych uszkodzeniach słuchu i ich znaczenie– wyniki badań przeprowadzonych w IFPS. XVI Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne nt. Problemy otolaryngologiczne okresu noworodkowego, 20-22 IX 2001, Kiekrz
 129. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Wyniki realizacji wieloośrodkowego programu badań przesiewowych słuchu u noworodków w Polsce w latach 1991-2001, XVI Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne nt. Problemy otolaryngologiczne okresu noworodkowego, 20-22 IX 2001, Kiekrz
 130. Pasternak P., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Badania ENG u dzieci z podejrzeniem niedosłuchu uwarunkowanego genetycznie, XII Sympozjum Audiologiczne, 8-10 XI 2001, Toruń
 131. Pasternak P., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Caloric tests in children with genetic hearing impairment, I Polsko-Francuska Konferencja Neurootologiczna, 4-5 VI 2001, Bydgoszcz
 132. Szkiełkowska A., Ratyńska J., Markowska R., Kurkowski Z.M., Skarżyński H., Czynniki predysponujące do jąkania – charakterystyka grupy pacjentów, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej PTOL , V 2001, Wigry
 133. Kurkowski Z.M., Szkiełkowszka A., Ratyńska A., Markowska R., Skarżyński H., Audiogenne uwarunkowanie dyslekcji, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrrycznej PTOL, V 2001 Wigry
 134. Czyżewski A., Skarżyński H., Kurkowski Z.M., Szkiełkowska A., Markowska R., Ratyńska J., Multimedialny system „Mówię” – prezentacja programu – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej PTOL, V 2001, Wigry
 135. Szkiełkowska A., Ratyńska J., Markowska R., Kurkowski M., Skarżyński H., Możliwości terapii w dysfoniach dziecięcych, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej PTOL , V 2001, Wigry
 136. Szkiełkowska A., Markowska R., Ratyńska J., Skarżyński H., Wpływ adenotomii na jakość głosu u dzieci- X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej PTOL , V 2001, Wigry
 137. Markowska R., Szkiełkowska A, Ratyńska J., Skarżyński H., Fizjoterapeutyczne metody leczenia trąbek słuchowych, XI Sympozjum Audiologiczne , 10-12 VI 2001, Wrocław
 138. Skarżyński H., Zawadzki R., Operacja wszczepienia implantu u dzieci. Zagadnienia chirurgiczne; Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zaburzeń słuchu, głosu i mowy, XXXVII Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii; 17-21 IV 2001, Warszawa
 139. Skarżyński H., Znaczenie powszechnych badań przesiewowych słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, Wdrożenie powszechnych badań przesiewowych słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym; 16-17 XII 2001, Bielsko-Biała
 140. Skarżyński H., Znaczenie powszechnych badań przesiewowych słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, Wdrożenie powszechnych badań przesiewowych słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, 7-8 XII 2001, Jachranka
 141. Skarżyński H., Znaczenie badań przesiewowych słuchu u noworodków oraz u dzieci i młodzieży szkolnej w ramach programów Ministerstwa Zdrowia; Wdrożenie powszechnych badań przesiewowych słuchu, u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym za pomocą programu „Słyszę…”, 26-27 X 2001, Olsztyn
 142. Skarżyński H., Znaczenie powszechnych badań przesiewowych słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym; Wdrożenie powszechnych badań przesiewowych słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, 2-3 XII 2001 Wiktorowo
 143. Skarżyński H., Wykład inauguracyjny – implanty, IV Kongres Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu, 14-16 I 2000, Kiekrz
 144. Skarżyński H., Wystąpienie Konsultanta Krajowego w dziedzinie Audiologii i Foniatrii, Warsztaty Terapeutyczno-Szkoleniowe dla Rodziców Dzieci z Zaburzeniami Słuchu, XXV Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii. 25-26 II 2000, Jachranka
 145. Skarżyński H., Prezentacja powszechnego systemu badań przesiewowych słuchu „Słyszę”, Uroczyste Otwarcie Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób z Uszkodzeniami Słuchu działającego przy Odddziale Laryngologicznym Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie pod patronatem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, 29 II 2000, Krosno
 146. Skarżyński H., Choroby ucha środkowego (wrodzone, nabyte), Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka Zaburzeń Słuchu”, 8-10 VI 2000, Warszawa
 147. Skarżyński H., Żarowski A., Miszka K., Mrówka M., Diagnostyka audiologiczna i wskazania do stosowania aparatów słuchowych zakotwiczonych BAHA, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka Zaburzeń Słuchu”, 8-10 VI 2000, Warszawa
 148. Nowak M., Mueller-Malesińska M., Płoski R., Korniszewski L., Waligóra J., Skarżyński H., Epidemiologia mutacji 35delG w genie GJB 2 u noworodków badanych powszechnie w kierunku uszkodzenia słuchu, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka Zaburzeń Słuchu”, 8-10 VI 2000, Warszawa
 149. Waligóra J., Mueller-Malesińska M., Nowak M., Ploski R., Korniszewski L., Skarżyński H., Genetyczne badania przesiewowe mutacji 35delG w genie koneksyny 26 (GJB2) w populacji polskiej, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka Zaburzeń Słuchu”, 8-10 VI 2000, Warszawa
 150. Tacikowska G., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Zmiany latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu rejestrowanych techniką ciągów maksymalnej długości – wpływ intensywności bodźca, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka Zaburzeń Słuchu”, 8-10 VI 2000, Warszawa
 151. Tacikowska G., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Badania elektrofizjologiczne adaptacji słuchowej w diagnostyce różnicowej niedosłuchów, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka Zaburzeń Słuchu”, 8-10 VI 2000, Warszawa
 152. Senderski A., Kurkowski M., Fabijańska A., Skarżyński H., Współistnienie odbiorczego uszkodzenia słuchu z zaburzeniami wyższych funkcji słuchowych – analiza na podstawie wybranego przypadku, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka Zaburzeń Słuchu”, 8-10 VI 2000, Warszawa
 153. Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Ołtarzewski M., Szymborski J., Ratyńska J., Organizacja programu badań przesiewowych noworodków i niemowląt pod kątem uszkodzeń słuchu w Polsce, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka Zaburzeń Słuchu”, 8-10 VI 2000, Warszawa
 154. Mrugalska K., Kochanek K., Piłka A., Stefaniak A., Skarżyński H., Efektywność modelu badań przesiewowych słuchu u niemowląt z grupy wysokiego ryzyka, realizowanego przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka Zaburzeń Słuchu”, 8-10 VI 2000, Warszawa
 155. Skarżyński H., Śliwa L., Szuchnik J., Słuchowe implanty pnia mózgu. Metody i wyniki pooperacyjnej rehabilitacji słuchu, głosu i mowy u pacjentów implantowanych, IEEE MEETING – seminarium organizowane przez polską sekcję IEEE, 21 VI 2000, Warszawa
 156. Skarżyński H., Stymulacja jąder ślimakowych u chorych z całkowitą głuchotą, Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki, 18 VII 2000, Warszawa
 157. Miszka K., Skarżyński H., Zawadzki R., Szwedowicz P., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Sopliński P., Stan ucha wewnętrznego po operacjach zaawansowanej otosklerozy – wyniki wczesne i późne. XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13-16 IX 2000, Kraków
 158. Skarżyński H., Miszka K., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Sopliński P., Szwedowicz P., Zawadzki R., Żarowski A., Etyczne i medyczne aspekty operacji jedynego słyszącego ucha, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13-16 IX 2000, Kraków
 159. Skarżyński H., Szwedowicz P., Zawadzki R., Żarowski A., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Piotrowska A., Sopliński P., Kieszonki retrakcyjne u dzieci z odbiorczym upośledzeniem słuchu – postępowanie, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13-16 IX 2000, Kraków
 160. Skarżyński H., Żarowski A., Miszka K., Mrówka M., Zawadzki R., Szwedowicz P., Młotkowska-Klimek P., Sopliński P., Wskazania i technika implantacji protez typu BAHA, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13-16 IX 2000, Kraków
 161. Szuchnik J., Skarżyński H., Geremek A., Kosmalowa J., Lorens A., Michałowska E., Warszawski Program Implantów Ślimakowych w latach 1992-1999, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13-16 IX 2000, Kraków
 162. Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Piłka A., Wpływ kształtu audiogramu ubytku słuchu typu ślimakowego na przebieg funkcji latencja-natężenie fali V odpowiedzi ABR, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13-16 IX 2000, Kraków
 163. Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Dobrzyński P., Piłka A., Ocena czułości i specyficzności metody maskowania poprzedzającego – ABR FM w ubytkach słuchu typu ślimakowych i pozaślimakowego, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13-16 IX 2000, Kraków
 164. Zawadzki R., Skarżyński H., Miszka K., Młotkowska-Klimek P., Szwedowicz P., Żarowski A., Sopliński P., Piotrowska A., Aparaty retroaurykularne – technika implantacji, wyniki, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13-16 IX 2000, Kraków
 165. Serafin J., Wojnarowska-Kulesza W., Skarżyński H., Geremek A., Michałowska E., Piotrowska A., Deprywacja słyszenia przy jednostronnym protezowaniu, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13-16 IX 2000, Kraków
 166. Szuchnik J., Lorens A., Walkowiak A., Skarżyński H., Wyniki rehabilitacji nastoletnich pacjentów z głuchotą prelingwalną korzystających w wielokanałowych implantów ślimakowych, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13-16 IX 2000, Kraków
 167. Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Ołtarzewski M., Szymborski J., Ratyńska J., Organizacja programu badań przesiewowych noworodków i niemowląt pod kątem uszkodzeń słuchu w Polsce, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13-16 IX 2000, Kraków
 168. Senderski A., Kurkowski M., Fabijańska A., Skarżyński H., Współistnienie odbiorczego uszkodzenia słuchu z zaburzeniami wyższych funkcji słuchowych – analiza na podstawie wybranego przypadku, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13-16 IX 2000, Kraków
 169. Żarowski A., Offeciers F. E., Peeters S., Skarżyński H., Iniekcja sterydów do ucha wewnętrznego podczas wszczepiania implantów ślimakowych, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13-16 IX 2000, Kraków
 170. Żarowski A., Offeciers F. E., Peeters S., Skarżyński H., Aspekty chirurgiczne i anatomiczne ucha wewnętrznego w odniesieniu do nowych typów elektrod implantów ślimakowych, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13 – 16 IX 2000, Kraków
 171. Lorens A., Piotrowska A., Walkowiak A., Skarżyński H., Ocena stopnia ingerencji w struktury ucha wewnętrznego podczas wszczepienia wielokanałowego implantu ślimakowego. XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i 13 – 16 IX 2000, Kraków
 172. Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Szwedowicz P., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Żarowski A., Skarżyńska B., Zastosowanie różnych typów implantów ślimakowych w całkowitej i częściowej ossyfikacji ślimaka – wyniki odległe, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13 – 16 IX 2000, Kraków
 173. Skarżyński H., Szuchnik J., Lorens A., Zawadzki R., Miszka K., Śliwa L., Skarżyńska B., Muller J., Behr R., Wyniki słuchowe w implancie pniowym po 2 latach rehabilitacji w trzech językach, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13 – 16 IX 2000, Kraków
 174. Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Implant ślimakowy w leczeniu całkowitej głuchoty po uprzednio wykonanej operacji radykalnej – wyniki odległe, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13 – 16 IX 2000, Kraków
 175. Skarżyński H., Lorens A., Śliwa L., Walkowiak A., Elektrostymulacja jąder ślimakowych w pniu mózgu, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13 – 16 IX 2000, Kraków
 176. Waligóra J., Nowak M., Mueller-Malesińska M., Płoski R., Korniszewski L., Skarżyński H., Podłoże genetyczne uszkodzeń funkcji ucha wewnętrznego w świetle badań epidemiologicznych populacji polskiej, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13 – 16 IX 2000, Kraków
 177. Tacikowska G., Pasternak P., Skarżyński H., Densert B., Wpływ nadciśnienia wytwarzanego w uchu środkowym na objawy choroby Meniere’a, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13 – 16 IX 2000, Kraków
 178. Skarżyński H., Żarowski A., Zawadzki R., Lorens A., Współczesne spojrzenie na implanty ślimakowe, XXXII Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii „Diagnostyka i leczenie całkowitej głuchoty”, 20-21 X 2000, Warszawa
 179. Skarżyński H., Żarowski A., Zawadzki R., Panel – operacja wszczepienia implantu. Zagadnienia chirurgiczne – szczególne uwarunkowania przy wszczepieniu implantu, XXXII Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii „Diagnostyka i leczenie całkowitej głuchoty”. 20-21 X 2000, Warszawa
 180. Geremek A., Szuchnik J., Skarżyński H., Implanty ślimakowe u dzieci z dodatkowymi obciążeniami, XXIII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 26-28 X 2000, Słok k. Bełchatowa
 181. Mueller-Malesińska M., Waligóra J., Płoski R., Nowak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Częstośc mutacji 35deL G w genie GJB 2 w populacji polskiej, XXIII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 26-28 X 2000, Słok k. Bełchatowa
 182. Piotrowska A., Skarżyński H., Lorens A., Szuchnik J., Geremek A., Zastosowanie łączonej stymulacji elektroakustycznej u dziecka z głębokim niedosłuchem, XXIII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 26-28 X 2000, Słok k. Bełchatowa
 183. Skarżyński H., Żarowski A., Miszka K., Mrówka M., Zawadzki R., Szwedowicz P., Klimek P., Aparaty słuchowetypu BAHA zakotwiczone w kości skroniowej u dzieci, XXIII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 26-28 X 2000, Słok k. Bełchatowa
 184. Żarowski A., Skarżyński H., Skokowo postępujący niedosłuch mieszany u dziecka spowodowany wrodzonym poszerzeniem wodociągu przedsionka (LVAS), XXIII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 26-28 X 2000, Słok k. Bełchatowa
 185. Skarżyński H., Leczenie osób z uszkodzeniami narządu słuchu. Kurs Szkoleniowy dla Logopedów, „Metody diagnozy i terapii wielospecjalistycznej dzieci z uszkodzonym narządem słuchu”, 28-29 X 2000, Warszawa
 186. Skarżyński H., Współczesne możliwości i kierunki otochirurgii w leczeniu schorzeń ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, 9-11 XI 2000, Łódź
 187. Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Sopliński P., Mrówka M., Żarowski A., Szwedowicz P., Klimek P., Znaczenie leczenia chirurgicznego w zaawansowanej otosklerozie – analiza przypadków, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, 9-11 XI 2000, Łódź
 188. Skarżyński H., Miszka K., Żarowski A., Zawadzki R., Szwedowicz P., Mrówka M., Klimek P., Technika chirurgiczna rekonstrukcji małżowiny usznej z autologicznej kostki żebrowej, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, 9-11 XI 2000, Łódź
 189. Lorens A., Walkowiak A., Zawadzki R., Śliwa L., Skarżyński H., Rola rejestracji elektrycznie wywołanych potencjałów z pnia mózgu w chirurgii implantów pniowych, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, 9-11 XI 2000, Łódź
 190. Lorens A., Walkowiak A., Zawadzki R., Doliński D., Śliwa L., Skarżyński H., Pomiary potencjałów czynnościowych nerwu słuchowego podczas operacji wszczepiania implantów ślimakowych, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, 9-11 XI 2000, Łódź
 191. Żarowski A., Mrówka M., Miszka K., Skarżyński H., Rozszerzenie wskazań do stosowania aparatów zakotwiczonych typu BAHA, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, 9-11 XI 2000, Łódź
 192. Zawadzki R., Skarżyński H., Miszka K., Mrówka M., Żarowski A., Szwedowicz P., Klimek P., Wyniki zastosowania aparatu RETRO u pacjenta z głębokim niedosłuchem w zakresie wyłącznie wysokich częstotliwości, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, 9-11 XI 2000, Łódź
 193. Tacikowska G., Pasternak P., Skarżyński H., Typy zaburzeń i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne na podstawie materiału klinicznego Pracowni Otoneurologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, 9-11 listopad 2000, Łódź
 194. Skarżyński H., Czyżewski A., Senderski A., Ciszek A., Żaczek Z., Nowis T., Tacikowska G., Malesińska M., Badania przesiewowe słuchu u dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa mazowieckiego – dotychczasowe wyniki stosowania programu „Słyszę…”, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, 9-11 XI 2000, Łódź
 195. Mueller-Malesińska M., Waligóra J., Płoski R., Nowak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Podłoże genetyczne uszkodzeń funkcji ucha wewnętrznego w świetle badań epidemiologicznych polskiej populacji, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, 9-11 XI 2000, Łódź
 196. Skarżyński H., Zawadzki R., Miszka K., Skarżyńska B., Żarowski A., Szwedowicz P., Mrówka M., Klimek P., Leczenie całkowitej głuchoty u chorych z obustronną ossifikacją ślimaka – metoda i wyniki, II Konferencja Anatomii Klinicznej, 17-19 XI 2000, Warszawa
 197. Żarowski A., Skarżyński H., Miszka K., Skokowo postępujący niedosłuch mieszany u dziecka spowodowany wrodzonym poszerzeniem wodociągu przedsionka – Large Vestibular Aqueduct Syndrom (LVAS), II Konferencja Anatomii Klinicznej, 17-19 XI 2000, Warszawa
 198. Doliński D., Lorens A., Walkowiak A., Zawadzki R., Skarżyński H., Ocena czynności mięśnia strzemiączkowego – aspekty kliniczne w leczeniu głuchoty wszczepieniem implantu ślimakowego, II Konferencja Anatomii Klinicznej, 17-19 XI 2000, Warszawa
 199. Skarżyński H., Zawadzki R., Lorens., Walkowiak A., Miszka K., Żarowski A., Szwedowicz P., Piotrowska A., Mrówka M., Klimek P., Aspekty praktyczne stosowania implantów typu Clarion, XXXIV Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii i Foniatrii „Nowości techniczne, nowe metody i narzędzia w diagnostyce i leczeniu zaburzeń słuchu, głosu i mowy”, 8-9 XII 2000, Jachranka
 200. Bartnik G., Fabijańska A., Jastreboff P., Jastreboff M., Skarżyński H., Wstępne doświadczenia własne w leczeniu metodą habituacji pacjentów cierpiących na szumy uszne i/lub nadwrażliwość słuchową. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 201. Bartnik G., Fabijańska A., Skarżyński H., Organizacja krajowego centrum leczenia szumów usznych. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 202. Geremek A., Szuchnik J., Posłuszna-Owcarz M., Lorens A., Zawadzki R., Skarżyński H., Aktualne kryteria kwalifikacji do operacji wszczepienia implantu ślimakowego, XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 203. Bartnik G., Fabijańska A., Jastreboff P., Jastreboff M., Rogowski M., Skarżyński H., Zastosowanie badań ankietowych w epidemiologii i diagnostyce szumów usznych. V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe “Audiologia Dziecięca”, 8-10 V 1998, Zakopane
 204. Geremek A., Skarżyński H., Szuchnik J., Program implantów ślimakowych u dzieci – stan obecny, V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe “Audiologia Dziecięca”, 08-10 V 1998, Zakopane
 205. Grzelak A, Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Postępowanie diagnostyczno terapeutyczne w wysiękowym zapaleniu ucha środkowego na tle jego etiopatogenezy. V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe “Audiologia Dziecięca”, 8-10 V 1998, Zakopane
 206. Krzeska-Malinowska I., Skarżyński H., Szwedowicz P., Niedosłuch w zespole Crouzon, V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe “Audiologia Dziecięca”, 8-10 V 1998, Zakopane
 207. Grzelak A., Mueller-Malesińska M., Geremek A., Sopliński P., Skarżyński H., Etiopatogeneza wysiękowego zapalenia ucha środkowego w świetle wybranych współczesnych poglądów. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 208. Kurkowski Z. M., Grabias S., Skarżyński H., Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej, XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 209. Lorens A., Szuchnik J., Wojnarowska-Kulesza W., Skarżyński H., Śliwa L., Piotrowska A., Walkowiak A., Porównanie zakresu dynamiki słyszenia osób implantowanych z osiąganymi wynikami rehabilitacji słuchu, XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 210. Miszka K., Skarżyński H., Niemczyk K., Senderski A., Wyniki słuchowe stosowania drenażu ucha środkowego w zaawansowanym przewodzeniowym i mieszanym upośledzeniu słuchu. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 211. Miszka K., Skarżyński H., Niemczyk K., Zawadzki R., Zastosowanie różnych materiałów w rekonstrukcji aparatu przewodzącego ucha środkowego. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 212. Niemczyk K., Miszka K., Skarżyński H., Zawadzki R., Problemy w leczeniu operacyjnym osób z mieszanym upośledzeniem słuchu. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 213. Niemczyk K., Skarżyński H., Miszka K., Podogrodzki P., Rekonstrukcja ucha środkowego w uszach z aktywnym procesem zapalnym – wyniki wstępne. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 214. Niemczyk K., Vaneecloo F.M., Skarżyński H., Szopiński K., Haidi H., Wyniki badań otoneurologicznych u pacjentów z nerwiakiem nerwu słuchowego. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 215. Ratyńska J., Mueller-Malesińska M., Senderski A., Kochanek K., Haidi H., Skarżyński H., Grzanka A., Rozkład czynników ryzyka uszkodzenia słuchu w populacji dzieci słyszących i w populacji dzieci z uszkodzeniem słuchu – analiza na podstawie kwestionariusza wysokiego ryzyka, XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 216. Skarżyńska B., Skarżyński H., Niemczyk K., Vaneecloo F.M., Anatomiczne podstawy dla programu implantów słuchowych pnia mózgu. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 217. Skarżyński H., Behr R., Niemczyk K., Marchel A., Muller J., Wardaszko R., Śliwa L., Szuchnik J., Miszka K., Hochmair E., Pierwszy wszczep implantu słuchowego do pnia mózgu w Polsce. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 218. Skarżyński H., Kochanek K., Mueller-Malesińska M., Rowecka-Trzebicka K., Marciński P., Rajtar-Leontiew Z., Haidi H., Ogińska Z., Pasternakiewicz-Nieciecka H., Tokarczyk M., Scharoch E., Jaroszewska-Balicka W., Michalska M., Madej S., Ogonowska G., Przeradzka B., Urbańska-Żebrowska B., Domicz-Czestyńska M, Senderski A., Ratyńska J., Geremek A., Grzanka A., Mazur J., Program przesiewowych badań słuchu u noworodków w Polsce wyniki uzyskane w latach 1995-1997. Satelitarne Sympozjum Szkoleniowe, XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi pt. “Raport z realizacji Programu Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce”, 25-27 VI 1998, Katowice
 219. Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Miszka K., Niemczyk K., Zientalska E., Przyczyny reoperacji otosklerozy. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 220. Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Miszka K., Niemczyk K., Leczenie otosklerozy w wieku dziecięcym. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 221. Skarżyński H., Kurkowski Z. M., Program opieki nad osobami z uszkodzeniami słuchu w Polsce. Satelitarne Sympozjum Szkoleniowe. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi pt. “Raport z realizacji Programu Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce” 25-27 VI 1998, Katowice
 222. Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Dobrzyński P., Piotrowski J., Leczenie zaawansowanej otosklerozy – wyniki wczesne i odległe. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 223. Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Zawadzki R., Analiza problemów chirurgicznych podczas wszczepiania implantu ślimakowego do uszu po uprzednio wykonanej operacji radykalnej. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 224. Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Zawadzki R., Leczenie całkowitej głuchoty u dzieci i dorosłych przy pomocy wszczepów ślimakowych. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 225. Skarżyński H., Miszka K., Somers T., Żarowski A., Zawadzki R., Wyniki leczenia w rekonstrukcji całkowitego braku małżowiny usznej. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 226. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Senderski A., Ratyńska J., Modele i perspektywy rozwoju badań przesiewowych słuchu u noworodków w Polsce. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 227. Skarżyński H., Niemczyk K., Miszka K., Analiza wskazań do stosowania drenażu ucha środkowego. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 228. Somers T., Skarżyński H., Żarowski A., Miszka K, Niemczyk K., Skarżyńska B., Technika rekonstrukcji małżowiny usznej z chrząstki własnej pacjenta, XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 229. Somers T., Żarowski A., Skarżyński H., Miszka K., Dobrzański P., Cztery opcje leczenia chirurgicznego znacznych malformacji ucha. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 230. Zientalska E., Kochanek K., Skarżyński H., Miszka K., Dobrzyński P., Niemczyk K., Ocena aparatu przewodzącego ucha środkowego po operacjach otosklerozy za pomocą otoemisji akustycznej produktów zniekształceń nieliniowych ślimaka – DPOAE, XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 231. Szuchnik J., Święcicka A., Wojewódzka B., Grabowska M., Skarżyński H., Prezentacja zestawu testów percepcyjnych programu EARS ze szczególnym uwzględnieniem profilu LiP (Postępy w słuchaniu). XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 232. Żarowski A., Skarżyński H., Propozycja ujednolicenia zasad prezentacji wyników otochirurgicznych. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 233. Fabijańska A., Bartnik G., Rogowski M., Skarżyński H., Program badań epidemiologicznych nad występowaniem szumów usznych i nadwrażliwości słuchowej w Polsce, I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w Otologii, 08-10 X 1998, Poznań
 234. Niemczyk K., Skarżyński H., Nerwiakowłókniakowatośc typu 2 (NF-2) – problem interdyscyplinarny. I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w Otologii, 8-10 X 1998, Poznań
 235. Geremek A., Szuchnik J., Posłuszna-Owcarz M., Lorens A., Zawadzki R., Skarżyński H. Aktualne kryteria kwalifikacji do operacji wszczepiania implantu ślimakowego. I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w Otologii, 8-10 X 1998, Poznań
 236. Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Szuchnik J., Geremek A., Niemczyk K., Leczenie całkowitej głuchoty u dzieci i dorosłych przy pomocy wszczepów ślimakowych. I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w Otologii, 8-10 X 1998, Poznań
 237. Gryczyńska D., Skarżyński H., Andrzejewski J., Grzelak A., Badanie układu Przedsionkowego w otitis media secretoria. I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w Otologii, 8-10 X 1998, Poznań
 238. Skarżyńska B., Skarżyński H., Niemczyk K., Vaneecloo F.M., Anatomiczne podstawy dla programu słuchowych implantów pniowych. I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w otologii, 8-10 X 1998, Poznań
 239. Skarżyński H., Behr R., Niemczyk K., Marchel A., Muller J., Wardaszko R., Śliwa L, Szuchnik J., Miszka K., Hochmair E., Program implantów pniowych. I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w Otologii, 8-10 X 1998, Poznań
 240. Skarżyński H., Żarowski A., Miszka K., Somers T., Niemczyk K., Skarżyńska B., Dwuetapowa całkowita rekonstrukcja małżowiny usznej – technika zabiegu wskazania, I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w otologii, 8-10 X 1998, Poznań
 241. Zientalska E., Pierchała K., Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Krzeska-Malinowska I., Latkowski B., Jóźwiak J., Wpływ reoperacji w otosklerozie na stan ucha wewnętrznego. I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w Otologii, 8-10 X 1998, Poznań
 242. Szuchnik J., Święcicka A., Wojewódzka B., Grabowska M., Skarżyński H., Prezentacja zestawu testów percepcyjnych programu EARS (Evaluation o Auditory Responses to Speech) Ze szczególnym uwzględnieniem profilu LiP (postępy w słuchaniu), I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w otologii, 8-10 X 1998, Poznań
 243. Żarowski A., Somers T., Skarżyński H., Miszka K., Postępowanie lecznicze i rehabilitacyjne w niedorozwoju uszu. I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w Otologii, 8-10 X 1998, Poznań
 244. Kochanek K., Smurzyński J., Skarżyński H., Żychoń L., Zając J., Sasor M., Jaśkiewicz M., Kowalski W., Napierała J., Jachymek A., Piłka A., Pietraszek S., Prezentacja polskiego systemu do obiektywnych badań słuchu ”Audioera”. X Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii, Nowe Obiektywne Metody Badań w Audiologii i Otoneurologii 24-26 IX 1998, Warszawa
 245. Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Skarżyński H., Ratyńska J., Perspektywy rozwoju badań przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt w Polsce. X Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii. Nowe Obiektywne Metody Badań w Audliologii i Otoneurologii, 24-26 IX 1998, Warszawa
 246. Mueller-Malesińska M., Ratyńska J., Grzanka A., Kochanek K., Skarżyński H., Zalecenia dotyczące badań przesiewowych słuchu u noworodków – rys historyczny. X Warsztaty Naukowo–Szkoleniowe Audiologii, Nowe Obiektywne Metody Badań w Audiologii i Otoneurologii, 24-26 IX 1998, Warszawa
 247. Niemczyk K., Vaneecloo F.M., Skarżyński H., Ocena wzrostu nerwiaków nerwu słuchowego, II Warsztaty Naukowo-Szkoleniowo Audiologii. Leczenie guzów ośrodkowego układu nerwowego i całkowitej głuchoty, 10 I 1998, Warszawa
 248. Skarżyński H., Niemczyk K., Śliwa L., Program słuchowych implantów pnia mózgu w Polsce. Seminarium Polskiej Sekcji IEEE, Politechnika Warszawska, 29 IV 1998, Warszawa
 249. Skarżyński H, Mueller-Malesińska M., Senderski A., Ratyńska J., Modele i perspektywy rozwoju badań przesiewowych słuchu u noworodków w Polsce. XXI Konferencja Naukowa Sekcji Otolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 30 IV – 2 V 1998, Słok k/Belchatowa
 250. Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Szwedowicz P., Stapedotomie wykonywane u dzieci, XXI Konferencja Naukowa Sekcji Otolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 30 IV– 2 V 1998, Słok k. Bełchatowa
 251. Skarżyński H., Kochanek K., Senderski A., Grzanka A., Mueller-Malesińska M., Porównanie efektywności różnych badań przesiewowych słuchu u noworodków. V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe “Audiologia Dziecięca”, 8-10 V 1998, Zakopane
 252. Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Szwedowicz P., Stapedetomie wykonywane u dzieci. V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe “Audiologia Dziecięca”, 8-10 V 1998, Zakopane
 253. Skarżyński H., Lorens A., Niemczyk K., Śliwa L., Walkowiak A., Wielokanałowy słuchowy implant pniowy w aspekcie technicznym – analiza pierwszego w Polsce przypadku, 3rd Symposium on Acoustic Methods and Mechanics in Biomedical Engineering, 23-24 IV 1998, Zakopane
 254. Skarżyński H., Marchel A., Behr R., Niemczyk K., Miszka K., Zawadzki R., Usunięcie guza ośrodkowego układu nerwowego, nerwiaka nerwu słuchowego i wszczepienie implantu do pnia mózgu. II Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii. Leczenie guzów ośrodkowego układu nerwowego i całkowitej głuchoty, 10 I 1998, Warszawa
 255. Skarżyński H., Marchel A., Miszka K., Niemczyk K., Skarżyńska B., Vincent C., Anatomiczne podstawy dla słuchowych implantów pniowych, II Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii. Leczenie guzów ośrodkowego układu nerwowego i całkowitej głuchoty, 10 I 1998, Warszawa
 256. Skarżyński H., Niemczyk K., Śliwa L., Polski program implantów słuchowych pnia mózgu. Politechnika Warszawska, Seminarium Polskiej Sekcji IEEE, 29 IV 1998, Warszawa
 257. Skarżyński H., Shehata-Diehler W., Lorens A., Śliwa L., Śródoperacyjna rejestracja elektrycznie wywołanych potencjałów z pnia mózgu, wykonywana podczas zabiegu wszczepiania implantu pniowego, X Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii, Nowe Obiektywne Metody Badań w Audiologii i Otoneurologii 24-26 IX 1998, Warszawa
 258. Skarżyński H., Program Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce, X Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii Nowe Obiektywne Metody Badań w Audiologii i Otoneurologii, 24-26 IX 1998 Warszawa
 259. Skarżyński H., Śliwa L., Niemczyk K., Pierwszy wszczep implantu słuchowego do pnia mózgu w Polsce, Seminarium Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 3 X 1998, Warszawa
 260. Skarżyński H., Śliwa L., Pierwszy wszczep implantu słuchowego do pnia mózgu w Polsce, Jubileuszowa Sesja Naukowa z okazji 50-lecia Służby Zdrowia w Opolu, 19 X 1998, Opole
 261. Skarżyński H., Aktualne informacje o międzyresortowym Programie Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce. VI Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii “Tydzień dla Szumów Usznych”, 26 V, 1998 Kielce, 27 V 1998 Opole, 29 V 1998, Szczyrk
 262. Skarżyński H., Aktualne informacje o realizacji Programu opieki nad osobami z uszkodzeniem słuchu w Polsce. XI Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii “Tydzień dla Szumów Usznych”, 28 IX 1998 Wigry, 29 IX 1998 Gdańsk, 1 X 1998, Szczecin
 263. Skarżyński H., Humanitarne aspekty powrotu do świata słyszących. X Międzynarodowe Sympozjum Polskiej Akademii Medycyny, Medycyna u progu XXI wieku Humanitarne aspekty medycyny, 29-30 V 1998, Warszawa
 264. Skarżyński H., Leczenie całkowitej głuchoty – pierwszy wszczep implantu pniowego w Polsce – prezentacja filmu z przeprowadzonej operacji. Inauguracja Podyplomowego Specjalizacyjnego Studium Surdologopedii, 19 IX 1998, Warszawa
 265. Skarżyński H., Patologia ucha. XII Warsztaty Naukowo – Szkoleniowe Audiologii „XVIII Kurs Mikrochirurgii Ucha Pierwszego Stopnia”, 24 – 27 XI 1998, Warszawa
 266. Skarżyński H., Podsumowanie zadań Programu Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce za rok 1997. III Warsztaty Naukowo – Naukowo Szkoleniowe Audiologii, Raport z realizacji Programu Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce, 25-26 I 1998, Jachranka
 267. Śliwa L., Skarżyński H., Program Opieki nad Osobami z Uszkodzeniem Słuchu w Polsce. Sympozjum “Działalność filantropijna firm farmaceutycznych w Polsce” zorganizowane przez czasopismo „Lek w Polsce”, 24 III 1998, Warszawa
 268. Tacikowska G., Kochanek K., Skarżyński H., Zając J., Piłka A., Zastosowanie techniki MLS w badaniach słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu. X Warsztaty Naukowo –Szkoleniowe Audiologii, Nowe Obiektywne Metody Badań w Audiologii i Otoneurologii, 24-26 IX 1998, Warszawa
 269. Fabijańska A., Bartnik G., Skarżyński H., Występowanie szumów usznych, nadwrażliwości słuchowej i subiektywnego niedosłuchu u młodzieży ponadpodstawowych szkół warszawskich, XIX Ogólno Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Otolaryngologii Dziecięcej PTOL, 10-12 X 1997, Czerniejewo
 270. Bartnik G., Fabijańska-Piekarska A., Skarżyński H., Najnowsze hipotezy powstawania szumu w uszach oparte na patofizjologii w różnych miejscach drogi słuchowej, Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Naukowego Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej, 19-21 III 1997, Zakopane
 271. Fabijańska-Piekarska A., Wojnarowska-Kulesza W., Bartnik G., Skarżyński H., Przegląd metod terapeutycznych stosowanych w leczeniu szumów usznych, Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Naukowego Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej, 19-21 III 1997, Zakopane
 272. Geremek A., Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Przypadek dziecka z zespołem wad wrodzonych oraz głębokieim niedosłuchem typu mieszanego, XVI Konferencja Naukowa „Unikalne przypadki w otolaryngologii dziecięcej” Sympozjum Satelitarne „Diagnostyka i leczenie pacjentów z obwodowa postacią zespołu snu z bezdechami” 6 XII1997, Warszawa
 273. Lorens A., Czyżewski A., Skarżyński H., Kostek B., Królikowski R., Szady A., Multimedialny katalog uszkodzeń słuchu, VII Sympozjum Reżyserii i Inżynierii Dźwięku, 235, 25-27 VI 1997, Kraków
 274. Lorens A., Czyżewski A., Skarżyński H., Kostek B., Królikowski R., Szady A., Multimedialny katalog uszkodzeń słuchu, XLV Otwarte Seminarium z Akustyki, 15-18 IX 1997, Jastrzębia Góra
 275. Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Geremek A., Szuchnik J. Polańska -Fryś D., Przypadek dziecka implantowanego w wieku 2 lat, XVI Konferencja Naukowa pt. „Unikalne przypadki w otolaryngologii dziecięcej” Sympozjum na temat „ Diagnostyka i leczenie pacjentów z obwodowa postacią zespołu snu z bezdechami”, 6 XII 1997, Warszawa
 276. Niemczyk K, Skarżyński H., Miszka K, Klasyfikacja operacji tympanoplastycznych Miodońskiego – współczesne zasady podawania wyników, Sympozjum Sekcji Historycznej Krakowskiego Oddziału PTOL pt. „Co mnie co nam dał Profesor Jan Miodoński”, 18 IV 1997, Kraków
 277. Miszka K., Skarżyński H., Niemczyk K., Wyniki czynnościowe w ossikuloplastykach z udziałem różnych materiałów Sympozjum Sekcji Historycznej i Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi pt. „Co mnie co nam dał Profesor Jan Miodoński”, 18 IV 1997, Kraków
 278. Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Od mobilizacji strzemiączka do wszczepienia implantu ślimakowego w leczeniu otosklerozy, Sympozjum Sekcji Historycznej Krakowskiego Oddziału PTOL pt. „Co mnie, co nam dał Profesor Jan Miodoński”, 18 IV 1997, Kraków
 279. Niemczyk K., Vaneecloo F.M., Lemaitre L., Lecomte-Houcke M., Vincent Ch., Skarżyński H., Janczewski G., Dubrulle F, Ocena radiologiczna wzrostu nerwiaków nerwu słuchowego, Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki, 19 IV 1997, Poznań
 280. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Senderski A., Serafin-Jóźwiak J., Wstępne wyniki leczenia wysiękowego zapalenia ucha środkowego współistniejącego z niedosłuchem odbiorczym u dzieci, XVIII Konferencja Naukowa Sekcji Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 3-5 IV 1997, Słok k. Bełchatowa
 281. Skarżyński H., Otitis media secretoria – najważniejsze problemy kliniczne, XVIII Konferencja Naukowa Sekcji Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 3-5 IV 1997, Słok k. Bełchatowa
 282. Skarżyński H., Puzio J., Mueller-Malesińska M., Ratyńska J., Senderski A., Co o badaniach przesiewowych słuchu otolaryngolog wiedzieć powinien, XIX Ogólno Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Otolaryngologii Dziecięcej PTOL, 12-14 X 1997, Czerniejewo
 283. Skarżyński H., Senderski A., Co o badaniach przesiewowych słuchu lekarz wiedzieć powinien, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wczesne wykrywanie, diagnostyka oraz leczenie niedosłuchów u dzieci”, 14 X 1997, Legnica
 284. Skarżyński H., Senderski A., Model badań przesiewowych słuchu noworodków i niemowląt, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wczesne wykrywanie, diagnostyka oraz leczenie niedosłuchów u dzieci”, 14 X 1997, Legnica
 285. Skarżyński H., Senderski A., Co o badaniach przesiewowych słuchu lekarz wiedzieć powinien, I Seminarium „Wczesne wykrywanie wad słuchu u dzieci”, 25 X 1997, Opole
 286. Skarżyński H., Senderski A., Model badań przesiewowych słuchu noworodków i niemowląt, I Seminarium „Wczesne wykrywanie wad słuchu u dzieci”, 25 X 1997, Opole
 287. Skarżyński H., Program opieki nad osobami z uszkodzeniem słuchu w Polsce, Sympozjum „580 lat działalności medycznej w Sieradzu”, 17 IX 1997, Sieradz
 288. Skarżyński H., Program opieki nad osobami z uszkodzeniem słuchu w Polsce, II Seminarium firmy WIDEX, 3-5 X 1997, Duszniki Zdrój
 289. Skarżyński H., Wszczepy ślimakowe, I Kongres PSPS, 10-12 XI 1997, Kiekrz k. Poznania
 290. Czyżewski A., Kostek B., Lorens A., Wojnarowska-Kulesza W., Skarżyński H., Multimedialny katalog uszkodzeń słuchu, IV Sympozjum z Elektroakustyki, 8-9 X 1996, Czerniejewo
 291. Geremek A., Skarżyński H., Szuchnik J., Polańska-Fryś D., Lorens A., Mueller-Malesińska M., Kwalifikacje pacjentów do wszczepów ślimakowych. (plakat) XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 18-21 IX 1996,Wrocław
 292. Geremek A.,. Skarżyński H., Szuchnik J., Polańska-Fryś D., Lorens A., Mueller-Malesińska M., Fabijańska-Piekarska A., Bartnik G., Wszczepy ślimakowe u pacjentów w wieku podeszłym, XXXVII Zjazd Polskiego Towarzytswa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 18-21 IX 1996, Wrocław
 293. Fruba J., Skarżyński H., Krzeska-Malinowska J., Tomaszewska E., Rekonstrukcje ucha zewnętrznego w mikrocjach, XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 18-21 IX 1996, Wrocław
 294. Geremek A., Lorens A., Szuchnik J., Polańska-Fryś D., Zawadzki R., Skarżyński H.,Protokół kwalifikacyjny pacjentów do operacji wszczepów ślimakowych. (wykład na zaproszenie), II Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe “Leczenie i rehabilitacja uszkodzeń słuchu”, Sekcja Audiologiczna Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 21 – 22 XI 1996, Słok k./Bełchatowa
 295. Mueller-Malesińska M., Wojnarowska-Kulesza W., Geremek A., Zagrodzka J., Skarżyński H., Wyniki aparatowania niedosłyszącej młodzieży i dorosłych, XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 18-21 IX 1996, Wrocław
 296. Niemczyk K., Skarżyński H., Leczenie kieszonek retrakcyjnych – doniesienie wstępne, XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 18-21 IX 1996, Wrocław
 297. Niemczyk K., Skarżyński H., Metody przedstawiania wyników tympanoplastyk, XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 18-21 IX 1996, Wrocław
 298. Skarżyński H., Maniecka-Aleksandrowicz B., Grabias S., Zaburzenia słuchu, głosu i mowy – klasyfikacje. Spotkanie Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Naukowego Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej, 18-21 IX 1996, Wrocław
 299. Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Zawadzki R., Wyniki ossikuloplastyk w leczeniu różnych postaci przewlekłego zapalenia ucha środkowego., XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi – 18-21 IX 1996, Wrocław
 300. Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Zastosowane materiałów biokompatybilnych w chirurgii rekonstrukcyjnej ucha. XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi – 18-21 IX 1996, Wrocław
 301. Skarżyński H., Wojnarowska-Kulesza W., Miszka K., Niemczyk K., Zawadzki R., Fabijańska-Piekarska A., Bartnik G., Problemy w leczeniu otosklerozy wieku podeszłego. XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi – 18-21 IX 1996, Wrocław
 302. Skarżyński H., Wojnarowska-Kulesza W., Niemczyk K., Miszka K., Fabijańska-Piekarska A., Bartnik G., Zawadzki R., Protezowanie czy leczenie operacyjne w wybranych przypadkach przewlekłego zapalenia ucha środkowego, XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 18-21 IX 1996, Wrocław
 303. Skarżyński H., Program Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce. Spotkanie Sekcji Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi , 10 V 1996, Łódź
 304. Skarżyński H., Niemczyk K., Marchel A., Trojanowski T., Epidemiologia nerwiaków nerwu słuchowego w Polsce – doniesienie wstępne, Sympozjum “Onkologia w Otolaryngologii”, 9 VI 1995, Solina
 305. Niemczyk K., Skarżyński H., Marchel A., Objawy wczesne, przebieg typowy i nietypowy guzów nerwu słuchowego w aspekcie 3 przypadków klinicznych, Sympozjum “Onkologia w Otolaryngologii”, 9 VI 1995, Solina
 306. Skarżyński H., Stan obecny, perspektywy i znaczenie programu implantów ślimakowych dla współczesnej audiologii i otochirurgii, I Zjazd i X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, 9 VI 1995, Solina
 307. Skarżyński H., Niemczyk K., Mueller-Malesińska M., Porażenie nerwu VII o niejasnej etiologii, XVI Konferencja “Unikalne przypadki w otolaryngologii dziecięcej”, 20 VI 1995, Warszawa
 308. Skarżyński H., Matejuk-Studzińska E., Chustecki A., Przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego współistniejące z niedosłuchem odbiorczym, XVI Konferencja “Unikalne przypadki w otolaryngologii dziecięcej”, 20 VI 1995, Warszawa
 309. Mueller-Malesińska M., Piotrowski J., Skarżyński H., Nagła głuchota obustronna u dziecka w wieku szkolnym, XVI Konferencja “Unikalne przypadki w otolaryngologii dziecięcej”, 20 VI 1995, Warszawa
 310. Skarżyński H., Prezentacja Programu “Pomoc dla Osób Niesłyszących w Polsce”, II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Aparatowanie i rehabilitacja małego dziecka z uszkodzeniem słuchu, 18-19 II 1994, Serock
 311. Skarżyński H., Wprowadzenie do dyskusji okrągłego stołu nt., Protezowanie i rehabilitacja małego dziecka, II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Aparatowanie i rehabilitacja małego dziecka z uszkodzeniem słuchu, 18-19 II 1994, Serock
 312. Skarżyński H., Organizacja raportu nt., Stan potrzeb osób z uszkodzeniami słuchu w Polsce, II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Aparatowanie i rehabilitacja małego dziecka z uszkodzeniem słuchu, 18-19 II 1994, Serock
 313. Skarżyński H., Niemczyk K., Dekompresja nerwu twarzowego, FRM 1994, II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Aparatowanie i rehabilitacja małego dziecka z uszkodzeniem słuchu, 18-19 II 1994, Serock
 314. Skarżyński H., Niemczyk K., Piotrowski J., Odtworzenie tylnej ściany przewodu słuchowego zewnętrznego, film naukowo-szkoleniowy, FRM 1994, II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Aparatowanie i rehabilitacja małego dziecka z uszkodzeniem słuchu, 18-19 II 1994, Serock
 315. Skarżyński H., Niemczyk K., Becker C., Skarżyńska B., Doświadczenia własne w stosowaniu materiałów biokompatybilnych w chirurgii głowy, Sympozjum Naukowe Sekcji Implantologii Stomatologicznej, 8-10 IV 1994, Warszawa
 316. Skarżyński H., Przedstawienie programu implantów ślimakowych w Polsce, III Krajowa Konferencja Szkoleniowa nt., “Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń słuchu”, 22-24 IV 1994, Serock
 317. Skarżyński H., Informacje dotyczące realizacji programu Pomoc dla Osób Niesłyszących w Polsce, III Krajowa Konferencja Szkoleniowa nt., “Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń słuchu”, 22-24 IV 1994, Serock
 318. Skarżyński H., Wprowadzenie do dyskusji okrągłego stołu nt., Doświadczenia i błędy w aparatowaniu małego dziecka z uszkodzeniem słuchu, III Krajowa Konferencja Szkoleniowa nt., “Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń słuchu”, 22-24 IV 1994, Serock
 319. Skarżyński H., Wybrane problemy programu implantów ślimakowych, III Krajowa Konferencja Szkoleniowa nt., “Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń słuchu”, 22-24 IV 1994, Serock
 320. Skarżyński H., Problemy w diagnostyce i dobieraniu aparatów słuchowych u dzieci, III Krajowa Konferencja Szkoleniowa nt., “Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń słuchu”, 22-24 IV 1994, Serock
 321. Skarżyński H., Geremek A., Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Rehabilitacja osób po wszczepieniu implantu ślimakowego, Sympozjum Naukowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 26 IV, 1994, Warszawa
 322. Geremek A., Góralówna M., Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Matejuk-Studzińska E., Skarżyński H., Efekty wczesnego aparatowania, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów głowy i Szyi, 25-28 V 1994, Szczecin
 323. Wojewódzka B., Musiał I., Geremek A., Posłuszna-Owcarz M., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Szuchnik J., Wrażenia słuchowe po zastosowaniu wszczepu ślimakowego, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów głowy i Szyi, 25-28 V 1994, Szczecin
 324. Geremek A., Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Skarżyński H., Kochanek K., Logoped – specjalny program komputerowy służący do rehabilitacji słuchu, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów głowy i Szyi, 25-28 V 1994, Szczecin
 325. Skarżyński H., Matejuk-Studzińska E., Balcerzak J., Niemczyk K., Rehabilitacja pooperacyjna czy protezowanie w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów głowy i Szyi, 25-28 V 1994, Szczecin
 326. Skarżyński H., Peeters S., Żarowski A., Offeciers F.E., Speech coding strategies in cochlear implants, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów głowy i Szyi, 25-28 V 1994, Szczecin
 327. Żarowski A., Govaerts P., Peeters S., Skarżyński H., Impedance of microelectrodes in tissue fluid as a crucial parameter of safety of physiological electrostimulation, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-28 V 1994, Szczecin
 328. Skarżyński H., Szuchnik J., Geremek A., Mueller-Malesińska M., Piotrowski J., Rehabilitacja słuchu przy pomocy programu komputerowego “Logoped” (film), FRM 1994, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów głowy i Szyi, 25-28 V 1994, Szczecin
 329. Mueller-Malesińska M., Góralówna M., Szuchnik J., Geremek A., Posłuszna-Owcarz M., Matejuk-Studzińska E., Skarżyński H., Przyczyny niepowodzeń w rehabilitacji słuchu i mowy u dzieci, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów głowy i Szyi, 25-28 V 1994, Szczecin
 330. Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Wojewódzka B., Posłuszna-Owcarz M., Góralówna M., Skarżyński H., Geremek A., Wyniki rehabilitacji po wszczepieniu implantu ślimakowego, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów głowy i Szyi, 25-28 V 1994, Szczecin
 331. Geremek A., Szuchnik J., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Piotrowski J., Wczesne aparatowanie głęboko niedosłyszącego dziecka, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów głowy i Szyi, 25-28 V 1994, Szczecin
 332. Geremek A., Hofman J., Sobotka L., Skarżyński H., Piotrowski J., Klasek O., Ustawienie procesora mowy, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów głowy i Szyi, 25-28 V 1994, Szczecin
 333. Skarżyński H., Piotrowski J., Szuchnik J., Wojewódzka J., Geremek A., Mueller-Malesińska M., Klasek O., Rehabilitacja po wszczepieniu implantu ślimakowego, FRM 1994, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów głowy i Szyi, 25-28 V 1994, Szczecin
 334. Skarżyński H., Niemczyk K., Balcerzak J., Piotrowski J., Rekonstrukcja ucha środkowego po operacji radykalnej (film), FRM 1994, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów głowy i Szyi, 25-28 V 1994, Szczecin
 335. Skarżyński H., Niemczyk K., Bruzgielewicz A., Piotrowski J., Wszczepienie implantu ślimakowego (film), X Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 1993, Augustów
 336. Skarżyński H., Geremek A., Malesińska M., Szuchnik J., Piotrowski J., Tomaszewska E., Rehabilitacja po wszczepieniu implantu ślimakowego (film), X Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 1993, Augustów
 337. Skarżyński H., Niemczyk K., Piotrowski J., Ossikuloplastyka, X Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 1993, Augustów
 338. Skarżyński H., Geremek A., Malesińska M., Niemczyk K., Piotrowski J., Rehabilitacja dzieci i dorosłych po wszczepieniu implantu ślimakowego (film), Sympozjum ORL, V 1993, Solina
 339. Niemczyk K., Skarżyński H.: Kieszonki retrakcyjne, Sympozjum ORL, V 1993, Solina
 340. Niemczyk K., Skarżyński H.: Tympanoplastyka – metody przedstawiania wyników czynnościowych Sympozjum ORL, V 1993, Solina
 341. Skarżyński H.: Możliwości i ograniczenia w leczeniu całkowitej głuchoty przy pomocy wszczepów ślimakowych, Sympozjum ORL, V 1993, Solina
 342. Skarżyński H., Góralówna M., Matejuk-Studzińska E., Geremek A., Tomaszewska E., Piotrowski J., Organizacja ośrodka badań wstępnych i opieki w “Cochlear Center” w Warszawie, I Konferencja Implantów Ślimakowych, IX 1993, Serock
 343. Klasek O., Geremek A., Skarżyński H., Ustawienia procesora mowy, I Konferencja Implantów Ślimakowych, IX 1993, Serock
 344. Skarżyński H., Peeters S., Żarowski A., Offeciers F.E., Speech coding strategies in cochlear implants, I Konferencja Implantów Ślimakowych, IX 1993, Serock
 345. Żarowski A., Govaerts P., Peeters S., Skarżyński H., Impedance of microelectrodes in tissue fluid as a crucial parameter of safety of physiological electrostimulation, I Konferencja Implantów Ślimakowych, IX 1993, Serock
 346. Skarżyński H., Wszczepy ślimakowe w leczeniu całkowitej głuchoty, Referat wygłoszony na posiedzeniu naukowym Rady Naukowej Polskiego Związku Głuchych, 1993, Warszawa
 347. Wysocki J., Skarżyński H., Skarżyńska B.: Anatomia topograficzna kości skroniowej dla potrzeb chirurgicznych, XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, IX 1993, Olsztyn
 348. Skarżyńska B., Skarżyński H., Wysocki J.: Badania morfologiczne trąbki słuchowej, XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, IX 1993, Olsztyn
 349. Skarżyński H., Osuch-Wójcikiewicz E., Ligęziński R., Zawadowski J.: Czynniki prognostyczne w przypadkach przerzutów raka krtani i gardła dolnego do węzłów chłonnych szyi – doniesienie wstępne, Sympozjum Sekcji Onkologicznej PTOL, Kraków, 1991
 350. Skarżyńska B., Skarżyński H.: Badania morfologiczne węzłów chłonnych przedkrtaniowych, Sympozjum Sekcji Onkologicznej PTOL, Kraków, 1991
 351. Skarżyński H., Zawadowski J., Niemczyk K., Balcerzak J.: Drenaż zewnętrzny w przewlekłym, wysiękowym zapaleniu ucha Środkowego, X Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 1990, Łódź
 352. Skarżyńska B., Skarżyński H., Deszczyńska H., Lisicka M.: Połączenia chłonno-żylne na szyi, XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, 1989, Katowice-Kozubnik
 353. Niemczyk K., Skarżyński H., Śladowski D., Zawadowski J., Skarżyńska B., Balcerzak J.: Unerwienie mięśnia napinacza błony bębenkowej, XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, 1989, Katowice-Kozubnik
 354. Skarżyński H., Niemczyk K., Skarżyńska B., Zawadowski J., Deszczyńska H.: Anatomia systemu nerwowego krtani w ocenie makroskopowej, mikroskopowej i histomorfologicznej, XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, 1989, Katowice-Kozubnik
 355. Deszczyńska H., Skarżyńska B., Nowak M., Skarżyński H.: Sieć chłonna błony śluzowej języka, XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, 1989, Katowice-Kozubnik
 356. Skarżyński H., Skarżyńska B., Zawadowski J., Krauze R.. Niemczyk K.: Sieć chłonna błony śluzowej zachyłka gruszkowatego, XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, 1989, Katowice-Kozubnik
 357. Niemczyk K., Skarżyński H., Śladowski D., Zawadowski J., Skarżyńska B., Balcerzak J.: Topografia włókien nerwu VIII w tylnym dole czaszki, XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, 1989, Katowice-Kozubnik
 358. Skarżyński H., Skarżyńska B., Deszczyńska H., Zawadowski J., Balcerzak J.: Możliwości badania układu chłonnego w warunkach śród operacyjnych XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, 1989, Katowice-Kozubnik
 359. Janczewski G., Skarżyński H.: Wybrane problemy w leczeniu raka gardła dolnego, IV Sympozjum Sekcji Onkologicznej PTOL, 1988, Poznań
 360. Skarżyński H., Kukwa A., Jegliński W., Osuch-Wójcikiewicz E., Krauze R., Niemczyk K.: Wykrywanie wczesnych zaburzeń keratynizacji nabłonka, IV Sympozjum Sekcji Onkologicznej PTOL, 1988, Poznań
 361. Skarżyński H., Skarżyńska B., Deszczyńska H., Jegliński W., Lisicka M.: Teoretyczne i praktyczne możliwości śródoperacyjnej oceny układu chłonnego, IV Sympozjum Sekcji Onkologicznej PTOL, 1988, Poznań
 362. Kukwa A., Bochenek W., Szlenk Z., Skarżyński H.: Guzy szczytu piramidy, IV Sympozjum Sekcji Onkologicznej PTOL, 1988, Poznań
 363. Skarżyńska B., Nowak M., Skarżyński H., Kukwa A.: Budowa sieci chłonnej krtani w okolicy głośni, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, 1986, Warszawa
 364. Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B., Deszczyńska H.: Budowa sieci chłonnej tchawicy i okolicy podgłośniowej krtani, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, 1986, Warszawa
 365. Kukwa A., Skarżyński H., Ryba M., Nowak M., Szlenk Z.: Anatomia topograficzna części nosowej gardła i podstawy czaszki, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, 1986, Warszawa
 366. Kukwa A., Skarżyński H., Jóźwik I., Pagacz I., Ryba M., Czarnecka E.: Badania nad unaczynieniem nerwu twarzowego, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, 1986, Warszawa
 367. Deszczyńska H., Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B.: Badania układu chłonnego języka, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, 1986, Warszawa
 368. Opolski G., Kukwa A., Skarżyński H., Słomka K., Zaburzenia kardiologiczne w zespole sleep apnea, XL , XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 1986, Lublin
 369. Skarżyński H., Skarżyńska B., Kukwa A., Nowak M.: Zmiany w sieci naczyń chłonnych krtani spowodowane atrofią lub hypertrofią błony śluzowej, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, 1986, Warszawa
 370. Opolski G., Kukwa A., Skarżyński H., Słomka K.: Wpływ bezdechu sennego na występowanie zaburzeń rytmu, XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 1986, Lublin
 371. Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyński B., Pagacz I., Badania układu chłonnego krtani po napromieniowaniu, III Konferencja Onkologiczna Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego, 1985, Wrocław
 372. Kukwa A., Berry-Borowiecki B., Skarżyński H., Ryba M., Leczenie operacyjne niedrożności nosa, przyczyny zaburzeń oddychania podczas snu – sleep apnea, I Sympozjum nt. Regilacja oddychania w zdrowiu i niewydolności oddechowej, 1985, Warszawa
 373. Skarżyński H., Jegliński T., Szlenk Z., Tracheotomia wykonana przed laryngektomią jako element prognozy /doniesienie wstępne/, III Konferencja Onkologiczna Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego, 1985, Wrocław