Działalność dydaktyczna i szkoleniowa

Home / Działalność / Działalność dydaktyczna i szkoleniowa

Paź 26, 2015

0

Działalność dydaktyczna i szkoleniowa

 

 

Działalność dydaktyczna i szkoleniowa - chronologicznie
2013 r. Pierwsze miejsce w rankingu aktywności podczas 11. Kontynentalnego – Europejskiego Kongresu Implantów Słuchowych i Nowych Technologii (ESPCI)
2013 r. Pierwsze miejsce w rankingu aktywności podczas 20. Światowego Kongresu Towarzystw Oto-Ryno-Laryngologicznych (IFOS)
od 2011 r. Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Otorynolaryngochirurgii
od 2010 r. Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Surdologopedii
od 2009 r. Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Neurologopedii
2008 – 2011 r. Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Audiologia i Foniatria
od 2008 r. Organizator pokazowych operacji otochirurgicznych w światowej sieci LION
od 2008 r. Organizator zajęć dydaktycznych dla studentów Kliniki Otolaryngologii i Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
od 2008 r. Przewodniczący i współorganizator corocznych serii międzynarodowych kursów i konferencji chirurgii endoskopowej zatok (International Endoscopic Sinus Surgery Course)
od 2007 r. Wykładowca i organizator zajęć dydaktycznych z audiologii dla studentów unikatowego kierunku Logopedia i Audiologia UMCS
od 2007 r. Organizator Policealnej Szkoły Audiologii przy Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, kształcącej protetyków słuchu
od 2006 r. Wykładowca i współorganizator corocznych serii międzynarodowych warsztatów szkoleniowych Window Approach Workshop
od 2006 r. Wykładowca i współorganizator kursów dla protetyków słuchu
od 2004 r. Organizator Akademii Otochirurgii, wykładowca na kursach mikrochirurgii ucha
od 2004 r. Współorganizator Portalu Edukacyjnego w zakresie kształcenia podyplomowego policealnego
od 2003 r. Wykładowca i organizator kursów doszkalających dla lekarzy audiologów i otochirurgów we współpracy z:

 • Hearing and Speech Sciences Laboratory, Brigham Young University, Provo (Stany Zjednoczone)
 • Department of Communicative Disorders, East Tennessee State University (Stany Zjednoczone)
od 2003 r. Wykładowca i współorganizator Studium Obiektywnych Badań Słuchu – SOBS
od 2002 r. Inicjator kursów doszkalających dla lekarzy otorynolaryngologów
2002 – 2008 r. Członek Komisji Egzaminacyjnych z Audiologii i Foniatrii
od 2000 r. Organizator szkolenia przeddyplomowego dla studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Akademii Medycznej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
od 1998 r. Organizator szkolenia podyplomowego w zakresie surdologopedii – Podyplomowe Studium Surdologopedii, we współpracy z Uniwersytetem im. M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie
1998 – 2001 r. Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnych z Audiologii i Foniatrii
1994 – 1998 r. Przewodniczący państwowej Komisji Egzaminacyjnej i Specjalizacyjnej z Audiologii i członek Komisji Egzaminacyjnej z Foniatrii
Od 1993 r. Organizator:

 • 4 światowych kongresów naukowych w Polsce:
  • I Światowego Kongresu Szumów (1st WTC)
  • 12th International Tinnitus Seminar
  • 25 IERASG Biennal Symposium
  • 4th International Symposium on Otosclerosis and Stapes Surgery
 • 2 kontynentalnych kongresów naukowych w Polsce:
 • 31 międzynarodowych konferencji naukowych w Polsce
 • 116 warsztatów naukowo-szkoleniowych
 • 48 kursów mikrochirurgii ucha
 • 10 międzynarodowych sympozjów bilateralnych: polsko-niemieckich, polsko-belgijskich, polsko-francuskich, polsko-brytyjskich, polsko-amerykańskich, polsko-rosyjskich, polsko-ukraińskich, polsko-tadżyckich
 • 4 międzynarodowych konferencji poświęconych telemedycynie
 • Międzynarodowej Akademii Mikrochirurgii Ucha
 • warsztatów szkoleniowych Window Approach Workshop (54 edycje)
 • kursów Międzynarodowego Kursu Chirurgii Endoskopowej Zatok (6 edycji)
 • Konferencji naukowej Wytyczne w otolaryngologii, audiologii i foniatrii (4 edycje)
 • 5 Festiwali i warsztatów muzycznych „Ślimakowe Rytmy”
od 1983 r. Kierownik 53 specjalizacji  I stopnia i II stopnia z otolaryngologii oraz z audiologii i foniatrii
od 1983 r. Organizator kursów podyplomowych z otolaryngologii, audiologii i foniatrii
1980 – 2000 r. Organizator kursów przeddyplomowych dla studentów Akademii Medycznej w Warszawie
Warsztaty, wykłady i operacje pokazowe

Antwerpia, Baku, Bogota, Bratysława, Duszanbe, Grodno, Hanower, Hawana, Innsbruck, Kijów, Lwów, Manila, Mechelen, Melbourne, Mińsk, Moskwa, Neapol, Nicea, Odessa, Pampeluna, Parma, Sao Paulo, Siena, Singapur, St. Petersburg, Sydney, Sztokholm, Taszkent, Warszawa, Wiedeń

Wykłady na zaproszenie na kongresach, konferencjach i sympozjach

Antwerpia (2000), Berlin (2000), Miami (2000), Kopenhaga (2000), Liptovski Jan (2001), Las Palmas (2002), Bratysława (2003), Frankfurt (2003), Heraklion (2003), Genewa (2004), St. Petersburgu (2004), Dallas (2005), Moskwa (2005), Wenecja (2006), Heidelberg (2006), Kijów (2006), Moskwa (2006), Paryż (2006), Wiedeń (2006), Hanower (2007), Antwerpia (2007), Las Palmas (2007), Mińsk (2007), Meksyk (2007), Wiedeń (2007), Seul (2007), Antalya (2008), Budapeszt (2008), Jałta (2008), Lwów (2008), Melbourne (2008), San Diego (2008), Sydney (2008), Seul (2008), Wiedeń (2008), Bangkok (2009), Neapol (2009), Warszawa (2009), Londyn (2009), Las Palmas (2009), Manila (2009), Seattle (2009), Singapur (2009), Sao Paolo (2009), Hawana (2009), Antwerpia (2010), Bangkok (2010), Budapeszt (2010), Kartagena (2010), Neapol (2010), Miami (2010), Parma (2010), Pampeluna (2010), Sztokholm (2010), Taszkient (2010), Wiedeń (2010), Warszawie (2011), Atenach (2011), Chicago (2011), Auckland (2011), Brugia (2011), Daegu (2011), Bogota (2011), Hanower (2011), Barcelona (2011), Neapol (2011), Dushanbe (2011), Ahmadabad (2012), Amsterdam (2012), Monachium (2012), Neapol (2012), Rzym (2012), Taszkent (2012), Toronto (2012), Ateny (2013), Bratysława (2013), Budapeszt (2013), Cancun (2013), Heidelberg (2013), Hyderabad (2013), Istanbul (2013), Nicea (2013), Odessa (2013), Seoul (2013), Antalya (2014), Las Vegas (2014), Brisbane (2014), Nashville (2014), Melbourne (2014), Monachium (2014), Siena (2014), Siofok (2014), Sydney (2014), Tokio (2014) Pekin (2015), Puerto Iguazu (2015), Praga (2015), Tuluza (2015), Toronto (2016), Chile (2017), Lizbona (2017), Bruksela (2018), Kapsztad (2018), Buenos Aires (2019).

Pokazowe operacje dla środowiska międzynarodowego

Bogota, Grodno, Hanower, Kijów, Manila, Mińsk, Moskwa, St. Petersburg – łącznie ponad 3000 uczestników

Warszawa – podczas 54 edycji szkoleń Window Approach Workshop – łącznie ponad 4500 uczestników

Pokazowe operacje w ramach światowej sieci LION

13 edycji – jednorazowo od 6 tys. do 25 tys. uczestników na świecie

Kierownik specjalizacji, promotor
Promotor prac doktorskich, habilitacyjnych, przewodów do tytułu profesora, kierownik specjalizacji
Promotor przewodów doktorskich
 • mgr Małgorzata Fludra: Zasoby psychologiczne pacjenta w procesie adaptacji do szumów usznych (przed obroną)
 • mgr Beata Dziendziel: Wieloaspektowa analiza korzyści z operacyjnego leczenia otosklerozy (2019)
 • lek. med. Jola Serafin: Model predykcyjny rozwoju słuchowego małego dziecka (2018)
 • mgr Małgorzata Zgoda: Ocena umiejętności edukacyjnych użytkowników systemu implantu ślimakowego (2016)
 • mgr inż. Łukasz Olszewski: Ocena zastosowania aktywnych protez wszczepialnych do ucha środkowego (2016)
 • mgr Marzena Mularzuk: Ocena testu uwagi słuchowej u dzieci siedmioletnich po zastosowaniu stymulacji dźwiękowej (2016)
 • mgr Urszula Lechowicz: Profil mutacji w genie TMPRSS3 u pacjentów z niedosłuchem (2015)
 • mgr Łukasz Bruski: Ocena klinicznej i ekonomicznej efektywności metody telefittingu stosowanej dla pacjentów z wszczepionym implantem słuchowym (2015)
 • mgr inż. Anita Obrycka: Adaptacja i wykorzystanie kwestionariusza LittlEARS w ocenie postępów rehabilitacji słuchowej (2014)
 • lek. med. Marek Porowski: Zastosowanie implantów słuchowych w wadach wrodzonych i nabytych ucha środkowego (2014)
 • lek. med. Elżbieta Włodarczyk: Ocena centralnych procesów słuchowych u dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju języka (2013)
 • lek med. Danuta Raj-Koziak: Ocena częstości występowania szumów usznych u dzieci w wieku szkolnym (2013)
 • lek med. Maciej Mrówka: Zastosowanie tytanowych zaczepów osteointegracyjnych w otorynolaryngologii (2012)
 • lek. med. Anna Piotrowska: Wieloparametryczna analiza zachowania resztek słuchowych po wszczepieniu implantu ślimakowego (2010)
 • lek med. Anna Dąbrowska: Stan narządu słuchu u dzieci z wybranych szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego (2009)
 • lek med. Beata Borawska: Opracowanie procedury terapii szumów usznych u dzieci (2008)
 • lek med. Joanna Ratyńska: Ocena przydatności klinicznej cyfrowego korektora mowy u pacjentów jąkających się (2008)
 • lek. med. Anna Geremek: Elektrostymulacja nerwu słuchowego (2005)
 • lek. med. Andrzej Senderski: Słuchowe potencjały poznawcze w obiektywnej ocenie procesu rozumienia mowy (2004)
 • lek. med. Grażyna Tacikowska: Badanie elektrofizjologiczne adaptacji słuchowej z zastosowaniem techniki bardzo szybkiej stymulacji (2003)
 • mgr Maria Posłuszna-Owcarz: Ocena psychologiczna rehabilitacji pooperacyjnej u dzieci z całkowitą głuchotą leczonych przy pomocy wszczepów ślimakowych (2001)
 • mgr Joanna Szuchnik: Badanie percepcji słuchowej u pacjentów z całkowitą głuchotą leczonych przy pomocy wszczepów ślimakowych (2001)
 • lek. med. Grażyna Bartnik: Analiza wyników habituacji u pacjentów z szumem usznym i nadwrażliwością słuchową (2001)
 • lek. med. Małgorzata Mueller-Malesińska: Program rehabilitacji chorych po wszczepieniu implantu ślimakowego (1997)
 • lek. med. Jarosław Wysocki: Badania anatomiczne kości skroniowej i ucha wewnętrznego dla potrzeb operacyjnego zakładania wszczepów wewnątrzślimakowych (1995)
 • lek. med. Kazimierz Niemczyk: Chirurgia rekonstrukcyjna łańcucha kosteczek słuchowych (1993)
 • lek. med. Jarosław Zawadowski: Guzy przerzutowe szyi pochodzące z nieznanego ogniska pierwotnego (1993)
Opiekun habilitacji
 • dr inż. Tomasz Wolak (habilitacja w toku)
 • dr n. med. Danuta Raj-Koziak (habilitacja w toku)
 • dr n. med. Agnieszka Pollak (habilitacja zakończona)
 • dr n. med. Piotr H. Skarżyński (habilitacja zakończona)
 • dr fiz. Wiesław Wiktor Jędrzejczak (habilitacja zakończona)
 • dr inż. Artur Lorens (habilitacja zakończona)
 • dr n. med. Agata Szkiełkowska (habilitacja zakończona)
 • dr n. med. Kazimierz Niemczyk (habilitacja zakończona)
Opiekun przewodów profesorskich
 • prof. dr hab. Jarosław Wysocki
 • prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kochanek
Kierownik 12 specjalizacji z otolaryngologii pierwszego stopnia
Kierownik 8 specjalizacji z otolaryngologii drugiego stopnia
Kierownik 15 specjalizacji z audiologii drugiego stopnia
Kierownik 16 specjalizacji z audiologii i foniatrii
Recenzent przewodów doktorskich, habilitacyjnych, tytułu profesora
 • Recenzent przewodów doktorskich – 24
 • Recenzent przewodów habilitacyjnych – 35
 • Recenzent przewodów do tyłu naukowego profesora – 16
 • Superrecenzent przewodów do tytułu naukowego profesora – 7