Działalność w charakterze eksperta

Home / Działalność w charakterze eksperta

Kwi 30, 2013

0

Działalność w charakterze eksperta

od 2014 r. Przewodniczący Komisji przygotowującej program specjalizacji z dziedziny otorynolaryngologii
od 2011 r. Konsultant Krajowy w dziedzinie Otorynolaryngologii
od 2010 r. Przewodniczący Komisji przygotowującej program specjalizacji z dziedziny fneurologopedii
od 2010 r. Przewodniczący Komisji przygotowującej program specjalizacji z dziedziny surdologopedii
2008 – 2011 r. Konsultant Krajowy w Dziedzinie Audiologii i Foniatrii
2001 – 2008 r. członek Zespołu Ekspertów Ministra Zdrowia ds. akredytacji jednostek ubiegają­cych się o możliwość prowadzenia specjalizacji z audiologii i foniatrii
2002 – 2008 r. Konsultant Wojewódzki ds. Audiologii i Foniatrii
od 2002 r. Członek Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Audioprotetyków
od 2000 r. Członek Komisji przygotowującej program specjalizacji z dziedziny oto-ryno-laryngologii
1998 – 2001 r. Konsultant Krajowy w Dziedzinie Audiologii i Foniatrii
1994 – 1998 r. Specjalista Krajowy w Dziedzinie Audiologii
od 1994 r. Doradca Naukowy Fundacji Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniami Słuchu F.A.N.D.A. w Buenos Aires, w Argentynie
1993 – 2004 r. recenzent 112 programów naukowo-badawczych KBN, Ministra Nauki oraz kilkudziesięciu innych opracowań dla Ministerstwa Zdrowia, PFRON, KBN, ZUS, MSZ