Działalność społeczna

Home / Działalność społeczna

Paź 19, 2015

0

Działalność społeczna

Rady naukowe i redakcje czasopism
Członkostwo w radach redakcyjnych czasopism polskich
 • Redaktor Naczelny czasopisma „Nowa Audiofonologia”
 • Redaktor tematyczny czasopisma naukowego „Człowiek- Niepełnosprawność – Społeczeństwo”
 • Członek Komitetu Naukowego „Przeglądu Pediatrycznego”
 • Członek Rady Naukowej kwartalnika „Wideochirurgia i Inne Techniki Małoinwazyjne”
 • Członek Rady Programowej „Medi Science Polski Biuletyn Medyczny”
 • Członek Komitetu Naukowego czasopisma „Audiofonologia” – wydawanego przez Polski Komitet Audiofonologii i Polskie Towarzystwo Naukowe Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej
 • Członek Rady Programowej czasopisma „Służba Zdrowia”
 • Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika „Medyk”
 • Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika „Gabinet Prywatny”
 • Redaktor naczelny miesięcznika „Słyszę…” – czasopisma Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi” i Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
 • Członek Rady Naukowej czasopisma „Zdrowie Mężczyzny”
Członkostwo w radach redakcyjnych czasopism zagranicznych
 • Członek Rady Redakcyjnej Czasopisma Grodzieńskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Redaktor naczelny “Journal of Hearing Science”
 • Członek Rady Redakcyjnej Czasopisma Grodzieńskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Członek Komitetu Redakcyjnego “American Journal of Otology & Neurootology”
 • Członek Rady Redakcyjnej „The Journal of International Advanced Otology”
 • Redaktor Naczelny międzynarodowego kwartalnika “Central and East European Journalof Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck Surgery – CEEJOHNS”
 • Członek Międzynarodowego Komitetu “ENT-News” (W. Brytania)
Działalność recenzencka
 • Journal of International Advanced Otology, ISSN: 1308-7649
 • Int Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, ISSN: 0165-5876
 • Archives of Medical Science, ISSN: 1734-1922
 • Eastern Journal Of Medicine, ISSN: 1301-0883
 • European Archives of Oto-Rhino-Laryngology and Head & Neck, ISSN: 0937-4477
 • Ear and Hearing, ISSN: 0196-0202
 • Acta Otolaryngologica, ISSN: 0001-6489
 • Journal of Hearing Science, ISSN: 2083-389X
 • Audiofonologia, ISSN: 1425-3089
 • Otology and Neurology, ISSN: 1531-7129
 • Przegląd Pediatryczny, ISSN: 0137-723X, e-ISSN: 2083-5752
Towarzystwa i Komitety Naukowe
od 2018 r. Członek European Academy of Sciences and Arts, (Europejska Akademia Nauk i Sztuk)
od 2017 r. Członek Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich
od 2017 r. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych
od 2016 r. Wiceprzewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych
od 2016 r. Członek Rady Honorowej Fundacji JESTEM OPTYMISTĄ
od 2016 r. Członek Rady do spraw Polityki Senioralnej powołanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
od 2016 r. Członek Rady Naukowej Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki
od 2016 r. Członek International Society for Telemedicine and eHealth
od 2015 r. Członek American Neurotology Society (ANS)
od 2013 r. Członek Mediterranean Society of Otology And Audiology
od 2013 r. Członek Rady Głównej Instytutów Badawczych
od 2013 r. Członek American Cochlear Implant Alliance
od 2012 r. Członek Korespondent American Otological Society (AOS)
od 2012 r. Członek i doradca Society for Middle-Ear Disease (AMED)
od 2012 r. Członek Neurootological and Equilibriometric Society Reg.
od 2011 r. Przewodniczący Komitetu Nauk Klinicznych PAN
od 2010 r. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
od 2010 r. Członek Politzer Society
od 2010 r. Przewodniczący i Członek Sekcji Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi (2010-2018)
od 2010 r. Członek Naczelnej Rady Lekarskiej (7 kadencja 2010–2014)
od 2009 r. Członek honorowy Kubańskiego Towarzystwa Otolaryngologii i Chirurgii Głowy i Szyi
od 2009 r. Członek International Academy of Otolaryngology
od 2007 r. Członek Fundacji LION
2007 – 2011 r. Przewodniczący Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk
od 2007 r. Przewodniczący Komisji Patofizjologii Słuchu, Mowy i Zaburzeń Komunikacyjnych Polskiej Akademii Nauk
od 2007 r. Członek International Society of Audiology
od 2006 r. Członek Rady Naukowej Fundacji Orange
od 2006 r. Członek European Society of Magnetic Resonance in Medicine
od 2006 r. Członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia,
od 2005 r. Członek European Society for Artificial Organs
od 2000 r. Prezydent Akademii Polskiego Sukcesu
od 1999 r. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki
od 1998 r. Członek założyciel European Academy of Otology and Neuro-Otology (EAONO)
od 1998 r. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej
od 1998 r. Członek honorowy Słowackiego Towarzystwa Otolaryngologii i Chirurgii Głowy i Szyi
od 1997 r. Członek International Evoked Response Audiometry Study Group
od 1996 r. Członek-założyciel i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Naukowego Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej
od 1996 r. Członek Association for Research in Otolaryngology
od 1996 r. Członek Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk
od 1995 r. Członek American Tinnitus Association
od 1995 r. Członek New York Academy of Sciences
od 1994 r. Członek Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum (CORLAS)
od 1994 r. Członek American Academy of Audiology
od 1990 r. Członek European Association of the Tissue Banks – EATB
1983 -2013 r. Członek władz Oddziału Warszawskiego, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Zarządu Sekcji Audiologicznej w Polskim Towarzystwie Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi