Działalność organizacyjna

Home / Działalność organizacyjna

Lis 15, 2013

0

Działalność organizacyjna

2020 r. pomysłodawca i organizator VI Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”
2020 r. pomysłodawca i organizator V edycji Wielospecjalistycznego Programu Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym i Wsparcia Zdrowia Polaków „Po Pierwsze Zdrowie”
2019 r. pomysłodawca i organizator V Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”
2019 r. pomysłodawca i organizator IV edycji Wielospecjalistycznego Programu Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym i Wsparcia Zdrowia Polaków „Po Pierwsze Zdrowie”
2018 r. pomysłodawca i organizator III edycji Wielospecjalistycznego Programu Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym i Wsparcia Zdrowia Polaków „Po Pierwsze Zdrowie”
2018 r. pomysłodawca i organizator IV Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”
2017 r. pomysłodawca i organizator II edycji Wielospecjalistycznego Programu Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym i Wsparcia Zdrowia Polaków „Po Pierwsze Zdrowie”
2017 r.

pomysłodawca i organizator III Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”

2016 r. pomysłodawca i organizator I edycji Wielospecjalistycznego Programu Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym i Wsparcia Zdrowia Polaków „Po Pierwsze Zdrowie”
2016 r.

pomysłodawca i organizator II Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”

2015 r. pomysłodawca i organizator I Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”
2012 r. budowa i organizacja Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach pod Warszawą
2011 r. prezydent X Europejskiego Kongresu EFAS
2009 r. budowa i organizacja zaplecza Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego
2009 r. prezydent IX Europejskiej Konferencji ESPCI
od 2005 r. organizator cyklu międzynarodowych warsztatów z operacjami pokazowymi Window Approach Workshop
2003 r. budowa i organizacja Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy
2000 – 2012 r. organizacja wielu nowych programów o zasięgu regionalnym i krajowym, dotyczących wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu u dzieci w wieku szkolnym
1996 r. opracowanie programu, organizacja zespołu i uruchomienie resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
1993 r. opracowanie programu działania i utworzenie Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center”