Działalność

Home / Działalność

Maj 7, 2013

0

Działalność

2015 r. pierwsze w Polsce wszczepienie nowej generacji implantu ślimakowego typu SYNCHRONY, pozwalającego na wykonywanie badań MRI, a następnie na śledzenie zmian zachodzących w mózgu po podaniu bodźca akustycznego oraz elektrycznego
2014 r.

pierwsze w Polsce wszczepienie implantu ucha środkowego Cochlear™ MET®

2013 r. pierwsze w Europie Środkowo – Wschodniej wszczepienie implantu słuchowego Baha® 4 Attract System
1996 – 2012 r. autor i współautor ponad 100 różnych, nowych procedur klinicznych
2012 r. opracowanie nowej klasyfikacji częściowej głuchoty wg. Skarżyńskiego
2012 r. pierwsza ocena drogi słuchowej w częściowej głuchocie z wykorzystaniem metody fMRI
2012 r. pierwsza w Polsce operacja wszczepienia pionierskiego implantu słuchowego typu BONEBRIDGE, początek programu leczenia wad wrodzonych ucha zewnętrznego
2012 r. wdrożenie najnowszego systemu implantu ucha środkowego CODACS (jeden z 5 pierwszych ośrodków na świecie)
2011 – 2012 r. opublikowanie i przedstawienie na kongresach kontynentalnych w Europie, Azji, Ameryce Płn. i Pd., Australii i Nowej Zelandii, najnowszej kompleksowej metody leczenia częściowej głuchoty i pierwszej w świecie klasyfikacji PDT
2011 r. koordynacja działań w zakresie „Wyrównywania szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach europejskich” – zagadnienia włączonego do priorytetu prezydencji Polski w Radzie UE w obszarze zdrowia publicznego, w wyniku którego dn. 2 grudnia 2011 przyjęta została w Brukseli Konkluzja Rady UE nt. „Wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań”
2011 r. zainicjowanie i doprowadzenie do przyjęcia Europejskiego Konsensusu Naukowego pn. „Badania przesiewowe słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym” oraz Europejskiego Konsensusu Naukowego pn. „Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”
2011 r. opracowanie i wdrożenie metod obrazowania funkcjonalnego i elektrofizjologicznych w badaniach słuchu pacjentów z częściową głuchotą
2011 r. opracowanie programu powszechnych badań pod kątem wczesnego wykrywania wad słuchu i mowy u dzieci w wieku szkolnym
2010 r. organizacja i uruchomienie pierwszej w świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii
2010 r. opracowanie i wdrożenie nowej klasyfikacji uszkodzeń słuchu i leczenia niedosłuchów różnego typu przy wykorzystaniu stymulacji elektrycznej i akustycznej
2010 r. przedstawienie pierwszej w świecie skali PDT wg. Skarżyńskiego
2009 r. prezentacja nowej koncepcji leczenia częściowej głuchoty (Partial Deafness Treatment)
2009 r. prezentacja nowej elektrody SRA i pierwsze w świecie pokazowe wszczepienie podczas Kongresu Europejskiego; pierwsze w Polsce zastosowanie systemu aparatu i implantu typu Hybryd
2009 r. opracowanie systemu SPS-S do stymulacji percepcji sensorycznej (metoda Skarżyńskiego)
2009 r. współautor opracowania pierwszego w świecie urządzenia „Platforma Badań Zmysłów” do oceny uszkodzeń słuchu, mowy i wzroku w nadaniach przesiewowych
2009 r. wdrożenie, po raz pierwszy w świecie, nowej elektrody (Cochlear – SFA/CI-422 zaprojektowanej przez Skarżyńskiego)
2008 r. opracowanie pierwszego w świecie systemu stałego, zdalnego nadzoru nad działaniem i możliwością ustawiania implantu ślimakowego u pacjentów przez internet – telefitting
2008 r. opracowanie nowej w skali światowej metody leczenia ubytków słuchu przez bezpośrednią stymulację błony okienka okrągłego przy pomocy implantów ucha środkowego
2008 r. kierownik zespołu, który dokonał pierwszego w świecie wszczepienia implantu słuchowego po obu stronach pnia mózgu
2006 r. opracowanie i wdrożenie nowej metody z zastosowaniem bezpośredniej stymulacji okienka okrągłego przez implant ucha środkowego typu Vibrant
2005 – 2006 r. opracowanie bezkontaktowego aparatu słuchowego dla niemowląt
2005 – 2006 r. opracowanie miniaturowego audiometru skriningowego o nazwie „Kuba-AS”
2005 – 2006 r. opracowanie metody maskowania ultradźwiękowego szumów usznych
2005 – 2006 r. opracowanie i wdrożenie programu leczenia częściowej głuchoty za pomocą implantu ślimakowego – PDCI u dzieci i dorosłych
2005 r. opracowanie nowego urządzenia do powszechnych badań przesiewowych słuchu – Audiometr S
2005 r. współautor pierwszego połączenia implantu i aparatu słuchowego w jednym uchu (Duet)
2004 r. 27 września – pierwsza w świecie operacja dziecka z częściową głuchotą (PDT-EC)
2004 r. opracowanie i wdrożenie, po raz pierwszy w świecie, metody leczenia częściowej głuchoty u dzieci jako elektrycznego dopełnienia normalnego słuchu
2004 r. opracowanie nowego programu telemedycznego: Domowa Klinika Rehabilitacji
2003 r. pierwsza w Polsce operacja wszczepienia implantu do ucha środkowego
2002 r. 12 lipca pierwsza w świecie operacja wszczepienia implantu ślimakowego u dorosłego pacjenta z częściową głuchotą (jako elektryczne dopełnienie normalnego słuchu na niskich częstotliwościach (PDT-EC))
2002 r. opracowanie i wdrożenie programu leczenia częściowej głuchoty u dorosłych (PDT – Partial Deafness Treatment) wg. metody 6. kroków Skarżyńskiego z wykorzystaniem drogi przez okienko okrągłe
2002 r. opracowanie nowych narzędzi diagnostycznych – Audiometr Kuba-mikro
2001 r. opracowanie nowych, oryginalnych sposobów chirurgii rekonstrukcyjnej ucha  środkowego z zastosowaniem materiałów alloplastycznych (jonomery szklane)
2001 r. rozpoczęcie nowych form telelmedycyny – telekonsultacje
2000 r. przedstawienie wyników 3- letnich obserwacji zachowania resztek słuchowych u dzieci i dorosłych (Antwerpia – ESPCI, Berlin – EUFOS)
2000 r. współautor pierwszych świecie badań słuchu, wzroku i mowy prowadzonych przez internet
2000 r. współautor oryginalnego w skali światowej programu powszechnych badań słuchu, mowy i wzroku przez internet i pierwszych na dużą skalę badań epidemiologicznych
1999 – 2003 r. opracowanie oryginalnych w skali światowej programów z zakresu telemedycyny „Słyszę…”, „Mówię…”, „Widzę…”, „Tinnitus” oraz narzędzi i aparatury do diagno­styki i terapii zaburzeń słuchu, głosu i mowy
1998 r. opracowanie programu wczesnego wykrywania wad słuchu u noworodków
1998 r. wdrożenie w Polsce programu leczenia całkowitej głuchoty i zmian nowotworowych za pomocą implantów wszczepianych do pnia mózgu
1997 r. wdrożenie w Polsce nowego programu leczenia wad wrodzonych uszu i nowej klasyfikacji efektów – klasyfikacja Skarżyńskiego
1997 r. opracowanie „skali Skarżyńskiego” dla potrzeb oceny wad wrodzonych ucha zewnętrznego
1995 – 1998 r. rozpoczęcie w Polsce powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków i niemowląt – opracowane procedury postępowania dla Ministerstwa Zdrowia
1995 r. wprowadzenie do medycyny krajowej nowych materiałów – jonomerów szklanych do chirurgii rekonstrukcyjnej ucha
1994 r. organizacja programu wczesnego aparatownia małych dzieci (od 2 roku życia) z wadami słuchu
1994 r. organizacja i realizacja Programu Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce
1993 r. opracowanie, w języku polskim, programu rehabilitacji słuchu po wszczepieniu implantu ślimakowego
1992 r. wdrożenie w Polsce programu leczenia całkowitej głuchoty za pomocą implantów ślimakowych