Aktualności

Home / Aktualności (Page 12)

Maj 23, 2013

0

Dyplom Ministerstwa Edukacji i Nauki – 2006

Dyplom Ministerstwa Edukacji i Nauki dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Instytutu Systemów Sterowania za projekt pod nazwą Audiometr skriningowy – Audiometr S.  

Maj 23, 2013

0

LAUDABILIS

„LAUDABILIS” odznaczenie dla profesora Henryka Skarżyńskiego przyznane przez Okręgową Radę Lekarską tytuł „Godny zaufania” za szczególne zasługi na rzecz Samorządu Lekarskiego.  

Maj 23, 2013

0

Nominacja do nagrody w konkursie im. Aliny Pienkowskiej 2006

Nominacja do nagrody w konkursie im. Aliny Pienkowskiej 2006 dla profesora Henryka Skarżyńskiego za stworzenie i konsekwentne rozwijanie wzorcowej placówki medycznej.

Maj 23, 2013

0

Perła Honorowa – w dziedzinie nauki

„Perła Honorowa” – w dziedzinie nauki dla prof. Henryka Skarżyńskiego przyznana przez Kapitułę środowiska dziennikarskiego pod przewodnictwem prof. Janusza Lipkowskiego – wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk.  

Maj 23, 2013

0

Dyplom Uznania przyznany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Dyplom Uznania dla prof. Henryka Skarżyńskiego i dla Zespołu Medycznego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu z okazji 10-lecia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za światowe sukcesy w audiologii, za pionierskie osiągnięcia w przywracaniu słuchu przyznany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Maj 23, 2013

0

Konsyliarz Roku 2005

„Konsyliarz Roku 2005” tytuł dla profesora Henryka Skarżyńskiego za udowodnienie, że w polskich warunkach możliwe jest stworzenie ośrodka klinicznego wyznaczającego najwyższe światowe standardy w dziedzinie technik implantacyjnych przyznany przez Magazyn Lekarzy KONSYLIARZ.  

Maj 23, 2013

0

Złoty medal za urządzenie Audiometr S

Złoty medal za urządzenie „Audiometr S” do przesiewowych badań słuchu przyznany podczas trwania 54 Światowego Salonu Wynalazczości i Postępu Technicznego „Brussels Eureka 2005”.

Maj 23, 2013

0

Honorowa Nagroda Zaufania Złoty OTIS 2004

Honorowa Nagroda Zaufania „Złoty OTIS 2004” dla prof. Henryka Skarżyńskiego za pracę na rzecz pacjentów.  

Maj 23, 2013

0

Dyplom Sukces Roku 2004

Dyplom „Sukces Roku 2004” – Lider Medycyny w Ochronie Zdrowia Publicznego dla Lidera Roku – Zdrowie Publiczne – prof. Henryka Skarżyńskiego przyznany przez wydawnictwo Termedia.

Maj 23, 2013

0

Dyplom Piękniejsza Polska

Dyplom „Piękniejsza Polska” dla prof. Henryka Skarżyńskiego za tworzenie piękna, którym możemy szczycić się przed światem nadany przez Ruch „Piękniejsza Polska” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.

Maj 23, 2013

0

Medal Gloria Medicinae

Medal „Gloria Medicinae” dla prof. Henryka Skarżyńskiego za ofiarną służbę ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego, za sumienne i godne wykonywanie sztuki leczenia, za podtrzymywanie honoru i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego, za tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego przyznany przez Kapitułę Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Maj 23, 2013

0

Certyfikat International Association of Registered Certified Tomatis Consultants

Certyfikat International Association of Registered Certified Tomatis Consultants (IARCTC) – Międzynarodowego Stowarzyszenia skupiającego Certyfikowanych Konsultantów Metody Tomatisa dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu uprawniający do prowadzenia terapii metodą Tomatisa.

Maj 23, 2013

0

Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy

Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy dla prof. Henryka Skarżyńskiego w uznaniu zasług dla Stolicy Rzeczypospolitej Polskiej przyznana przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy.

Maj 23, 2013

0

Nagroda Trwały Ślad

Nagroda JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie pod nazwą „Trwały Ślad” dla profesora Henryka Skarżyńskiego – dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za szczególne dokonania w ochronie zdrowia.  

Maj 23, 2013

0

Złoty medal za Multimedialne systemy do badania słuchu, wzroku i mowy

Złoty medal za „Multimedialne systemy do badania słuchu, wzroku i mowy” oraz Złoty Medal Jury za unikalne urządzenie do badań przesiewowych uszkodzeń słuchu u noworodków – Kuba-Mikro.

Maj 23, 2013

0

Puchar Ministra Pracy i Kształcenia Regionu Walonii

Puchar przyznany przez panią Marie Arena, Ministra Pracy i Kształcenia Regionu Walonii (Prix de la Ministre Wallonne de l’Emploi at de la Formation) za „Multimedialne systemy do badania słuchu, wzroku i mowy”.

Maj 22, 2013

0

Wielka Międzynarodowa Nagroda Światowej Organizacji Prasowej

Wielka Międzynarodowa Nagroda Światowej Organizacji Prasowej

Wielka Międzynarodowa Nagroda Światowej Organizacji Prasowej (Grand Prix International de l’Organisation Mondiale de la Presse Périodique) za „Multimedialne systemy do badania słuchu, wzroku i mowy”.

Maj 22, 2013

0

Nagroda „Eskulap 2001”

Nagroda „Eskulap 2001”

Nagroda „Eskulap 2001” dla prof. Henryka Skarżyńskiego przyznana w ogólnopolskim plebiscycie w kategorii lekarz specjalista województwa mazowieckiego w ramach obchodów X Światowego Dnia Chorego przez Ogólnopolską Sieć Informacji Medycznych i Mazowiecką Kasę Chorych.

Maj 22, 2013

0

Nagroda zespołowa I stopnia Ministra Zdrowia – 2001 r.

Nagroda zespołowa I stopnia Ministra Zdrowia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym za opracowanie i wdrożenie w kilku regionach kraju multimedialnych programów do powszechnych badań słuchu i mowy.

Maj 22, 2013

0

Złoty medal za Powszechny System Diagnostyki Wad Widzenia, Badań

Złoty medal za Powszechny System Diagnostyki Wad Widzenia, Badań

Złoty medal w kategorii „Elektronika i Informatyka” na IV Międzynarodowej Wystawie Wynalazków „Innowacje 2001” za Powszechny System Diagnostyki Wad Widzenia, Badań i Rehabilitacji Mowy i Słuchu.

Maj 22, 2013

0

Nagroda Komitetu Badań Naukowych i telewizyjnego magazynu naukowego „Proton”

Nagroda Komitetu Badań Naukowych i telewizyjnego magazynu naukowego „Proton”

Nagroda Komitetu Badań Naukowych i telewizyjnego magazynu naukowego „Proton” za wybitne osiągnięcia naukowe – „Program implantów słuchowych wszczepianych do pnia mózgu w Polsce”.

Maj 22, 2013

0

Nagroda tygodnika „Przegląd” – „Busola 2000”

Nagroda tygodnika „Przegląd” – „Busola 2000” dla prof. H. Skarżyńskiego za przywracanie ludziom słuchu i nadzieję na ucieczkę ze świata ciszy.  

Maj 22, 2013

0

Wyróżnienie promocyjne „Polski Wynalazek Roku 2000 dla programów badania słuchu i mowy za pośrednictwem Internetu”

Wyróżnienie promocyjne „Polski Wynalazek Roku 2000 dla programów badania słuchu i mowy za pośrednictwem Internetu”

Wyróżnienie promocyjne „Polski Wynalazek Roku 2000 dla programów badania słuchu i mowy za pośrednictwem Internetu” autorstwa prof. Henryka Skarżyńskiego i prof. Andrzeja Czyżewskiego przyznane przez Światową Fundację Zdrowie-Rozum-Serce i Międzynarodową Kapitułę Wyróżnień.

Maj 22, 2013

0

I Nagroda Prezesa Rady Ministrów – 2000 r.

I Nagroda Prezesa Rady Ministrów – 2000 r.

  I  Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla prof. Henryka Skarżyńskiego i prof. Andrzeja Czyżewskiego za wybitne krajowe osiągnięcie naukowo-techniczne.

Maj 22, 2013

0

Nagroda zespołowa I stopnia Ministra Zdrowia – 2000 r.

,
Nagroda zespołowa I stopnia Ministra Zdrowia – 2000 r.

Nagroda zespołowa I stopnia Ministra Zdrowia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym za opracowanie i wdrożenie „Programu implantów słuchowych wszczepianych do pnia mózgu w Polsce”.