XXXII World Congress of Audiology w Brisbane

Home / Aktualności / XXXII World Congress of Audiology w Brisbane

XXXII World Congress of Audiology w Brisbane

Kongresy organizowane co 2 lata przez International Society of Audiology (ISA) to największe w świecie forum wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze audiologii w szerokim gronie specjalistów, m.in. lekarzy, logopedów, rehabilitantów słuchu, specjalistów pedagogiki specjalnej, protetyków słuchu i inżynierów klinicznych.

Tegoroczny Kongres zgromadził 1400 takich specjalistów z całego świata. Pięcioosobowy zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (prof. Henryk Skarżyński, dr hab. Artur Lorens, dr n. med. Piotr Skarżyński, dr Magdalena Sosna, dr Katarzyna Pietrasik) należał do najbardziej aktywnych. Podczas wykładów i sesji plenarnych przedstawił aż 17 prac. W dowód uznania za wkład merytoryczny i wieloletnie już zaangażowanie zespołu Instytutu ISA zadecydowało, że w roku 2020 kongres zostanie zorganizowany przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

Tegoroczny kongres zdominował temat plastyczności ośrodkowego układu nerwowego. Podczas sesji przedstawiano wyniki najnowszych badań dotyczących przetwarzania dźwięków przez mózg u dzieci, które urodziły się niesłyszące, dzieci ogłuchłych postlingwalnie, a także u osób starszych. Plastyczności mózgu były poświęcone także obrady okrągłego stołu. W świecie prowadzi się obecnie badania nad zmianami, które w mózgu powoduje niedosłuch. Kiedy mózg zostaje częściowo odcięty od bodźców akustycznych, zmienia swoją organizację tak, aby maksymalnie wykorzystać docierające do niego sygnały. Podczas rehabilitacji po wszczepieniu implantu trzeba starać się tę organizację odtworzyć. A zatem im lepiej będzie wiadomo, jakie zmiany neuronalne następują u osób z niedosłuchem, tym skuteczniej mozna im pomóc.

Prof. Henryk Skarżyński przedstawił ponadto swoją koncepcję leczenia częściowej głuchoty oraz omówił klasyfikację zachowania słuchu po wszczepieniu implantu ślimakowego. Tę klasyfikację wypracowano w ramach grupy roboczej HEARRING (sieć wiodących ośrodków, oferujących kompleksową opiekę pacjentom z implantami słuchowymi), kierowanej przez prof. Skarżyńskiego. Klasyfikacja ta została opublikowana w grudniu ub. roku w „Acta Oto-Laryngologica”.

Dr hab. Artur Lorens przedstawił temat nowej elektrody SRA (Straight Research Array), skonstruowanej przez firmę Cochlear na podstawie wskazówek prof. Skarżyńskiego. To miękka elektroda, którą można wprowadzić do ślimaka, nie niszcząc jego struktur. Wcześniej istniała obawa, że taka operacja może uszkodzić fragmenty ślimaka i istniejący słuch. Dzisiaj wiadomo, że – dzięki opracowanej przez prof. Skarżyńskiego technice operacji przez okienko okrągłe – pacjenci całkowicie go zachowują. Zjawisko słuchu elektryczno- akustycznego nie jest jednak w pełni zbadane. Zabiegi wszczepienia elektrody SRA otwierają przed nami nowe możliwości w badaniach nad tym zjawiskiem. Dzięki opracowanej przez pracowników Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu technice istnieje możliwość rejestrowania potencjałów wywołanych akustycznie i elektryczno- akustycznie za pomocą elektrody implantu umieszczonej w ślimaku. Część wyników przedstawionych w Brisbane to efekt badań prowadzonych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki „Wpływ wybranych parametrów elektryczno-akustycznego pobudzenia receptora słuchowego na zakres percepcji dźwięku” (nr 2013/09/B/ ST7/04213).