Wykład prof. Henryka Skarżyńskiego na Uniwersytecie Warszawskim

Home / Aktualności / Wykład prof. Henryka Skarżyńskiego na Uniwersytecie Warszawskim

Wykład prof. Henryka Skarżyńskiego na Uniwersytecie Warszawskim

Wykład prof. Henryka Skarżyńskiego na Uniwersytecie Warszawskim

W dniu 7 lipca 2017 r., na zaproszenie JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcina Pałysa oraz Dziekana Wydziału Zarządzania prof. Alojzego Z. Nowaka, odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2016/2017. Z tej okazji prof. Henryk Skarżyński wygłosił wykład pt.: „Rola słuchu w rozwoju współczesnego społeczeństwa. Istota Ryzyka i przywództwa”. Uroczystość uświetnił występ chóru Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Graduację swoją obecnością zaszczycili m.in. JE Ambasador Republiki Armenii w Polsce Edgar Ghazaryan, JM Rektor Collegium Civitas prof. Stanisław Mocek, JM Rektor Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji prof. Jolanta Zyśko, Prorektor ds. Nauczania i Polityki Kadrowej UW prof. Tadeusz Tomaszewski, prof. Jerzy Żyżyński członek Rady Polityki Pieniężnej, prof. Gertruda Uścińska Prezes ZUS, dr Iwona Sroka Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW prof. Tomasz Giaro, Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW prof. Janusz Adamowski, Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW prof. Maciej Jędrusik, Dziekan wydziału Psychologii UW prof. Dominika Maison, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW prof. Stanisław Sulowski, Dziekan Wydziału Chemii UW prof. Andrzej Kudelski, Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH prof. Roman Sobiecki, Dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej prof. Tadeusz Zieliński, prof. Mikołaj Cześnik Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS, były Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW prof. Andrzej Lisowski, była Dziekan Wydziału Historycznego UW prof. Barbara Zybert, była Dziekan Wydziału Psychologii UW prof. Ewa Czerniawska, były Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UW prof. Jacek Migasiński, Prodziekan Wydziału Biologii UW dr Piotr Borsuk, Prodziekan ds. Studenckich i Ogólnych Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej dr inż. Grzegorz Kunigowski, Anna Kalinowska Dyrektor Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, dr Danuta Romaniuk Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, dr Wojciech Federczyk Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, dr Paweł Poszytek Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dr Anna Ogonowska Zastępca Dyrektora Centrum Europejskiego UW, dr Kamil Zajączkowski Zastępca Dyrektora Centrum Europejskiego UW, dr Renata Siuda-Ambroziak Zastępca Dyrektora Instytutu Ameryk i Europy UW, Dorota Szymanek Dyrektor Departamentu Prawnego Narodowego Banku Polskiego, prof. Beata Kozłowska – Chyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A., Paweł Ostrowski Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A., Michał Szaniawski Wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Bogdan Olesiński Burmistrz Dzielnicy Mokotów Miasta st. Warszawy, Krzysztof Skolimowski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów Miasta st. Warszawy, Radosław Pacewicz Dyrektor Generalny Urzędu Transportu Kolejowego, Edward Tomasz Połaski Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Elżbieta Sielicka Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, Krzysztof Przybył Przez Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, prof. Józef Myrczek Prezes Zarządu Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia”, Maks Kraczkowski Wiceprezes Zarządu PKO Bank Polski, Mieczysław Król Wiceprezes Zarządu PKO Bank Polski, Jakub Papierski Wiceprezes Zarządu PKO Bank Polski, Iwona Duda była Zastępczyni Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Grzegorz Bruno Prezes Zarządu CreoTech, Paweł Tomczykowski Partner zarządzający w Kancelarii Ożóg-Tomczykowski, Marek Lubicz-Krupowicz Prezes NBC Polska, Inga Kotańska Kierownik Studium Języków Wschodnich UW, Kamil Kędzierski ekspert ds. współpracy w Santander Universidades, Grzegorz Kołtuniak Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych UW, dr Zbigniew Klimowicz z CenterMed.

Żegnając studentów, prof. Alojzy Z. Nowak, życzył im, aby nie tylko byli dobrymi profesjonalistami, ale przede wszystkim dobrymi ludźmi. Prosił, aby zawsze pamiętali o swojej uczelni i chętnie do niej wracali. – Wierzymy, że odnosząc sukcesy w życiu zawodowym, będziecie zmieniać Polskę – dodał prof. Nowak

Prof. Henryk Skarżyński przygotowując ostatni wykład, jaki absolwenci mieli możliwość wysłuchać, szczególny nacisk położył na zagadnienia przywództwa i ryzyka, jakie każdy dobry menadżer ponosi bardzo często. Przedstawił je słuchaczom na przykładzie swojej pracy, jako lekarza, ale i dyrektora oraz menadżera Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu.

– Chciałbym, żebyście Państwo, u progu swojej zawodowej kariery zapamiętali, że w każdym przypadku problem można przekuć w szansę. – mówił podczas wykładu prof. Skarżyński. – Mogę Państwu dać tysiące przykładów na to, że w tym stwierdzeniu nie ma przesady. Wprowadzając nowatorskie rozwiązania, nie należy uciekać przed ryzykiem, które jest nieodłącznym elementem postępu. Jeśli go nie podejmiemy, nie damy sobie szansy na sukces. Tylko takie podejście pozwoli nam łatwiej znieść ewentualne niepowodzenie. Oczywiście nieustannie musimy kalkulować, aby za duże ryzyko nie zabiło naszych chęci i naszej pasji. Uważam, że oceniając realnie ryzyko po trosze jesteśmy przygotowani, że może się nie udać. Jednak z drugiej strony mamy ogromną nadzieję na sukces.

Ryzyko, które jest obecne w naszym codziennym życiu wzrasta z chwilą podejmowania przez nas coraz więcej zadań. Stworzyłem kiedyś pewien algorytm, który pokazał, że każda dodatkowa funkcja jakiej się podjąłem nie tylko zwiększała ryzyko, ale przede wszystkim miała wpływ na coraz więcej moich współpracowników. Dlatego namawiam Was dziś do zatrzymania się na krótką refleksję, która pozowali coś skorygować. Warto takie odruchy w sobie już dziś wypracować.

Nie bójcie się także zawiści, która niestety jest obecna nie tylko w życiu politycznym, ale także w dziedzinie medycyny, ochrony zdrowia. Niestety, jako społeczeństwo, nie umiemy czerpać korzyści z sukcesów innych, nie motywują nas one do tego, aby zrobić coś jeszcze lepiej.

Ogromne ryzyko kryło się także za kolejnymi wyzwaniami, które stawiałem najpierw przed sobą, a potem przed niewielkim zespołem. Pierwsze wielkie ryzyko podjąłem w 1992 roku, zaledwie 20 tal po Amerykanach, kiedy to przeprowadziłem pionierską w Polsce operację wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej. Operacja ta dała nie tylko szansę i nadzieję tysiącom niesłyszących pacjentów w naszym kraju, ale także stała się symbolicznym początkiem realizacji programu leczenia całkowitej głuchoty. Wtedy wielu moich starszych kolegów zarzucało mi, że coś zniszczyłem, a nie zbudowałem. Fakt, że operacja się powidła spowodował również rozwój olologii, otochorurgii, całego obszaru medycyny i nauki związanego ze słuchem, diagnostyką, rehabilitacją. Nadaliśmy nowe znaczenie inżynierom klinicznym, którzy od tej pory stali się dla pacjentów terapeutami. Nowego znaczenia nabrała też integracja różnych specjalistów: lekarzy, psychologów, logopedów i pedagogów.

10 lat później, w roku 2002, przeprowadziłem pierwszą w świecie operację, czyli wszczepienie implantu ślimakowego pacjentowi z częściową głuchotą. Pomyślałem, że spróbuję uzupełnić resztki własnego słuchu pacjenta stymulacją elektryczną. Łatwo się mówi, prawda? Ale musiałem brać pod uwagę odbiór tego wydarzenia na forum światowej nauki i medycyny. Musiałem przewidywać, że przecież może być różnie. Wtedy tez podjąłem jeszcze jedno ryzyko zdecydowałem, że spróbujemy tę operację, – jako pierwszą w świecie – nie tylko przeprowadzić, ale przede wszystkim pokazać – tym razem transmitując ją w on-line. Dziś takie transmisje nie robią już na nikim wrażenia, wtedy było to wydarzenie na skalę światową. Wtedy zorganizowanie takiego przekazu, przejście przez proces przepustowości łącz, różnych technicznych elementów, było wyzywaniem. Po raz pierwszy stanąłem i powiedziałem sobie tak:, „Jeżeli to się nie uda, to niech ludzie na świecie wiedzą, dlaczego się nie udało. Jeżeli się uda, to będę mógł do końca swojego życia mówić – pierwszą w świecie operację częściowej głuchoty, gdzie część dźwięków pacjent słyszał, a w części ucho było nieczynne – przeprowadziłem na oczach innych”.

Ważną część wykładu zajął także temat przywództwa:- Skutki dobrego przywództwa są oczywiście różne. Można mówić zarówno o stratach, jak i zyskach. Bez względu jednak jaki je postrzegamy, nie wolno o nich zapominać. – mówił prof. Skarżyński.

Warto podkreślić, że prof. Henryk Skarżyński jest związany jest z Uniwersytetem Warszawskim do wielu lat, a w roku 2012 otrzymał tytuł doktora honoris causa UW, przyznany na wniosek rad wydziałów Biologii i Zarządzania.