Wielka Gala “25 lat wolności dla Polskiej Rzetelności”

Home / Aktualności / Wielka Gala “25 lat wolności dla Polskiej Rzetelności”

Wielka Gala “25 lat wolności dla Polskiej Rzetelności”

W dniu 28 czerwca 2014 r. w warszawskim hotelu Gromada odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów Laureatom IV edycji Projektu „RZETELNI”. Galę poprowadzili Maria Niklińska i Krzysztof Ibisz. Nagrodę specjalną, czyli Certyfikat Rzetelni 25-lecia Wolności RP otrzymał prof. Henryk Skarżyński. Jest to nagroda dla wyjątkowych osób, które swoją ciężką pracą, zaangażowaniem i pasją przyczyniły się do rozwoju kluczowych obszarów polskiej gospodarki.

Projekt „RZETELNI” to przedsięwzięcie, które ma na celu promocję czterech kluczowych obszarów: przedsiębiorczości, samorządów, medycyny oraz instytucji. Jego Uczestnicy mogą ubiegać się o Certyfikat na poziomie regionalnym, ogólnopolski bądź europejskim. Certyfikaty te w zależności od prowadzonej działalności zostały podzielone na następujące obszary: Rzetelni w Biznesie, Rzetelni w Ochronie Zdrowia, Rzetelny Samorząd, Rzetelna Instytucja, Rzetelny Menedżer, Rzetelny Pracodawca. Ponadto, Rada Programowa przyznała również Nagrody Specjalne, w tym regionalne – zgłoszone na wniosek patronujących inicjatywie urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich oraz ogólnopolskie – kandydatury zgłoszone na wniosek Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług.

Wieka Gala „25 lat wolności dla Polskiej Rzetelności” zgromadziła przedstawicieli świata biznesu i polityki. Swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych, organizacji biznesowych oraz Laureaci Projektu RZETELNI. Wieczór był również znakomitą okazją do świętowania 25-tej rocznicy pierwszych wolnych wyborów, 10 lat obecności Polskich w strukturach Unii Europejskiej oraz jubileuszu 5-ciu lat istnienia Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług.

Zebranych gości powitał gospodarz wieczoru Robert Składowski – Prezes Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług, zaś słowa uznania dla Laureatów projektu,  w formie listu skierował Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta – Pan Olgierd Dziekoński.

W tym roku Rada Programowa, w skład której weszli przedstawiciele patronów honorowych,  instytucji współpracujących oraz współorganizatorów, kolejny raz wyłoniła kilkudziesięciu Laureatów Projektu „Rzetelni”.