Tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich dla prof. Henryka Skarżyńskiego

Home / Aktualności / Tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich dla prof. Henryka Skarżyńskiego

Tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich dla prof. Henryka Skarżyńskiego

Tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich dla prof. Henryka Skarżyńskiego

Prof. Henryk Skarżyński został wyróżniony tytułem Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich oraz dyplomem przyznanym w uznaniu zasług w promowaniu Polski jako miejsca międzynarodowych kongresów. Wyróżnienie to zostało przyznane w dniu 15 listopada 2012 r. podczas Międzynarodowych Tragów Poznańskich przez Convention Bureau of Poland Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenie Konferencji i Kongresów w Polsce.

Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest prowadzony od 10 lat jako dowód uznania za pracę i zaangażowanie wielu ludzi, bez których nie odbywałyby się w Polsce licznie kongresy i konferencje. Jest to działanie, które ma na celu wyróżnienie w sposób szczególny osób, które aktywnie i z wielkim zaangażowaniem pozyskują coraz to nowe kongresy dla Polski.

Prof. Skarżyński przez ponad 20 lat swojej działalności edukacyjnej, dydaktycznej i naukowej był pomysłodawcą, inicjatorem i organizatorem ponad 200 kongresów, sympozjów, warsztatów i innych konferencji przygotowywanych zarówno dla środowiska medycznego, jak i naukowego. Wiele z nich to unikatowe w skali międzynarodowej spotkania światowej sławy ekspertów i specjalistów. Dzięki jego zaangażowaniu, to właśnie Polsce powierzono organizację 2 kontynentalnych kongresów naukowych: IX Europejskiego Kongresu Implantów Ślimakowych u Dzieci oraz X Kongresu Europejskich Stowarzyszeń Audiologicznych, w których uczestniczyły tysiące naukowców, lekarzy, specjalistów i studentów.

To wyróżnienie jest uhonorowaniem wkładu prof. Henryka Skarżyńskiego w rozwój i promocję polskiej nauki i medycyny w świecie.