Światowy Dzień Głosu

Home / Aktualności / Światowy Dzień Głosu

Światowy Dzień Głosu

16 kwietnia przypada Światowy Dzień Głosu. Głos jest podstawowym narzędziem umożliwiającym i wspierającym funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa opartego na komunikacji. Jego zaburzenia mają negatywny wpływ na wiele obszarów aktywności człowieka, powodują określone konsekwencje psychiczne, społeczne, zawodowe i znacząco oddziaływają na jakość życia.

W Polsce obchody Światowego Dnia Głosu odbyły się pod patronatem: prof. dr hab. n. med. Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej – Konsultanta Krajowego w dziedzinie Audiologii i Foniatrii, Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

W ramach obchodów Dnia będzie można było wysłuchać wykładu pt.: „Wpływ muzyki na rozwój drogi słuchowej człowieka”, który wygłosił prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński – Konsultant Krajowy w dziedzinie Otorynolaryngologii, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Wykład poprzedził charytatywny koncert chórów, który odbył się w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina o godz. 19.30. Tym samym Polska dołączyła do kilkudziesięciu krajów świata – od Azji, przez Europę na obu Amerykach kończąc – w których odbyły się takie koncerty wieńczące obchody Światowego Dnia Głosu.