Profesor Henryk Skarżyński odznaczony przez Prezydenta RP

Home / Aktualności / Profesor Henryk Skarżyński odznaczony przez Prezydenta RP

Profesor Henryk Skarżyński odznaczony przez Prezydenta RP

Profesor Henryk Skarżyński odznaczony przez Prezydenta RP

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z okazji Święta Narodowego 3 Maja wręczył odznaczenia państwowe podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie. Odznaczenia odebrali z rąk Prezydenta RP wybitni Polacy, którzy poprzez swoją pracę, talent i realizację pasji podnoszą rangę Polski na świecie. W tym zaszczytnym gronie znalazł się prof. Henryk Skarżyński.

Profesor H. Skarżyński został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za zasługi na rzecz rozwoju nauk medycznych w Polsce i na świecie oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej.

Prezydent Bronisław Komorowski wręczając odznaczenia podziękował wszystkim wyróżnionym, którzy swoją pracą, talentem czynią Polskę lepszą i rozsławiają jej imię na świecie: – Chcę serdecznie pogratulować wszystkim odznaczonym, chcę z całego serca podziękować w imieniu Ojczyzny, w imieniu całego narodu za zasługi , które są fragmentem działań – od wieków od pokoleń – na rzecz majestatu Rzeczypospolitej – podkreślił.

Order Odrodzenia Polski – ustanowiony w 1921 roku – nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczpospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.