Prof. Henryk Skarżyński powołany do Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

Home / Aktualności / Prof. Henryk Skarżyński powołany do Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

Prof. Henryk Skarżyński powołany do Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

Prof. Henryk Skarżyński powołany do Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

Minister Bartłomiej Chmielowiec powołał – 26.02.2020 r. – na 3 letnią kadencję członków Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Pośród ponad 20 ekspertów z różnych dziedzin medycyny, którzy będą służyć wsparciem, wskazywać wyzwania i na bieżąco je rozwiązywać, doradzać i przekazywać przydatne rekomendacje, znalazł się prof. Henryk Skarżyński. Rada ma charakter opiniodawczo – doradczy i będzie wspierać Rzecznika przy wykonywaniu ustawowych zadań.

– Cieszę się niezmiernie, że będą Państwo wspierać urząd Rzecznika Praw Pacjenta. Jesteście znakomitymi ekspertami w swoich dziedzinach – to dla mnie wielki zaszczyt, że chcecie Państwo wspierać urząd, stojący na straży praw pacjenta – powiedział Bartłomiej Chmielowiec – Chciałbym formułować propozycje zmian, które będą najkorzystniejsze dla systemu ochrony zdrowia ale przede wszystkim z punktu widzenia pacjenta. Bez zaplecza merytorycznego i eksperckiego trudno jest tworzyć rozwiązania, które realnie zmieniłyby rzeczywistość polskiej ochrony zdrowia. Dlatego bardzo Państwu dziękuję za przyjęcie zaproszenia do prac w Radzie Ekspertów.

 

Przewodniczącym Rady został prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński: – Powołanie Rady Ekspertów to ważne wydarzenie. Powołaliśmy osoby, które chcą brać aktywny udział w pracach w obszarach bezpieczeństwa pacjenta, jego praw, jakości opieki i wielu innych – wskazał Prof. Samoliński – Rzecznik Praw Pacjenta jest unikalną instytucją w systemie ochrony zdrowia. Jednym z zadań Ministra Bartłomieja Chmielowca jest wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk w zakresie najważniejszych wyzwań w systemie ochrony zdrowia z perspektywy pacjentów. My zaś, jako Rada Ekspertów, będziemy Ministra w tych obszarach  wspierać w ramach naszych możliwości, kompetencji i wiedzy.

W bieżącym roku działalność Rzecznika Praw Pacjenta będzie skupiać się szczególnie na problemach seniorów. Dlatego też w 2020 roku Rada Ekspertów w pierwszej kolejności zamierza koncentrować się na zadaniach z zakresu polityki senioralnej w kontekście starzejącego się społeczeństwa.

Starzenie się organizmu człowieka to proces nieuchronny, nieodwracalny i stale postępujący. Dotyczy całego, bez wyjątku, organizmu. Nie omija również narządu słuchu. Prawidłowe funkcjonowanie narządu słuchu jest warunkiem sprawnego komunikowania się i rozwoju współczesnego społeczeństwa informacyjnego.

– Podczas, gdy na początku XX wieku o funkcjonowaniu człowieka i jego pozycji w społeczeństwie decydowały w ponad 90 proc. umiejętności manualne, obecnie o tym wszystkim decyduje zdolność komunikacji. – mówił prof. Henryk Skarżyński – Dobry słuch jest do niej niezbędny. Starzejące się społeczeństwa, zwłaszcza zachodnie, mają bowiem coraz większe problemy z różnymi częściowymi ubytkami słuchu. Tymczasem jedną z podstaw rozwoju współczesnego społeczeństwa jest postęp w kontaktach międzyludzkich, dostęp do informacji oraz ich wymiana. To tylko nieliczne powody, dla których zamierzam aktywnie włączyć się w prace Rady.  – dodaje prof. Skarżyński.

W skład Rady powołano:

 1. Pan prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński – Przewodniczący Rady.
 2. Pan prof. dr hab. n. med. Maciej Banach;
 3. Pani prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska-Kotowicz;
 4. Pan prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek;
 5. Pan dr n. med., MBA Jakub Gierczyński;
 6. Pan prof. dr hab. n. med. Wiesław Jędrzejczak;
 7. Pani prof. dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska;
 8. Pan dr hab. n. prawn. Błażej Kmieciak;
 9. Pani Maria Libura;
 10. Pani prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas;
 11. Pan dr n. med. Janusz Meder;
 12. Pan dr inż. Robert Mołdach;
 13. Pan prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko;
 14. Ks. dr Arkadiusz Nowak;
 15. Pan prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński;
 16. Pan dr n. med. Piotr Warczyński;
 17. Pani prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis;
 18. Pan prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki;
 19. Pani prof. dr hab. n. med. Maria Załuska;
 20. Pani lek. med. Anna Gręziak;
 21. Pani prof. dr hab. n. med. Anna Wilmowska – Pietruszyńska.