Prof. Henryk Skarżyński po raz piąty powołany na Dyrektora IFPS

Home / Aktualności / Prof. Henryk Skarżyński po raz piąty powołany na Dyrektora IFPS

Prof. Henryk Skarżyński po raz piąty powołany na Dyrektora IFPS

Prof. Henryk Skarżyński po raz piąty powołany na Dyrektora IFPS

Minister Zdrowia prof. Marian Zembala – na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych – powołał z dniem 8 października 2015 r. prof. Henryka Skarżyńskiego do pełnienia funkcji Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie na okres 4 lat. Tym samym prof. H. Skarżyński rozpoczął V kadencję na stanowisku Dyrektora Instytutu.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu został powołany w 1996 roku, z inicjatywy prof. Henryka Skarżyńskiego przy wsparciu Premiera RP Józefa Oleksego. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie utworzenia podpisane zostało przez Ministra Zdrowia, prof. Jacka Żochowskiego, Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, prof. Aleksandra Łuczaka, i Ministra Finansów, prof. Grzegorza Kołodkę.

Obecnie Instytut jest wiodącym w Polsce instytutem badawczym posiadającym kategorię A+ oraz wysoko wyspecjalizowanym szpitalem zapewniającym kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy, równowagi i oddychania. Instytut ma ogromne doświadczenie kliniczne. W ramach hospitalizacji przyjmowanych jest rocznie ponad 12 000 pacjentów oraz wykonywanych jest ok. 18 500 procedur operacyjnych, a dziennie przeprowadzanych jest około 60 – 70 operacji głównie poprawiających słuch – najwięcej w świecie w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii.

Podczas uroczystego spotkania z Zespołem Instytutu prof. Henryk Skarżyński m.in. nakreśli plany i zdania na najbliższe lata. Opracowanie kierunku działalności Instytutu kreującej politykę zdrowotną państwa w ramach wieloletnich programów ochrony zdrowia publicznego, których ciężar finansowania nie może spoczywać tylko na środkach publicznych lub tylko na składkach obywateli, stałe monitorowanie potrzeb zdrowotnych społeczeństwa poprzez prowadzenie powszechnych i/lub przesiewowych badań epidemiologicznych z wykorzystaniem najnowszych technologii teleinformatycznych oraz prowadzenie na wysokim poziomie działalności badawczo-naukowej to najważniejsze cele działalności Instytutu.

Będziemy nadal systematycznie wdrażać najnowsze osiągnięcia naukowe do codziennej praktyki klinicznej w celu upowszechniania m.in. standardów, metod, zasad i sposobów postępowania diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnego oraz nadal prowadzić powszechną działalność profilaktyczną, oświatową i prozdrowotną we współpracy z resortami edukacji, nauki oraz pracy i polityki socjalnej z wykorzystaniem współczesnych możliwości telemedycyny. – zapewniał ponadto prof. H. Skarżyński.

Standardem działalności Instytutu pozostanie także prowadzenie z wybranymi placówkami w kraju działalności klinicznej np. dla potrzeb weryfikacji oceny kosztów leczenia i skuteczności stosowanych metod terapeutycznych oraz szkolenie specjalistycznych kadr, zwłaszcza dla potrzeb rozwoju naukowego i technologicznego w medycynie.

Jednym z głównych celów naukowych jest także umacnianie polskiej marki we współczesnej nauce i medycynie światowej. Rozwijany od 1997 roku przez prof. H. Skarżyńskiego- jego autorski w praktyce i wykonaniu – program leczenia częściowej głuchoty (Partial Deafness Treatment) jest “polską szkołą” w nauce światowej. W ostatnim dziesięcioleciu,  na ten temat zostało opublikowanych i wygłoszonych na kongresach światowych i kontynentalnych w Azji, Oceanii, Europie, Afryce i obu Amerykach blisko 2000 różnych publikacji.