W debacie wzięli udział m.in. prof. Ryszard Piotrowicz z Instytutu Kardiologii w Aninie, prof. Andrzej Horoch z Instytutu Medycyny Wsi, byli ministrowie zdrowia – prof. Grzegorz Opolski i Marek Balicki, Stanisław Maćkowiak – prezes Federacji Pacjentów Polskich, oraz Ryszard Olszanowski z Krajowej Izby Gospodarczej. Uczestniczący w spotkaniu prof. Henryk Skarżyński wygłosił wykład, w którym zaprezentował nowatorskie rozwiązania telemedyczne wdrożone w Światowym Centrum Słuchu, usprawniające opiekę nad pacjentami z zaburzeniami słuchu.