Prof. Henryk Skarżyński o przesiewowych badaniach słuchu u dzieci z gmin wiejskich w województwie zachodniopomorskim

Home / Aktualności / Prof. Henryk Skarżyński o przesiewowych badaniach słuchu u dzieci z gmin wiejskich w województwie zachodniopomorskim

Prof. Henryk Skarżyński o przesiewowych badaniach słuchu u dzieci z gmin wiejskich w województwie zachodniopomorskim

Prof. Henryk Skarżyński o przesiewowych badaniach słuchu u dzieci z gmin wiejskich w województwie zachodniopomorskim

W dniu 17 czerwca 2016 r. odbyła się konferencja prasowa poświęcona badaniom przesiewowych słuchu, które zostały przeprowadzone wśród dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich z województwa zachodniopomorskiego. Na podstawie zgromadzonych danych ustalono, że nawet co piąte dziecko z województwa zachodniopomorskiego może być zagrożone problemami ze słuchem. To wynik o 2,2 pkt procentowego gorszy niż w badaniach prowadzonych w 2010 roku. W konferencji prasowej wziął udział prof. Henryk Skarżyński, Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz prof. Krzysztof Kochanek, Sekretarz Naukowy IFPS, dr Anna Dąbrowska – Koordynator programu w woj. Zachodniopomorskim. Partnera programu – KRUS– reprezentował Jan Krzysztof Górski, Dyrektor Oddziału Terenowego KRUS w Koszalinie.  

 

Program objął 2559 dzieci ze 126 szkół położonych w 49 gminach w województwie zachodniopomorskim. – Badanie jednego dziecka trwa ok. 15 minut, a nasz zespół przebadał setki dzieci. Organizacja tak dużego projektu jest możliwa dzięki zastosowaniu rozwiązań telemedycznych umożliwiających przesyłanie wyników badań łączami internetowymi – wyjaśniała dr n. med. Anna Dąbrowska – wojewódzki koordynator Programu, kierownik Zachodniopomorskiego Centrum Słuchu i Mowy. – Każde badanie słuchu przeprowadzane jest po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców dziecka, a jego wyniki są zastrzeżone do ich wyłącznej wiadomości. Jest dla nas bardzo ważne aby rodzice dziecka, u którego wykryto problemy ze słuchem otrzymali profesjonalną pomoc i wskazówki do dalszego postępowania.

Problemy ze słuchem zostały wykryte mniej więcej u co piątego dziecka – jest to wynik wyższy od rezultatów badań przeprowadzonych w 2010 r. – Obserwujemy, że coraz więcej dzieci ma problemy ze słuchem. Hałas, który towarzyszy nam na co dzień ma bardzo negatywny wpływ na kształtowanie się słuchu u dziecka, co w konsekwencji może doprowadzić do zaburzenia jego rozwoju, a nawet izolacji. W latach późniejszych dziecko może doświadczyć problemów w nauce, gdyż reakcja na bodźce zewnętrzne może być u niego zniekształcona. Naszym celem jest przywrócenie dziecka do świata dźwięków i wyrównanie jego szans ze zdrowymi rówieśnikami. Badania przesiewowe pozwalają poznać problem i dotrzeć do dzieci z takimi problemami – powiedział prof. Henryk Skarżyński, dyrektor IFPS.

Od końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zespół IFPS zorganizował i przeprowadził szereg programów wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń słuchu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W latach 2007 – 2015 wykonano ponad 1 mln badań przesiewowych słuchu w ramach kilkudziesięciu programów i projektów zarówno samorządowych, ogólnopolskich, jak i międzynarodowych.

Idea badań przesiewowych słuchu u dzieci promowana jest przez zespół Światowego Centrum Słuchu IFPS nie tylko w Europie, ale także innych regionach świata. Szczególnie dotyczy to krajów rozwijających się, charakteryzujących się niższym poziomem rozwoju medycyny i profilaktyki, które najwięcej mogą skorzystać z przekazywanej im przez polskich specjalistów wiedzy, doświadczeń oraz najlepszych praktyk.

Partnerami „Programu badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych zamieszkałych na terenach gmin wiejskich” są: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”. Honorowy patronat nad programem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaś patronat naukowy objął Komitet Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk.