Prof. Henryk Skarżyński na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych

Home / Aktualności / Prof. Henryk Skarżyński na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych

Prof. Henryk Skarżyński na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych

Prof. Henryk Skarżyński na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych

W dniach 18-20 lutego 2016 r. odbył się w Katowicach Kongres Wyzwań Zdrowotnych (HCC, Health Challenges Congress). Health Challenges Congress jest inicjatywą, która ma umożliwić szeroką, wielosektorową i wielodyscyplinarną debatę, m.in.: polityków, lekarzy, przedstawicieli środowiska uniwersyteckiego, przemysłu i mediów. Od czego zależy stan naszego zdrowia? To jedno z ważniejszych pytań, na które starali się odpowiedzieć uczestnicy ponad 50 kongresowych sesji. Udział w dyskusjach panelowych wzięło ok. 250 prelegentów. Wśród gości specjalnych był m.in. Vytenis Andriukaitis, unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Prof. Henryk Skarżyński został zaproszony do udziału w panelu dyskusyjnym „Telemedycyna – wybrane zagadnienia prawne i finansowe”, podczas którego zaproszeni goście próbowali odpowiedz na trudne pytania: czym jest telemedycyna, jakie są jej problemy i wyzwania na przyszłość związane z upowszechnianiem tych narzędzi medycznych oraz o sposobach jej finasowania. Dyskusję rozpoczęto od informacji, że po zmianach stanu prawnego w tej dziedzinie można już udzielać świadczeń telemedycznych zgodnie z przepisami.

Prof. Henryk Skarżyński, rozpoczynając wystąpienia panelistów, przybliżył uczestnikom panelu zagadnienia związane w wymiarami działania telemedycyny, co oznacza usługa telemedyczna i przede wszystkim jak działa i czym jest Krajowa Sieć Teleaudiologii działająca w ramach Światowego Centrum Słuchu.

Telemedycyna może mieć różne wymiary. Pierwszy z nich to wymiar lokalny, czyli świadczenie usług za pośrednictwem sieci w jednej placówce czy kompleksie szpitalnym. Drugi to wymiar regionalny, a jego przykładem jest działalność Centrum Leczenia Chorób Serca w Zabrzu – mówił podczas panelu prof. Skarżyński – Możemy też spotkać się wymiarem krajowym, czyli siecią ośrodków. Od 2007 roku reprezentuję taki ośrodek, który jest pierwszym w świecie tego typu systemem w dziedzinie audiologii. I wreszcie możemy mówić o wymiarze międzynarodowym, czego przykładem jest nasz program przesiewowych badań słuchu dzieci na czterech kontynentach.

Podczas panelu poruszano także zagadnienia związane ze skalą oszczędności wynikających ze stosowania telemedycyny oraz rynek rozwiązań telemedycznych w Polsce i wybranych krajach.

Kończąc dyskusję prof. Skarżyński powiedział: – Telemedycyna to nie tylko konkretna pomoc dla konkretnego pacjenta. To przede wszystkim szansa na ocenę pewnych zjawisk. Bez wykorzystania nowoczesnych środków teleinformatycznych trudno jest prowadzić racjonalną politykę zdrowotną Państwa. Przykładem tego są nasze działania i ich wyniki. Jeśli po przeprowadzeniu przesiewowych badań słuchu u około 1 mln dzieci w całej Polsce otrzymujemy informację, że co 5 dziecko ma jakieś problemy ze słuchem i komunikacją, to nie są to tylko dane statystyczne, które mają swoje źródło w jakiejś przychodni, to pokazanie zjawiska, które ma znaczenie przy kreowaniu polityki zdrowotnej Państwa. Dzięki telemedycynie możemy przeprowadzić tanie, przesiewowe badania populacyjne i dać na przykład argumenty, jak powinna być realizowana polityka prozdrowotna w naszym kraju – mówił prof. Henryk Skarżyński.

W panelu uczestniczyli m.in.: Krzysztof Kurek, Członek Zarządu ds. Medycznych Grupy LUXMED, Piotr Lubijewski, Dyrektor Programu E-Zdrowie Orange, Wojciech Matusewicz prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, prof. Ryszard Piotrowicz Kierownik Kliniki Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie, prof. Henryk Skarżyński oraz Wojciech Zawadzki Dyrektor Departamentu Świadczeń Zdrowotnych Narodowego Fundusz Zdrowia.

W całym Kongresie uczestniczyli ponadto m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, konsultanci krajowi i kierownicy klinik, przedstawiciele WHO, placówek i uczelni medycznych, ośrodków badawczych, podmiotów związanych z branżą medyczną oraz farmaceutyczną, a także organizacji pacjentów. Organizatorem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych była Grupa PTWP S.A., wydawca m.in. miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia.

Zapraszamy do obejrzenia debaty: