Prof. Henryk Skarżyński Członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Home / Aktualności / Prof. Henryk Skarżyński Członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Prof. Henryk Skarżyński Członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

,

W dniu 18 maja 2016 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, podczas posiedzenia inauguracyjnego, wręczyła nominacje do Rady ds. Polityki Senioralnej 29 osobom. W gronie specjalistów z zakresu medycyny, nauk społecznych, przedstawicieli władz samorządowych, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych, a także przedstawicieli administracji rządowej znalazł się prof. Henryk Skarżyński.

Otwierając posiedzenie Minister Elżbieta Rafalska mówiła o potrzebie budowy nowej polityki senioralnej. – Wiążę z tym gremium duże nadzieje i liczę, że przy opracowywaniu kierunków działań, kierowanych do osób starszych czy wydawaniu opinii i stanowisk, będę mogła liczyć na kompetencje i rzetelność Rady ds. Polityki Senioralnej – powiedziała.

Rada ds. Polityki Senioralnej jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Do jej zadań należy: opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce; inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki społecznej na rzecz osób starszych; przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych. Nowopowstała Rada ma stać się forum otwartego dialogu o koncepcji i kształtowaniu polskiej polityki społecznej wobec starości i starzejącego się społeczeństwa. Przewodniczącą Rady została prof. Józefa Hrynkiewicz.