Nagrody “Pulsu Medycyny” przyznane

Home / Aktualności / Nagrody “Pulsu Medycyny” przyznane

Nagrody “Pulsu Medycyny” przyznane

W dniu 30 października 2014 r., podczas gali w hotelu Polonia Palace w Warszawie, poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji konkursu na wybitnego innowatora w polskiej ochronie zdrowia – Złoty Skalpel organizowanego przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Prof. Henryk Skarżyński otrzymał wyróżnienie za projekt „Program wykrywania wad słuchu u dzieci w wieku szklonym w Polsce i na arenie międzynarodowej”.

Wyróżniony Program jest wynikiem konsekwentnie rozwijanej przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu współpracy w kraju i na świecie, promowania w świecie polskich osiągnięć w dziedzinie otolaryngologii i audiologii, a także przekazywania najlepszych praktyk specjalistom z krajów charakteryzujących się niższym poziomem rozwoju medycyny i programów zdrowia publicznego.

Pilotażowe przesiewowe badania słuchu u dzieci szkolnych są kontynuacją działań podjętych podczas prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, w trakcie której Instytut koordynował jeden z priorytetów Ministerstwa Zdrowia i które to działania zakończyły się wypracowaniem i przyjęciem przez ministrów zdrowia krajów członkowskich Konkluzji Rady UE w zakresie wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i narzędzi e-zdrowia.

Tegoroczny „Złoty skalpel” został przyznany zespołowi prof. Adama Torbickiego z projekt „Balonowa angioplastyka tętnic płucnych i stworzenie pierwszego w Polsce Interdyscyplinarnego Zespołu zajmującego się interwencyjną kardiologią, radiologią i kardiochirurgią krążenia płucnego”.

„Program wykrywania wad słuchu u dzieci w wieku szklonym w Polsce i na arenie międzynarodowej” znalazł się w gronie innych wyróżnionych, bardzo ważnych dla pacjentów projektów:

  • Projektowanie oraz zastosowanie indywidualnie dobranych wszczepów znacznie zwiększających jakość życia pacjenta
  • Procedura leczenia pozaustrojowego hipotermii
  • Stworzenie zaplecza hepatologiczno-internistycznego dla Programu przeszczepień wątroby w Centralnym Szpitalu Klinicznym WUM
  • D-dimery – nowy marker w diagnostyce raka trzustki
  • Hybrydowa rewaskularyzacja serca
  • Pierwsza w Polsce transplantacja twarzy, i pierwsza w świecie transplantacja twarzy ratująca życie.
  • Pionierski zabieg wszczepienia implantu BACE (zewnętrzna annufoplastyka serca) w leczeniu funkcjonalnej niedomykalności zastawki.
  • Leczenie radiochirurgiczne w urządzeniu Gamma Knife zmian o typie  Hamartoma .