Nagroda zespołowa I stopnia Ministra Zdrowia – 2001 r.

Home / Aktualności / Nagroda zespołowa I stopnia Ministra Zdrowia – 2001 r.

Nagroda zespołowa I stopnia Ministra Zdrowia – 2001 r.

Nagroda zespołowa I stopnia Ministra Zdrowia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym za opracowanie i wdrożenie w kilku regionach kraju multimedialnych programów do powszechnych badań słuchu i mowy.