Nagroda Trwały Ślad

Home / Aktualności / Nagroda Trwały Ślad

Nagroda Trwały Ślad

Nagroda JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie pod nazwą „Trwały Ślad” dla profesora Henryka Skarżyńskiego – dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za szczególne dokonania w ochronie zdrowia.