Medale im. prof. Jana Nielubowicza przyznane

Home / Aktualności / Medale im. prof. Jana Nielubowicza przyznane

Medale im. prof. Jana Nielubowicza przyznane

Medale im. prof. Jana Nielubowicza przyznane

W dniu 6 kwietnia 2013 r. podczas XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Profesor Henryk Skarżyński, Dyrektor Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu został uhonorowany Medalem im. prof. Jana Nielubowicza Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie (ORL).

Dr Mieczysław Szatanek, prezes ORL w Warszawie, wręczając medal prof. H. Skarżyńskiemu zaznaczył, iż został on przyznany za wybitną wieloletnią działalność zawodową, naukową i wielkie zaangażowanie we współpracę z Samorządem Lekarskim.

Medal im. prof. Jana Nielubowicza, patrona ORL w Warszawie, wręczany jest od 2012 r. i należy do najwyższych odznaczeń warszawskiego środowiska lekarskiego. Przyznawany jest lekarzom i lekarzom dentystom oraz innym osobom za wybitne zasługi dla środowiska lekarskiego.