Honorowy tytuł „Doktora Honoris Causa” nadany przez Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Home / Aktualności / Honorowy tytuł „Doktora Honoris Causa” nadany przez Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Honorowy tytuł „Doktora Honoris Causa” nadany przez Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Akademia Pedagogiki  Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przyznała profesorowi  Henrykowi Skarżyńskiemu godność doktora honoris causa- Jest  fantastycznym naukowcem, znakomitym lekarzem, ale przede wszystkim  społecznikiem, który niesłychanie dużo zrobił dla niepełnosprawnych  słuchowo-podkreślała prof. Jolanta Zagrodzka, prorektor uczelni, promotor przewodu doktorskiego.

Wśród zasług prof.  Skarżyńskiego wymieniano utworzenie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu,  Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach a także trwającą budowę  Światowego Centrum Słuchu, które ma być oddane do użytku podczas polskiej  prezydencji UE. Podkreślano, że tymi dokonaniami, które zrodziły się z marzeń  profesor podważył obowiązujące w Polsce przekonanie, że z powodu finansowej  mizerii nie da się zrobić nic konstruktywnego ani w nauce, ani w służbie  zdrowia.-Profesor nie jest wizjonerem gawędziarzem. Posiada niezwykłą  umiejętność przekładania najtrudniejszych wyzwań na realne dokonania- mówiła  prof. Zagrodzka.

Senat APS docenił także  skuteczność profesora w podważaniu obowiązujących dogmatów naukowych. Wyraża  się ona m.in. w stworzeniu innowacyjnych metod leczenia częściowej głuchoty  przy zastosowaniu implantu ślimakowego (pionierska operacja miała miejsce w  2002 roku). Dzięki technice operacyjnej znanej jako metoda Skarżyńskiego realna  staje się pomoc nie tylko niesłyszącym, ale milionom osób, które słuch tracą z  wiekiem. Realna, także dlatego, że w Instytucie Fizjologii i Patologii słuchu  wdrożono szereg rozwiązań z zakresu telemedycyny konsultacje na odległość, telediagnostykę,  nowoczesny system e-learningowy, telefitting- rewolucyjny system zdalnej  regulacji implantu ślimakowego u zoperowanego pacjenta, czy Ogólnopolską Sieć  Telerehabilitacji Słuchowej, w której wykorzystuje  się najnowocześniejsze oprogramowanie i sprzęt wideokonferencyjny oraz  unikalną wysokospecjalistyczną  procedurę doboru parametrów stymulacji elektrycznej. Prof. Małgorzata  Kupisiewicz z APS recenzując dokonania prof. Skarżyńskiego zwróciła uwagę na  nowoczesne podejście do leczenia i rehabilitacji dzieci i młodzieży. W ramach  wielu programów polityki zdrowotnej zoperowano ponad 15 tysięcy dzieci z  głębokim niedosłuchem, opracowano zasady postępowania diagnostycznego i  rehabilitacyjnego, dokonano przełomu w protezowaniu wad słuchu u najmłodszych-  pisze prof. Kupisiewicz.

Prof. Tadeusz Tołłoczko, były rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podkreślił, że prof. Skarżyński,  autor 14 patentów, nagradzanych na światowych salonach wynalazczości, uprawia  naukę w nowoczesny, związany z biznesem sposób.-Patenty świadczą o powiązaniu  nauki z życiem i zrozumieniu współcześnie panujących w świecie nauki praw  warunkujących sukces- stwierdził prof. Tołłoczko. Duch innowacji charakteryzujący działalność  prof. Skarżyńskiego docenił także prof.  Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk pisząc, że realizuje on model  postawy uczonego wierzącego, ze nauka jest nie tylko sposobem poznawania  świata, ale powinna służyć tego świata doskonaleniu. Doskonaleniu także w  sensie społecznym. Ten aspekt pracy prof. Skarżyńskiego wyróżnił w swoim liście  gratulacyjnym prezydent Bronisław Komorowski. Działalność lekarską wpisuje Pan  w szerszą ramę wyrównywania szans. Pański dorobek to nieustanne wyciąganie ręki do osób, które nie mogą w  pełni korzystać ze wszystkich dóbr materialnych i duchowych do których  dostęp uzyskujemy właśnie poprzez nieskrępowane uczestnictwo w życiu  społecznym napisał Prezydent. Ta podniosła uroczystość nadania godności  doktora honoris causa profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu miała miejsce podczas  posiedzenia Senatu w Gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii  Grzegorzewskiej w dniu 20 maja 2011 r. Na ręce Rektora Akademii Pana  Profesora Jana Łaszczyka oraz Doktora Honoris Causa napłynęły liczne gratulacje  od dziesiątki osób z kraju i zagranicy.

Honorowy tytuł „Doktora Honoris Causa” nadany przez Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu za szczególne zasługi dla rozwoju nauki w dziedzinie medycyny.