Prof. Henryk Skarżyński Przewodniczącym Rady Fundacji „Pro Polonia”

Home / Aktualności / Prof. Henryk Skarżyński Przewodniczącym Rady Fundacji „Pro Polonia”

Prof. Henryk Skarżyński Przewodniczącym Rady Fundacji „Pro Polonia”

, ,
Prof. Henryk Skarżyński Przewodniczącym Rady Fundacji „Pro Polonia”

W dniu 12 października 2020 roku w gmachu Audytorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Fundatorów Fundacji Pro Polonia. W posiedzeniu Rady Fundatorów udział wzięli powołani aktem notarialnym fundatorzy: ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zgromadzenie Fundatorów powołało prof. Henryka Skarżyńskiego na Przewodniczącego Rady Fundacji.

Fundacja, jak wskazuje nazwa, powstaje z myślą o Polonii, a jej celem jest zacieśnienie współpracy z Polonią i Polakami żyjącymi poza granicami kraju. To jest już ponad 20 milionów osób, z których większość utrzymuje czy pragnie utrzymać kontakty z krajem pochodzenia.

– Chcemy rozwijać wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą szeroką współpracę – od oświatowej, kulturalnej, poprzez religijną, gospodarczą, po sportową czy turystyczną. – mówił podczas inauguracji roku akademickiego i w dniu powołania Fundacji do działania, rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski. – Będziemy wspierać integrację środowisk polonijnych, a także kontakty dwustronne: między społeczeństwem polskim, głównie młodzieżą, środowiskami akademickimi a Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą. Duża rola w tych działaniach przypadnie naszemu uniwersytetowi z tej racji, że jako uczelnia, która reprezentuje wartości chrześcijańskie, mamy dobre kontakty z Polskimi Misjami Katolickimi. Poprzez misje oraz parafie, które często stanowią centra życia religijnego i kulturalnego Polaków za granicą, możemy nawiązać współpracę z wieloma środowiskami polonijnymi.

Fundacja będzie wspierać m.in. badania naukowe, m.in. w dziedzinie problematyki polonijnej, wspierać wymianę między krajem a Polonią i Polakami mieszkającymi w różnych częściach świata, a także pogłębiać wiedzę: w kraju o rodakach mieszkających poza krajem, zaś środowisk polonijnych o kraju pochodzenia. Strategicznym projektem Fundacji ma być powołanie Akademii Polonijnej, dzięki której będzie możliwe wykorzystanie potencjału intelektualnego polskich naukowców, aby wesprzeć nim Polaków rozsianych po świecie.

Fundatorzy zwrócili się ponadto do Jego Eminencji Kazimierza kard. Nycza, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego o przyjęcie tytułu Patrona Honorowego Fundacji Pro Polonia, a Jego Eminencja przyjął tę godność.