Head of specializations, promoter

Home / Head of specializations, promoter

Aug 26, 2015

0

Head of specializations, promoter

Promoter of Ph.D., postdoctoral and professor dissertations, head of specializations

Promoter of Ph.D. dissertations

 • Jola Serafin M.D: Model predykcyjny rozwoju słuchowego małego dziecka (before defence)
 • Małgorzata Zgoda M.Sc.: Ocena umiejętności edukacyjnych użytkowników systemu implantu ślimakowego (2016)
 • Łukasz Olszewski M.A., Eng: Ocena zastosowania aktywnych protez wszczepialnych do ucha środkowego (2016)
 • Marzena Mularzuk M.Sc.: Ocena testu uwagi słuchowej u dzieci siedmioletnich po zastosowaniu stymulacji dźwiękowej (2016)
 • Łukasz Bruski M.Sc., Eng.: Ocena klinicznej i ekonomicznej efektywności metody telefitingu stosowanej dla pacjentów z wszczepionym implantem słuchowym (2015)
 • Anita Obrycka, M.A., Eng.: Adaptacja i wykorzystanie kwestionariusza LittlEARS w ocenie postępów rehabilitacji słuchowej (2015)
 • Marek Porowski, M.D.: Zastosowanie implantów słuchowych w wadach wrodzonych i nabytych ucha środkowego (2014)
 • Danuta Raj-Koziak, M.D.: Ocena częstości występowania szumów usznych u dzieci w wieku szkolnym (2013)
 • Elżbieta Włodarczyk, M.D.: Ocena centralnych procesów słuchowych u dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju języka (2013)
 • Maciej Mrówka, M.D.: Zastosowanie tytanowych zaczepów osteointegracyjnych w otorynolaryngologii (2012)
 • Anna Piotrowska, M.D.: Wieloparametryczna analiza zachowania resztek słuchowych po wszczepieniu implantu ślimakowego (2010)
 • Anna Dąbrowska, M.D.: Stan narządu słuchu u dzieci z wybranych szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego (2009)
 • Beata Borawska, M.D.: Opracowanie procedury terapii szumów usznych u dzieci (2008)
 • Joanna Ratyńska, M.D.: Ocena przydatności klinicznej cyfrowego korektora mowy u pacjentów jąkających się (2008)
 • Anna Geremek, M.D.: Elektrostymulacja Nerwu Słuchowego (2005)
 • Andrzej Senderski, M.D.: Słuchowe potencjały poznawcze w obiektywnej ocenie procesu rozumienia mowy (2004)
 • Grażyna Tacikowska, M.D.: Badanie elektrofizjologiczne adaptacji słuchowej z zastosowaniem techniki bardzo szybkiej stymulacji (2003)
 • Maria Posłuszna-Owcarz, M.Sc.: Ocena psychologiczna rehabilitacji pooperacyjnej u dzieci z całkowitą głuchotą leczonych przy pomocy wszczepów ślimakowych (2001)
 • Joanna Szuchnik, M.Sc.: Badanie percepcji słuchowej u pacjentów z całkowitą głuchotą leczonych przy pomocy wszczepów ślimakowych (2001)
 • Grażyna Bartnik, M.D.: Analiza wyników habituacji u pacjentów z szumem usznym i nadwrażliwością słuchową (2001)
 • Małgorzata Mueller-Malesińska, M.D.: Program rehabilitacji chorych po wszczepieniu implantu ślimakowego (1997)
 • Jarosław Wysocki, M.D.: Badania anatomiczne kości skroniowej i ucha wewnętrznego dla potrzeb operacyjnego zakładania wszczepów wewnątrzślimakowych (1995)
 • Kazimierz Niemczyk, M.D.: Chirurgia rekonstrukcyjna łańcucha kosteczek słuchowych (1993)
 • Jarosław Zawadowski, M.D.: Guzy przerzutowe szyi pochodzące z nieznanego ogniska pierwotnego (1993)

Tutor of postdoctoral dissertations

 • Agnieszka Pollak M.D., Ph.D. (before defence)
 • Tomasz Wolak Ph.D., Eng. (before defence)
 • Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Ph.D. in physics (completed)
 • Artur Lorens, Ph.D., Eng. (completed)
 • Agata Szkiełkowska, M.D., Ph.D. (completed)
 • Kazimierz Niemczyk, M.D., Ph.D. (completed)

Tutor of professor dissertations

 • prof. dr hab. Jarosław Wysocki
 • prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kochanek
The Head of 12 specializations in otolaryngology of the 1st degree
The Head of 8 specializations in otolaryngology of the 2nd degree
The Head of 15 specializations in audiology of the 2nd degree
The Head of 16 specializations in audiology and phoniatrics
Ph.D., postdoctoral and professor dissertations advisor
 • Ph.D. dissertations advisor – 21
 • Postdoctoral dissertations advisor – 23
 • Professor dissertations advisor – 11